Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Alice Madsen (1937 - )
Madsen, Alice Connie

*1937, skibsreder.

*5.4.1937.

Forældre: skibsreder Peter M. (1914-64) og Ivy Alice Jensen (1918-88).

Bofælle 1974-85: direktør Svend Just Hansen, *24.1.1921 i Århus, †14.10.1985 smst., s. af direktør, smedemester Marius H. og Johanne Laursen.

Børn: Vibeke (1959), John (1961).

Da stifteren af Peter Madsen Rederi A/S i 1964 døde, tog hans datter AM beslutning om at videreføre hans kun ti år gamle virksomhed frem for at sælge den. Hun var 27 år og ikke hverken i opdragelse eller uddannelse ledt i retning af skibsbranchen. Hun var desuden nyligt fraskilt og alene med to små børn. De første år styrede hun aktiviteterne til søs fra sit nye hjem i Ry. Rederiet blev hurtigt omdannet til et aktieselskab, ledet af AM, men ejet i fællesskab med moderen og lillebroderen, kleinsmed P.T. M.

Efter real- og handelsskoleeksamen studerede AM til korrespondent i tysk og engelsk. Hun var desuden i en årrække eksportleder, nåede en toårig ansættelse hos Ford i Odense og arbejdede 1962-64 som sekretær på Næstved Sygehus. Trods sin unge alder var hun altså i besiddelse af en vis erhvervsmæssig erfaring, da hun vovede sig over i direktørstolen som skibsreder. På dette tidspunkt var hun ligeledes i færd med at læse til statsautoriseret ejendomsmægler. Hun fuldførte, men kom aldrig til at bruge uddannelsen direkte. Skridtet fra sekretær til skibsreder var stort, men AM var selv af den opfattelse, at det blot gjaldt om at sætte sig godt ind i tingene. Hendes indsats i firmaet gjorde hende til kvindelig pioner, idet hun blev en af de første og siden den eneste kvindelige skibsreder. Hun var sig dette bevidst, beklagede, at der var så få kvinder i ledende stillinger og mente, at det lå i opdragelsen. AM fik stor støtte blandt skipperne og faderens gamle forretningsforbindelser, men mærkede naturligvis også skepsis. Usikkerheden over at være havnet i en ukendt og mandsdomineret branche blev stadig mindre, og hun blev med tiden en professionel og selvsikker forretningskvinde. Som administrerende direktør påtog hun sig ansvaret for økonomien og større kontrakter, forhandlinger, instruktioner og tegninger til skibene. Hun er blevet karakteriseret som en hård chef og en direkte og stædig forretningskvinde.

Rederiet voksede betydeligt i AMs tid. Alene flåden udvidedes fra to skibe i 1964 til en halv snes, alle moderne entreprenørskibe beskæftiget med anlægsarbejder i såvel ind- som udland. Af faderens stenfiskeri skabte hun et højt udviklet foretagende, der påtog sig alle former for dykkerarbejde, havbundskortlægning og vandkvalitetsmåling ved hjælp af laserudstyr og ekkolod samt opmåling af dumpingpladser, der gjorde det muligt at holde styr på affaldet. Heraf fulgte en kraftig forøgelse af personalet, hvor hun selv i starten havde været eneste ansatte. Den største opgave blev arbejdet ved Storebæltsbroen i 1990’erne med at beskytte bropillerne mod slid fra havet. Denne licitation deltog rederiet i som eneste danske virksomhed. I 1982 havde hun ført rederiet tilbage til Århus, hvor det oprindelig havde hjemsted. Moderen og broderen trådte ud af ejerskabet, og i 1986 blev deres pladser overtaget af AMs egen søn og datter. I sine seneste år i spidsen for virksomheden blev hun i den daglige ledelse støttet af sønnen John M. Det var da også helt naturligt ham, der overtog posten som administrerende direktør, da AM i 1996 fratrådte efter 32 år i direktionen. Hun forlod dog ikke rederiet, idet hun ved samme lejlighed tiltrådte som formand for dets bestyrelse. Også uden for rederiets virke har AM haft betydelige tillidshverv som formand for Hydrodan Engineering samt medlem af repræsentantskabet for Sydbank. Hun engagerede sig desuden i politik og sad 1974-78 i Ry kommunalbestyrelse som repræsentant for Fremskridtspartiet. Det var det nye partis kritik af for store skatter og for meget papirarbejde, der tiltalte hende. Hun erkendte dog, at hun ikke selv var plaget af skattetrykket, fordi rederidriften gav gode afskrivningsmuligheder, men hun ønskede på dette punkt at fremme andres sag.

 

Politiken 12.10.1994.

Karen Hastrup

 
Professioner
Skibsredere · Direktører · Kommunalpolitikere
 
Organisationer
Peter Madsen Rederi A/S · Fremskridtspartiet · Hydrodan Engineering
 
Emneord
Politik · Rederier
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon