Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Johanne Marie Ohrt (1882 - 1915)
Ohrt, Johanne Marie

1882-1915, sygeplejerske.

*20.12.1882 i Skærbæk sg., †3.8.1915 i Suwalki, Polen.

Forældre: bødkermester Peter Christian O. (1837-1908) og Anne Margrethe Simonsen (1841-1909).

JMO var den yngste af en søskendeflok på ni og voksede op i Skærbæk i Sønderjylland, hvor hendes fader var bødker. Han havde deltaget som dansk soldat i krigen i 1864 og blev i 1870 indkaldt som preussisk soldat for at deltage i krigen mod Frankrig. For at undslippe flygtede han til Danmark og kunne først efter en årrække vende hjem til kone og børn. JMO fik mulighed for at få en uddannelse. Først arbejdede hun på kontor i Hamburg, London og Berlin. Derpå fik hun en sygeplejeuddannelse og blev ansat på Kommunehospitalet i Kbh. Hun var ugift og arbejdede her, da Første Verdenskrig brød ud i 1914.

Som sin fader var JMO demonstrativt dansksindet, men havde samtidig en stærk trang til at udrette en humanitær opgave. Disse to ting kunne hun forene ved at melde sig til lazarettjeneste, og efter et par måneders overvejelser valgte hun at forlade Kommunehospitalet for at søge ansættelse på et tysk krigslazaret. Hun ønskede at være med til at lindre lidelserne for de mange dansksindede, nordslesvigske soldater, der var tvunget ud i krigen, og havde foretrukket at gøre tjeneste på vestfronten, fordi der her var mange dansksindede soldater fra hendes landsdel. De tyske myndigheder var dog ikke positivt stemt over for dette ønske, og i januar 1915 blev hun sendt til østfronten. Her ydede hun en stor indsats på feltlazaretterne for alle sårede og syge soldater, uanset deres nationale sindelag. Hun arbejdede først i Østpreussen på et lazaret i byen Insterburg, det nuværende Chernyakhovsk i Rusland. Senere blev hun leder af et dysenterilazaret i Suwalki i russisk Polen, tæt på den nuværende polske grænse til Litauen. Hun blev imidlertid selv angrebet af dysenteri og døde på lazarettet i august 1915. JMO blev begravet på krigskirkegården i Suwalki, og ifølge traditionen blev hun gravlagt med et Dannebrogsflag på brystet. Det var et lille flag, hun havde fået til sin konfirmation, og som havde fulgt hende lige siden.

I samtiden var JMOs navn kendt, hendes indsats var skattet, og hendes evner for sygepleje var højt berømmet. Herom vidner, at hendes navn er anført på mindetavlen i hendes fødeby, hvor der er optegnet navne og data på sognets 55 faldne krigsdeltagere. Også i Mindeparken i Marselisborg er JMO nævnt blandt verdenskrigens ofre. Her er indmejslet 4.140 navne på faldne dansksindede krigsdeltagere, og JMO er den eneste kvinde blandt alle disse.

Foto i Skærbæk Museum.

H.E. Sørensen: Håndværk og handel i Skærbæk gennem 100 år, 1981. Fra Skærbækegnens Fortid 10/1996. D.S.K. Aarbog, 1953. Tidsskrift for Sygepleje 19/1915, 21/1935.

Inge Adriansen

 
Professioner
Sygeplejersker
 
Organisationer
Kommunehospitalet i København
 
Emneord
Sygepleje · Udlandsophold · Internationalt arbejde · Sønderjylland · Første Verdenskrig
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne
 
Regioner
Sønderjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon