Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Else Pauly (1918 - 2000)
Pauly, Else Margarete

*1918, orientalist.

*23.2.1918 i Holbæk.

Forældre: bogholder Axel William Christiansen (1888-1964) og Valborg Vilhelmine Wael (1879-1949).

~23.8.1945 med geolog ◊Johannes Hans Christian P., *16.3.1921 i Ordrup sg., †15.3.1997 i Herlev, s. af ingeniør Christian Fritz August P. og Julie Hansine Hammer.

Børn: Eskil Beda (1946), Berit (1948), Gax (1949).

Efter studentereksamen 1938 fra Statens Kursus studerede EP engelsk, fransk, latin, græsk og sammenlignende sprogvidenskab ved Kbh.s Universitet. I 1945 blev hun gift med geologen Hans P. og fik i løbet af kort tid tre børn. Samtidig var ægtefællen flere gange på ekspeditioner til Grønland, udsendt af Grønlands Geologiske Undersøgelser, så EP afbrød studierne i nogle år. I 1949 genoptog hun dem med hovedvægt på sanskrit og andre indiske sprog. Hun studerede under professor i indologi ◊Poul Tuxen og var 1951-55 hans sekretær og nære medarbejder. 1973-79 var hun ekstern lektor ved Kbh.s Universitet i det indoariske sprog pali, der taltes i Indien ca. 300-1100. Samtidig arbejdede hun som koordinator for det internationale ordbogsprojekt A Critical Pãli Dictionary, hvortil hun skrev en række vægtige bidrag. Projektet optog mod hensigten hovedparten af hendes tid, og efter eget udsagn blev ordbogen hendes skæbne som indolog. Ud over bidragene til ordbogen har hun, bl.a. sammen med Tuxen, skrevet en række interessante artikler, fx The Parable of the Climbing Juggler i Studia Orientalia Joanni Pedersen, 1953, hvor det påvises, at beskrivelsen af det rebtrick, der bl.a. omtales i den russiske teosof Helena Blavatskys Isis Unveiled, 1877, har baggrund i tilsvarende beskrivelser i indisk vedãnta litteratur fra det 5.-6. århundrede.

Det er dog især indologiens forskningshistorie i Danmark samt indisk indflydelse på dansk åndsliv, der har interesseret EP. Hendes væsentligste forskningshistoriske bidrag er den indholdsrige og velskrevne afhandling Indisk filologi i Københavns Universitet 1479-1979, 1992, der behandler indologiens historie og forhistorie i Danmark fra den spæde begyndelse i 1700-tallet til slutningen af 1970’erne. Afhandlingen giver et glimrende overblik over en interessant, men stort set ukendt del af dansk forskningshistorie. Af åndshistoriske bidrag kan nævnes artiklerne Indian Influence in Danish Literature i Sanskrit and World Culture, 1986, der primært handler om ◊Holger Drachmanns digt Sakuntala. Desuden artiklen The Legend of Ùbyabga as a Danish Opera i Indologica Taurinensia, 1987-88. Desuden har hun skrevet en række grundige anmeldelser i tidsskrifterne Orientalistische Literaturzeitung og Acta Orientalia.

Foto i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ole Holten Pind

 
Professioner
Akademikere · Forskere
 
Organisationer
Københavns Universitet
 
Emneord
Sprog · Indologi · Indien · Historie · Orientalisme
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Vestsjællands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon