Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Gerd Grubb (1939 - )
Grubb, Gerd

*1939, professor.

*12.2.1939 i Kbh.

Forældre: direktør Kjeld Tue G. (1904-81) og civilingeniør Inger Steffensen (*1911).

~7.11.1969 med direktør Knud Lønsted, *27.2.1942 i Kbh., s. af direktør Gunnar Johannes Viking L. og aftenskoleleder Helga Jensen. Ægteskabet opløst 1992.

Børn: Vilhelm (1974), Lea Johanne (1976).

GG er en af de meget få kvinder inden for matematisk forskning i Danmark. Hun og de fem søskende voksede op i Kbh. i et ambitiøst og veluddannet hjem. Begge forældrene var kemiingeniører, faderen havde en direktørstilling, moderen gik mest hjemme, men arbejdede bl.a. i en periode i Forbrugerrådet. Efter at have taget studentereksamen 1956 fra Øregård Gymnasium studerede GG først ved Kbh.s og siden ved Århus Universitet, hvor hun 1963 blev mag.scient. Hun fortsatte som forskerstuderende i USA og blev tre år senere ph.d. ved Stanford University i Californien. 1975 forsvarede hun sin disputats ved Kbh.s. Universitet om Halvbegrænsethed og andre egenskaber ved normale randværdiproblemer for partielle differentialoperatorer og blev dermed den første kvinde herhjemme, der skrev doktorafhandling i matematik.

GGs speciale har både før og efter disputatsen været partielle differentialligninger. Det er ligninger, der fx kan beskrive væskers bevægelser omkring et skibsskrog, luftstrømmes turbulenser omkring en flyvinge, og hvordan man skal bygge en bro, så den er i balance. Hun har dog alene beskæftiget sig med den “rene” matematik og har ladet andre om de praktiske anvendelser. Men hun har stedse holdt kontakt med praktikerne, for “deres problemer er målestok for, om mine idéer kan bruges.” Det sagde hun i et interview, som hun karakteristisk nok ikke mindst havde sagt ja til for at få en chance for at synliggøre et fag, mange opfatter som verdensfjernt. Hun kan lide udfordringen fra de tankemæssigt tunge fag, og som lærer er det et af hendes mål, at de studerende når ud til grænserne for matematikkens formåen. Hun har været meget produktiv; ved siden af sin undervisning har hun publiceret mere end 70 artikler i internationale tidsskrifter og har ud over lærebøger også udgivet værket Functional Calculus of Pseudo-Differential Boundary Problems, 1986, der ti år efter kom i revideret udgave. Efter sit USA-ophold blev GG 1966 ansat som adjunkt ved Matematisk Institut på Kbhs Universitet, hvor hun siden har haft sin karriere. 1969 blev hun lektor og giftede sig samme år med sin kollega Knud Lønsted. Det første barn blev født 1974, da GG efter en udnævnelse til afdelingsleder og med en disputats på trapperne følte sig yderligere fagligt konsolideret. 1989 fik hun titel af docent, og 1994 fulgte stillingen som professor. Hendes professorudnævnelse var den første på instituttet i 17 år, og på hele Det Naturvidenskabelige Fakultet var hun ene kvinde blandt 51 mandlige professorer.

Matematik har altid været et internationalt orienteret fag, og GG har selv bidraget til den faglige udveksling som medarrangør af franske og dansk-svenske symposier. Personligt har hun bl.a. samarbejdet med den russiske matematiker V. A. Solonnikov allerede i 1980’erne, da det stadig var svært for russerne at få vestlige kontakter. GG sad 1986-89 i Undervisningsministeriets landsudvalg for de naturvidenskabelige uddannelser. Hun modtog Lektor Marie Lønggaards Rejselegat 1980, Hermers pris 1985 og er bl.a. medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi og af European Women in Mathematics. 1988 blev hun hædret med en udnævnelse til æresdoktor ved Université de Reims i Frankrig.

Else Høyrup

 
Professioner
Akademikere · Professorer · Forskere · Doktorer
 
Organisationer
Københavns Universitet · Danmarks Naturvidenskabelige Akademi
 
Emneord
Matematik · Udenlandske uddannelser · Forskningspolitik · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon