Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Anne Marie Telmányi (1893 - 1983)
Telmányi, Anne Marie Frederikke

1893-1983, maler.

*4.3.1893 i Kbh., †17.4.1983 i Hørsholm sg.

Forældre: komponist ◊Carl August Nielsen (1865-1931) og Anne Marie Brodersen (billedhugger ◊•Anne Marie Carl Nielsen 1863-1945).

~7.2.1918 (b.v.) med violinist Emil T., *22.6.1892 i Arad, Rumænien, †12.6.1988 i Ny Holte, Søllerød sg., s. af lektor Emil T. og Elvira Kövér de Réthàt. Ægteskabet opløst 1936.

AMTs forældre var begge store kunstnerpersonligheder. Faderen var komponisten Carl Nielsen og moderen var billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen. AMT voksede op i et moderne og stormfuldt kunstnerhjem, hvor dagligdagen var præget af faderens kompositioner ved klaveret og moderens arbejde i atelieret. Det var faderen, der legede og var løssluppen sammen med de tre børn, hvilket AMT senere erindrede med stor glæde i bogen Mit barndomshjem, 1965. På grund af flere betydende bestillingsopgaver var moderen i længere perioder væk fra hjemmet, legatboligen på Frederiksholms Kanal. Legatboligen dannede rammen om et kunstnermiljø, hvor mange af tidens store kulturpersonligheder havde deres gang.

Op gennem sin opvækst tegnede AMT en del, og hun fik sin første egentlige tegneundervisning ved •Julie Meldahls og •Charlotte Sodes kunstskole. Allerede som 16-årig blev hun i 1909 elev på Kunstakademiet og gik der et år, før hun blev sendt på kostskole i England. Da hun vendte hjem, genoptog hun sin kunstneriske uddannelse ved Kunstakademiet i 1912, hvorfra hun tog afgang 1916. Samme år modtog hun Kunstakademiets lille guldmedalje for en pietà-fremstilling. Året efter debuterede hun på Charlottenborgs Forårsudstilling, hvor hun udstillede regelmæssigt resten af sit liv. I 1918 giftede hun sig med violinvirtuosen Emil T. Han var født i Arad, Ungarn, det nuværende Rumænien, og havde gennem årene fremført flere af Carl Nielsens kompositioner. De første år af deres ægteskab fulgte hun sin mand på koncertrejser i Europa og herfra stammer flere landskabsbilleder. 1925-26 uddannede hun sig yderligere i Paris på Académie Moderne hos O. Friesz og F. Léger, hvor også den internationalt orienterede maler ◊•Franciska Clausen havde sin gang. Den ny tids mere frigjorte kvindeideal betød, at kvindelige kunstnere begyndte at indføje erotiske længsler i deres motivverden. Det ses således ikke bare hos Franciska Clausen, men også i •Kirsten Kjærs malerier, i ◊•Gerda Wegeners tegninger samt i •Mary Willumsens fotografier. Selv udstillede AMT i 1927 et billede med det klassiske erotiske motiv Leda med svanen. I sin version har hun skildret en henslængt nøgen kvinde med tidens korthårsfrisure. Noget lignende var ikke tidligere set. Efter opholdet på Acadèmie Moderne fik farven og lyset større indpas i AMTs billeder og en vis formforenkling kan også spores i nogle af værkerne fra denne tid, ligesom en indflydelse fra den spanske maler el Greco kan iagttages.

I 1933 fik AMT udsmykningsopgaven til Musikkonservatoriets trappegang. Her eksperimenterede hun med en vanskelig voksteknik i fire skildringer over musikken. Vægudsmykningerne er i dag dækket med plader og er ikke tilgængelige. Ti år senere, i 1943, fik hun en tilsvarende vægudsmykningsopgave til Nordisk Droge- og Kemikaliefabrik på Østerbro. AMT var en figurativ kunstner, der både malede landskaber, mytologiske motiver og portrætter. Det er som portrætmaler, at hun er blevet mest rost, bl.a. af kunsthistorikeren ◊Christian Elling, som hun portrætterede i 1967. Desuden portrætterede hun bl.a. forældrene, ◊•Olivia Holm-Møller, ◊•Bodil Ipsen, ◊•Else Brems og ◊P.V. Glob, ligesom hun malede flere selvportrætter. Der foreligger ikke nogen egentlig vurdering af AMTs samlede livsværk, og hendes lange og stadige produktion var af svingende kvalitet.

I 1936 opløstes AMTs ægteskab, og hun flyttede ind til moderen i legatboligen og boede her, indtil dennes død i 1945. Tiden var nu blevet en anden som følge af nazismen i Europa, og den vitalitet og frigjorthed, der havde præget 1910’erne og 1920’erne, var væk. Kvinden skulle være moder og husmoder, men AMT var ingen af delene, og hun begyndte at finde sammen med andre kvindelige kunstnere i et netværk, hvor de støttede hinanden og udstillede sammen. I sin gamle kammerat fra Akademiet Else Vogel-Sørensen fandt hun en veninde for livet, og de udstillede gentagne gange sammen op gennem 1930’erne, 1940’erne og 1950’erne. I 1961 var AMT en af initiativtagerne til Auroragruppen, en sammenslutning af kvindelige malere, som holdt til på Møn med en årlig udstilling, og hvorfra der udgik flere vandreudstillinger til hele landet. I 1967 afholdt Fyns Kunstmuseum en stor retrospektiv udstilling af AMTs værker.

Allerede i et interview fra 1942 havde AMT givet udtryk for, at kvindelige kunstnere havde vanskeligheder med at opnå anerkendelse og legater. Kort før moderens død i 1945 lovede hun at sørge for at udbrede kendskabet til hendes kunst, hvilket bl.a. skete med bogen Anne Marie Carl Nielsen, 1979. Da ingen af de tre søskende efterlod sig nogle børn, overvejede søsteren Irmelin Eggert Møller og AMT at oprette en fond af den efterhånden betydelige formue efter forældrene. Resultatet blev to legater. Det ene, der tilgodeser både musikere og billedhuggere blev opkaldt efter forældrene, Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legat, det andet, som udelukkende støtter kvindelige kunstnere over 40 år, fik navnet Anne Marie Telmányis Legat. På sin egen måde forvaltede AMT sin mødrene arv. I 1957 modtog hun Tagea Brandts Rejselegat.

Relief fra ca. 1903 af Anne Marie Carl Nielsen. Mal. fra 1934 af Niels Hansen i Århus Kunstmus. Mal. af Kirsten Kjær. Foto i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Lis Bruselius

 
Professioner
Malere · Legatstiftere
 
Organisationer
Charlottenborg · Aurora · Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legat · Anne Marie Telmányis Legat
 
Emneord
Billedkunst · Udlandsophold · Portrætter
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon