Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Bodil Jerslev Lund (1919 - 2005)
Jerslev Lund, Bodil Vibeke

*1919, professor.

*30.4.1919 i Fjerritslev, Kollerup sg., Thisted amt.

Forældre: apoteker Aage Holger Christian Jens Johan Jerslev (1884-1943) og apoteksmedhjælper Ella Friis-Sørensen (1892-1958).

~30.12.1948 med civilingeniør Frederik Christian Freuchen Oxenbøll Lund, *3.9.1921 i Nakskov, †19.7.1972 i Kbh., s. af bankdirektør Robert Christian Frederik L. og Ulla Freuchen.

Børn: Ulla (1950), Lise (1954).

BJL trådte i begge sine forældres fodspor, da hun besluttede sig for farmacien, faderen var apoteker, og moderen exam.pharm. Egentlig ville BJL dog hellere have læst matematik, men faderen overtalte hende til at vælge farmacistudiet i stedet. Hun blev matematisk-naturvidenskabelig student fra Ålborg Katedralskole 1936 og begyndte samme år som discipel på faderens apotek i Fjerritslev. Tre år efter tog hun farmaceutisk medhjælpereksamen, og 1941 blev hun cand.pharm. Efter et halvt år på Rigshospitalets Apotek blev hun i 1942 ansat som videnskabelig assistent ved organisk-kemisk laboratorium, det senere Institut for Medicinalkemi, på Danmarks Farmaceutiske Højskole (DFH). 1951 blev hun amanuensis samme sted, og i 1958 afløste hun ◊H. Baggesgaard Rasmussen som professor i organisk kemi, en stilling, hun bestred indtil sin pensionering i 1989. BJL var den første kvindelige professor ved DFH og blev en af de få højtplacerede kvinder i en mandsdomineret forskerverden.

BJL havde ikke fra starten forestillet sig, at hun i den grad skulle gøre karriere, men var tidligt orienteret mod sit fags grundforskning. Allerede under Anden Verdenskrig, da de studerende i 1944-45 måtte forlade højskolen på grund af en interneringstrussel fra besættelsesmagten, fik hun mulighed for at videreuddanne sig i en sammenhængende periode og begynde en forskerkarriere. Hun fik i høj grad brug for sin flair for matematik, da hun 1945 begyndte at studere krystallografi, især røntgenkrystallografi, på Landbohøjskolens kemiske institut. Studierne blev fortsat 1946-47 på Uppsala Universitet. 1948 fik BJL bl.a. H.C. Ørsteds rejselegat for farmaceuter, som gjorde det muligt at fortsætte efteruddannelsen i Oxford, England, samt ved de amerikanske universiteter Princeton og Auburn. Især opholdet i Oxford hos den senere Nobelpristager Dorothy Hodgkin fik betydning for BJLs faglige udvikling inden for den krystallografiske forskning. De første videnskabelige afhandlinger omhandlede røntgenografisk pulverundersøgelse og identifikation af en række farmaceutisk relevante barbitursyrederivater, ofte brugt som sovemidler. 1958 blev hun dr.phil. fra Kbh.s Universitet på en afhandling om Studier over oximernes struktur. Afhandlingen var baseret på syv artikler om røntgenkrystallografisk strukturbestemmelse af nogle organiske og uorganiske forbindelser. Den første krystallografiske forskning blev udført med meget tidskrævende apparater og med primitive regnemetoder. Under BJLs ledelse fik instituttet på DFH efterhånden installeret moderne automatisk udstyr til optagelse af data af enkeltkrystaller af kemiske forbindelser, og stadig mere avancerede computerprogrammer blev taget i anvendelse ved strukturbestemmelsen af de undersøgte stoffer. BJL er medforfatter til tredje udgave fra 1955 af Lærebog i organisk kemi for farmaceutiske studerende og har selv skrevet Introduktion til studiet af organisk kemi, 1963, samt to lærebøger om Organisk kemi, 1965 og 1988. Den sidste af disse, der bærer undertitlen En akademisk begynderbog, har lettet mange gymnasiasters overgang til en videregående uddannelse. BJLs faglige viden, store pædagogiske evner og entusiasme gjorde hende til en højt værdsat forelæser og lærer for såvel de farmaceutstuderende som instituttets mange forskerstuderende. Et anseeligt antal unge kandidater har under hendes supervision afsluttet deres videnskabelige grunduddannelse med licentiatafhandlinger, spændende fra ren organisk syntese over røntgenkrystallografisk pulveranalyse til fuldstændig røntgenstrukturbestemmelse af organiske forbindelser. Den farmaceutiske uddannelse lå hende meget på sinde, og hun deltog ofte i debatten om den fremtidige udvikling af farmacien.

1960-66 var BJL konsulent for Civilforsvarsstyrelsen, og i perioden 1966-71 var hun sideløbende med sit professorat daglig leder af Civilforsvarets analytisk-kemiske laboratorium. På laboratoriet blev der bl.a. udviklet analyseforskrifter til påvisning af krigsgasser. Senere deltog BJL sammen sin mand, der var civilingeniør, i laboratoriets udvikling af en utraditionel, billig gasmaske til beskyttelse af civilbefolkningen i tilfælde af krigsgasangreb. BJL har gennem årene bestridt adskillige vigtige tillidshverv. 1975-81 var hun formand for bestyrelsen for Vandkvalitetsinstituttet, 1978-86 sad hun i Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd, 1982-86 i Planlægningsrådet for Forskningen. Hun blev 1965 medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og 1971 sammen med ◊•Tove Birkelund indvalgt i Videnskabernes Selskab, en ære, der før kun var overgået én dansk kvinde, fonetikeren ◊•Eli Fischer-Jørgensen. 1981 indtrådte BJL tillige i det svenske videnskabernes selskab. Hun blev tildelt Tagea Brandts Rejselegat 1966 og Danmarks Farmaceutiske Selskabs Guldmedalje 1982. Hun blev ridder af Dannebrogordenen 1965 og ridder af 1. grad 1975.

Foto i KB.

Tidens Kvinder 1/1959. Berlingske Tidende 29.4.1989. Politiken 29.4.1969.

Levnedsberetning i Kbh.s Universitets festskrift 1958.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Hans Hjeds

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Doktorer · Professorer
 
Organisationer
Danmarks Farmaceutiske Højskole · Civilforsvarsstyrelsen · Civilforsvaret · Vandkvalitetsinstituttet · Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd · Planlægningsrådet for Forskningen · Akademiet for de Tekniske Videnskaber · Videnskabernes Selskab
 
Emneord
Farmakologi · Kemi · Krystallografi · Udlandsophold · Forskningspolitik · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Nordjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon