Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Marie Odgaard (1904 - 1982)
Odgaard, Kristine Marie

1904-82, sygeplejerske, forstander.

*11.7.1904 i Barslev, Hvidbjerg sg., Refs hrd., Thisted amt, †14.12.1982 i Uglev, Odby sg.

Forældre: gårdejer Anders O. (1874-1945) og Mette Marie Eliassen (1879-1947).

MO voksede op på familiens slægtsgård som den ældste af tre søskende. Efter studentereksamen fra Viborg Katedralskole i 1926 var hun 1927-30 sygeplejerskeelev på Bispebjerg Hospital, som blev det sted, der i 40 år dannede rammen om hendes liv og karriere inden for sygeplejen. 1932-50 arbejdede hun som sygeplejerske på medicinsk og kirurgisk afdeling, fra 1942 som oversygeplejerske. Fra 1955 og til hun blev pensioneret 15 år senere, var hun forstanderinde ved sygeplejeadministrationen 1955-64 desuden forstanderinde for hospitalets sygeplejeskole, indtil denne fik selvstændig administration, og forstanderindejobbet blev besat med ◊•Birthe Kofoed-Hansen.

Sideløbende med karrieren var MO 1941-62 næstformand i Dansk Sygeplejeråd (DSR) under ◊•Maria Madsens ledelse. I sine fagpolitiske standpunkter var hun fremsynet og argumenterede bl.a. for, at der måtte tages hensyn til, at faget i stigende grad omfattede gifte kvinder med børn, og at arbejdstiden burde indrettes herefter. Foruden næstformandshvervet beklædte hun en lang række nationale og internationale poster for DSR, ligesom hun havde sæde i adskillige organisationer, bl.a. Retslægerådet og Undervisningsrådet ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet. Som 50-årig foretog MO en fem måneders studierejse til USA, hvor hun studerede administration af sygeplejen og sygeplejeskoler. I 1956 deltog hun i Frankrig i det første internationale seminar om sygeplejeforskning. Den viden, hun erhvervede, anvendte hun i praksis på Bispebjerg Hospital. Hospitalet blev, ikke mindst takket være hende, kendt for sin moderne personaleadministration, der bl.a. indebar tværfaglige leder- og samarbejdskurser og introduktionsprogrammer for nyansatte. Det var tiltag, der forbedrede arbejdsklimaet på afdelingerne og demokratiserede beslutningsprocesserne. I 1963 tog hun initiativ til, at der som det første sted i landet blev oprettet sygeplejerskesekretærstillinger. Det skete ud fra filosofien, at sygeplejersker ikke skulle beskæftige sig med irrelevant arbejde. I forbindelse med store udvidelser på Bispebjerg Hospital i 1960’erne var MO medvirkende til, at nye områder som intensiv terapi, revalideringsafdeling og autoklaveringscentral blev oprettet. Hun medvirkede også til, at der blev indført mere moderne principper for administration af sygeplejen, bl.a. de såkaldte trojkaledelser, hvor administration, læger og sygeplejersker indgik i et ligeværdigt ledelsessamarbejde.

MO fik et vidtforgrenet arbejdsliv både som leder, som fagligt aktiv og som repræsentant i adskillige nationale og internationale sammenhænge. Hun holdt utallige faglige og fagpolitiske foredrag og skrev mange artikler. Af sine samtidige kolleger beskrives hun som et loyalt og gennempålideligt menneske, som udstrålede ro og besindighed. Hendes arbejdssted var også hendes bagland, her boede hun, og her levede hun en stor del af sit sociale liv. Hun bevarede imidlertid et nært forhold til familien i Thyholm, og hun forblev i egnens omdømme, sagde hun selv med et glimt i øjet, “den datter fra København, der aldrig var blevet gift”. MO blev ridder af Dannebrogordenen 1971.

DSRs arkiv i Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Egnshistorisk Arkiv for Thyholm og Jegindø.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Grete Lindhardt

 
Professioner
Sygeplejersker · Forstandere · Oversygeplejersker
 
Organisationer
Bispebjerg Hospital · Dansk Sygeplejeråd · Retslægerådet · Undervisningsrådet ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet
 
Emneord
Hospitaler · Sygepleje · Sygeplejeuddannelser · Sygeplejeskoler · Fagforeningspolitik · Fagforeninger · Administration · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Ringkøbing Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon