Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Henny Glarbo (1884 - 1955)
Glarbo, Severine Caroline Henriette (Henny) Lytzen Nielsen

1884-1955, arkivar.

*12.10.1884 i Viborg, †9.9.1955 i Kbh.

Forældre: sognepræst Ole Nielsen G. (1848-1916) og Louise Bruun (1842-1923).

Som præstedatter med tre ældre brødre, hvoraf den ene ◊Christian G. blev teologisk professor og de to andre landsdommere, satte HG sig det mål at få en akademisk uddannelse. Alligevel var det først i en alder af 33 år, at hun i 1917 blev cand.mag. i fagene historie, latin og engelsk. Vejen var gået over en faglærerindeeksamen i 1907 med efterfølgende tre års ansættelse ved Slagelse private Realskole. I 1910 tog hun nysproglig studentereksamen som privatist. Samtidig med at hun studerede ved Kbh.s Universitet, underviste hun fra 1912 på Ingrid Jespersens Skole. Hun stilede imidlertid mod en videnskabelig karriere. For de daværende få kvindelige historikeres vedkommende, fx ◊•Anna Hude og ◊•Johanne Skovgaard, var det ensbetydende med ansættelse i arkivvæsenet. I 1919 opnåede HG da også en arkivarstilling i Rigsarkivet. Hun var vel forberedt. I det sidste studieår havde hun ved siden af sit undervisningsjob arbejdet som timelønnet medhjælper i arkivet, og hun havde i 1918 foretaget arkivundersøgelser i Uppsala for Kommissionen til Registrering af Kilder til Danmarks Historie i Udlandet. Med sit venlige væsen og sin store hjælpsomhed blev hun i de følgende mange år primus motor i Rigsarkivets læsesalsbetjening. Det bærende og blivende i HGs arkivarbejde er imidlertid hendes indsats på registreringsområdet. Hun gjorde tidligt studiet af kulturelle forbindelser mellem Danmark og udlandet til sit særlige forskningsfelt og fik i tidens løb overdraget en række registreringsopgaver, der matchede det. Blandt de væsentligste er registreringen af Kunstakademiets arkiv 1748-1924, Det Kgl. Teaters arkiv 1746-1930, arkivet fra Fonden ad usus publicos for perioden 1827-42 og sidst, men ikke mindst færdiggørelsen af registraturen Privatarkiver fra tidsrummet 1660-1800 i Rigsarkivet, hvis publicering året før HGs pensionering i 1953 blev en værdig afslutning på hendes arkivtjeneste.

HG var i hele sin tid som arkivar også en flittig forsker. Allerede i 1923 publicerede hun sin første større afhandling En Adelsskole i det 16. og 17. Aarhundrede. Gennembruddet fik hun med Studier over danske Adelsmænds Udenlandsrejser i Tiden 1560-1660, publiceret i Historisk Tidsskrift 1926, hvor hun demonstrerede sin arkivalske sporsans og en facetteret brug af kilder som ligprædikener, universitetsprogrammer, stambøger, rejsedagbøger, regnskaber m.v. I 1930 udgav hun en afhandling om Slagelse Latinskole. De følgende år koncentrerede hun sig om kommenterede udgivelser hovedsagelig i Personalhistorisk Tidsskrift af matrikler over danske og norske studerende ved en lang række europæiske universiteter, som hun havde besøgt på de mange arkivrejser, hun foretog. Hun bidrog til værkerne Rom og Danmark gennem Tiderne, 1935, og Danske i Paris gennem Tiderne, 1936-38. Nævnes bør også hendes Danske Palæstinafarere i det 16. og 17. Aarhundrede, der fremkom i Kirkehistoriske Samlinger 1936. Ved sin død 1955 efterlod HG sig manuskriptet til bogen Danske i England, en lille kulturhistorisk perle, der blev udgivet posthumt i 1956. HG skriver sig smukt ind i rækken af lærdomskulturhistorikere som ◊Louis Bobé, ◊Thomas Otto Achelis, ◊Vello Helk og Harald Ilsøe. I 1948 fik hun Tagea Brandts Rejselegat. I 1953 blev hun ridder af Dannebrogordenen.

Foto i KB, RA.

Meddelelser om Rigsarkivet for årene 1921-55, 1958.

Levnedsbeskrivelse i Ordenskapitlet. Privatarkiv i RA.

Grethe Ilsøe

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Arkivarer
 
Organisationer
Rigsarkivet
 
Emneord
Historie · Latin · Engelsk filologi · Arkiver · Hædersbevisninger · Kulturhistorie
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne
 
Regioner
Viborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon