Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Bodil Panild (1934 - 2003)
Panild, Bodil Norup

*1934, statsamtmand.

*10.10.1934 i Herning.

Forældre: sparekassedirektør Ove Jensen (1902-68) og Ester Jensen (1900-76).

~21.6.1959 med retsassessor Ole Bent P., *13.2.1926 i Søborggård sg., s. af overretssagfører Carl Christian P. og Agnes Sengebusch. Ægteskabet opløst.

~2.4.1969 med højesteretsdommer Henning Viggo Funch Jensen, *23.11.1924 i Århus, s. af disponent Henry Arthur Charles J. og Jensine Christina Rasmussen.

Børn: Troels (1962), Ulla Margrete (1963).

Efter studentereksamen i 1953 fra Viborg Katedralskole valgte BP at læse jura ved Århus Universitet. Hun blev kandidat i 1959 og samme år ansat som fuldmægtig ved Viborg stiftamt, hvor hun primært arbejdede med familieretlige sager. I 1972 blev hun kontorchef, hvad der bl.a. indebar, at hun var sekretær for amtets tilsynsråd med kommunerne. 1973-83 var hun medlem af Justitsministeriets Ægteskabsudvalg af 1969. Hun havde således et grundigt kendskab til det amtslige ressort, da hun som 44-årig i 1978 blev amtmand over Vestsjællands amt. På det tidspunkt herskede der endnu usikkerhed om statsamternes fremtid efter kommunalreformen 1970. BP blev derfor “kun” konstitueret. I øvrigt havde hun som medlem 1973-75 af Udvalget vedrørende Den Statslige Administration på Amtsplanet selv arbejdet med spørgsmålet om statsamternes mulige nedlæggelse. Situationen afklaredes, statsamterne overlevede, og i 1981 blev konstitutionen afløst af en kgl. udnævnelse til statsamtmand. BP var således den første kvinde, der opnåede amtmandsembede og dermed den højeste post i den statslige lokalforvaltning. Da hun oven i købet kom fra amternes egne rækker, brød hun også med den hævdvundne regel om, at amtmændene blev rekrutteret fra ministerierne. I flere avisinterviews i anledning af udnævnelsen erklærede BP, at hun gik stærkt ind for kønnenes ligeberettigelse, men at hun ikke hørte til rødstrømperne eller andre aktive grupper af kvindesagsforkæmpere. Samtidig udtrykte hun et stort engagement i de familieretlige sager og understregede, at især behandlingen af skilsmissesager sjældent udelukkende var et spørgsmål om “kold” jura, men krævede megen viden, forståelse og takt.

Gennem medlem- og formandskab i bestyrelserne for Ankerhus Husholdningsseminarium og -skole 1978-90, Sorø Husholdningsskole og Holbæk Seminarium fra 1978, Vestsjællands Kunstmuseum 1983-93 og Haslev Seminarium 1984-90 kom BP hurtigt i kontakt med uddannelses- og kulturområdet i sit amt. Hendes interesse for kunst var velkendt og førte til posten som formand for repræsentantskabet i Statens Kunstfond 1988-93. Forinden havde hun haft rig lejlighed til at demonstrere både diplomatiske evner, ro og handlekraft som formand for Arbejdsmarkedets Feriefond 1986-91, hvor hun håndterede problemerne vedrørende de økonomiske transaktioner omkring Dansk Folkeferie meget åbent og selvstændigt. I 1986 blev hun medlem af Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester, det såkaldte Wambergudvalg, og i 1990 formand, et højtbetroet hverv, som hun under skarp offentlig bevågenhed har varetaget med korrekthedens diskrete charme.

BP har haft en række faglige tillidsposter. Hun var således medlem af repræsentantskabet for Foreningen af Overenskomstansatte under Danmarks Juristforbund 1968-69 og af dens bestyrelse 1969-72. 1973-78 var hun medlem af bestyrelsen for Amtsjuristforeningen og 1978-96 af Den Danske Styrelse for De Nordiske Juristmøder. Hun blev ridder af Dannebrogordenen i 1982 og ridder af 1. grad i 1989. I 1994 blev hun kommandør af Dannebrogordenen og i 2000 kommandør af 1. grad.

 

Jyllands-Posten 26.10.1978. Berlingske Tidende 11.10.1987. Politiken 16.10.1988 og 5.2.1994.

Grethe Ilsøe

 
Professioner
Statsamtmænd · Akademikere · Kontorchefer
 
Organisationer
Viborg Stiftamt · Vestsjællands Amt · Ankerhus Husholdningsseminarium · Sorø Husholdningsskole · Holbæk Seminarium · Vestsjællands Kunstmuseum · Haslev Seminarium · Statens Kunstfond · Arbejdsmarkedets Feriefond · Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester · Foreningen af Overenskomstansatte under Danmarks Juristforbund · Amtsjuristforeningen · Den Danske Styrelse for De Nordiske Juristmøder
 
Emneord
Jura · Amter · Forvaltning · Kulturpolitik · Efterretningsvæsenet · Uddannelsespolitik · Familieret · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Ringkøbing Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon