Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Sys Hartmann (1932 - 2011)
Hartmann, Henny (Sys)

*1932, direktør.

*30.7.1932 i Fredericia.

Forældre: Cathrine Henriette Pedersen Friis (1902-74).

~1951 med major Frits Caspersen, *6.4.1930 i Fredericia, s. af revisor Carl C. og Betty Petersen. Ægteskabet opløst.

~1.5.1969 med redaktør, forfatter ◊Fritz Godfred H., *24.7.1913 i Kbh., s. af overlæge ◊Johan Peter H. og Gerda Lehmann.

Børn: Nini (1952), Alis (1954).

SH måtte en omvej omkring et kuldsejlet ægteskab med to døtre, før hun i 1966 tog studentereksamen fra Statens Kursus. Siden arbejdede hun i forlagsbranchen og var 1969-72 sekretær for professor ◊•Else Kai Sass. Samtidig begyndte hun at læse kunsthistorie ved Kbh.s Universitet. I nogle år var hun tillige studentermedhjælper ved Kunstakademiets Biblioteks Samling af Arkitekturtegninger. I 1975 blev hun mag.art. med et speciale om kunsten i Rom i første halvdel af 1800-tallet. Året efter blev hun ansat i Fredningsstyrelsen som medarbejder ved Det særlige Bygningssyn. Hendes indsigt i dansk bygningskunst og flair for forhandling med de mange klienter førte hurtigt til, at hun kom til at spille en betydningsfuld rolle. En årrække redigerede hun således i tæt samarbejde med vekslende danske kommuner styrelsens bygningsregistranter, et område, der tidligere havde været Nationalmuseets ressort, men som under hendes ledelse overgik til Fredningsstyrelsen. I 1981 udnævntes hun til kontorchef i styrelsens bygningsfredningskontor, senere Skov- og Naturstyrelsen. Med energi kæmpede hun for beskyttelsen af vores bygningskulturelle arv, og ved sin evne til at holde fast i en sag og sit vindende væsen var hun ofte medvirkende til, at et betydeligt hus blev reddet fra undergang. Omdannelsen af herregården Bratskov fra forfalden herskabsbolig til velholdte repræsentationslokaler og turistkontor for Brovst kommune er et illustrativt eksempel herpå.

I 1992 forlod SH sin stilling i Skov- og Naturstyrelsen for at tiltræde som direktør for den selvejende institution Weilbachs Kunstnerleksikon og hovedredaktør af 4. udg. af det biografiske værk, institutionen udgiver. Da hun tiltrådte stillingen som hovedredaktør, var udgivelsen ikke påbegyndt. Men med sine eminente evner som organisator samt sin drivkraft og store kontaktflade, lykkedes det hende 1994-98 at gennemføre udsendelsen af de oprindeligt planlagte otte bind samt et ekstra bind i 2000.

Da Selskabet for Arkitekturhistorie i 1978 blev genoplivet, var SH en af fødselshjælperne, og hun var selskabets formand 1991-95. Hun var endvidere 1982-94 medlem af bestyrelsen for Museet Liselund gamle Slot, 1986-94 som formand. SH er forfatter til en række bøger om kunst og arkitektur, bl.a. 50 palæer og landsteder, 1976, og I sydens land, 1993. I 1979 bidrog hun til værket Danmarks arkitektur med bindet Byens huse. 1979-86 var hun medredaktør af tidsskriftet Architectura. Hun modtog Nykredits Fonds Pris 1989 og rejselegat fra Ny Carlsbergfondet 1999. I 1983 blev hun udnævnt til ridder af Dannebrogordenen.

Claus M. Smidt

 
Professioner
Akademikere · Direktører
 
Organisationer
Fredningsstyrelsen · Skov- og Naturstyrelsen · Selskabet for Arkitekturhistorie · Weilbachs Kunstnerleksikon · Museet Liselund gamle Slot
 
Emneord
Kunsthistorie · Hædersbevisninger · Faglitteratur · Forvaltning · Stat · Fredning · Arkitektur
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon