Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Marence Tarp (1885 - 1978)
Tarp, Bolette Marence

1885-1978, seminarielærer.

*15.1.1885 i Lejrskov sg., †11.9.1978 i Sorø.

Forældre: gårdejer Jens Peter T. (1852-1927) og mejerske Mette Margrethe Højrup (1852-1949).

MT stammer fra Koldingegnen, hvor forældrene drev en mindre gård. Hun var den ældste af i alt fem børn. Som ung havde hun forskellige pladser i huset og var elev på Vestbirk Højskole, inden hun som 21-årig blev uddannet som vandrelærerinde på Ankerhus Husholdningsseminarium i 1906. Vandrelærerindekurserne var oprettet i 1900 for at skaffe undervisere til de aftenskolekurser for husmødre, landboforeningerne arrangerede. I de næste par år kørte MT med sit undervisningsmateriale fra sogn til sogn i Ribe amt og underviste mere end 700 voksne kvinder. Her fik hun kontakt med ◊•Rebekka la Cour Madsen, der i 1908 havde oprettet landets første husholdningsforening. Siden engageredes hun af Det kgl. danske Haveselskab som vandrelærer i hele Jylland og på Fyn, og hun blev leder af Korinth Landbrugsskoles husholdningsafdeling 1910-13. Hun bevarede tilknytningen til Ankerhus, hvor hun deltog i fortsættelseskurser i 1907 og 1909, og i 1913 blev hun ansat på seminariet, hvor hun fik sit virke de næste 42 år.

MT blev en legendarisk leder af den praktiske undervisning, især i køkkenet, hvor fx hendes forevisning i partering nærmede sig en kunstnerisk oplevelse. Hun var i de år, Ankerhus var drivkraften i husholdningssagen, forstanderen ◊•Magdalene Lauridsens højre hånd, den, der holdt hjemmefronten, når Magdalene Lauridsen var ude i sine mange ærinder. Da seminariets hovedbygning blev opført i 1923, indtog MT helt naturligt stillingen som bestyrerinde med kontor ved hallen og lejlighed på første sal. Allerede fra 1933 blev hun udpeget som formand for et lærerråd på Ankerhus, som foruden hende bestod af Folmer Dam og •Johanne Wille Jørgensen. Dette triumvirat overtog ved Magdalene Lauridsens afgang i 1943 den daglige ledelse af seminariet. Ved siden af arbejdet på Ankerhus deltog MT i en række organisatoriske opgaver på husholdningsområdet. Hun redigerede sammen med la Cour Madsen Tidsskrift for Husholdning, som De Samvirkende Danske Husholdningsforeninger udgav fra 1922. 1921-31 og igen 1933-56 var hun medlem af bestyrelsen for Foreningen af Husholdningsskoler, og hun forfattede jubilæumsskriftet Husholdningsskolernes Forenings Historie 1906-1956. Som skribent beskæftigede hun sig derudover især med ernærings- og levnedsmiddelforhold, afprøvning og anvendelse af husholdningsmaskiner. Hun foretog studierejser i Sverige, Norge, Tyskland og Schweitz. Da hun i 1955 fyldte 70 år, tog MT sin afsked og indledte en aktiv pensionisttilværelse, hvor hun foruden rejser og forfattervirksomhed passede sin psykisk handicappede søster Julie T., som også havde boet hos hende på Ankerhus. MT modtog Den Kgl. Belønningsmedaille i guld i 1952.

Gustav Nedergaard: Magdalene fra Ankerhus, 1997. Årsskrift for Ankerhus, 1978.

Gustav Nedergaard

 
Professioner
Vandrelærerinder · Lærere · Skoleledere · Redaktører
 
Organisationer
Korinth Landbrugsskole · Tidsskrift for Husholdning · Foreningen af Husholdningsskoler (se Foreningen af Husholdningslærerinder og –lærere) · Ankerhus Husholdningsseminarium
 
Emneord
Husholdning · Husholdningssagen · Husholdningsseminarier · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning



Printer ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon