Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Marie Madsen (1843 - 1932)
Madsen, Marie

1843-1932, mejeriassistent, grosserer.

*16.11.1843 i Staby sg., †26.1.1932 i Holstebro.

Forældre: gårdejer Mads Christensen (*1803) og Inger Christensdatter (*1804).

MM udgik fra et vestjysk gårdmandshjem. Allerede i barndommen udviste hun stor lærelyst, og som ganske ung kom hun i mejerilære på herregården Nørre Vosborg. Senere var hun mejerske på Lemvig Møllegård og herregården Bækmark. Mejersken på de større gårde var den gang selvstændig leder af mejeriet med folk under sig og havde ofte det økonomiske ansvar for mælkens forarbejdning.

MM søgte videreuddannelse i sit fag under professor ◊Th. R. Segelcke på Landbohøjskolen, der satte hende højt, og hos dansk mejeribrugs pionerskikkelse ◊•Hanne Nielsen, Havarthigård. I en længere årrække fungerede hun som mejeriassistent i Ringkøbing amt, hvor mejeridriften traditionelt ikke stod højt. Her blev hun en meget benyttet instruktør på gårde og i landboforeninger, hvor hun stillede krav om gennemført hygiejne og omhu omkring mælkens behandling. Da omlægningen til andelsmejeridrift slog igennem i 1880’erne, havde hun gjort et omfattende forberedende arbejde, der havde skolet både mænd og kvinder til at overtage ledelsen og driften af de nye mejerier. Hun var flere gange på studierejser i England og Frankrig, og hun fungerede i betydeligt omfang som bedømmer og opkøber af smør fra de mindre gårde for egnens købmænd.

Da smørproduktionen på de mindre gårde ophørte på grund af andelsmejerierne, oprettede og drev MM med held to viktualieforretninger i Holstebro og Ringkøbing, ligesom hun fortsatte som smørbedømmer for Vestjyllands største smøreksportør, konsul ◊Poul Nørgaard i Holstebro. Efter nogen tid afhændede hun sine forretninger og erhvervede to ejendomme , som hun administrerede til sin død. Hun efterlod sig en betydelig formue, som hun testamenterede til Indre Mission. Sammen med C.H. Schmidt udgav hun Kort Anvisning til praktisk Malkeridrift for mindre Gaarde, 1882. MM, der betegnedes som en “ivrig Kvindesagsven”, deltog i Kvindernes Udstilling i Kbh. 1895. Hendes karriere og liv er karakteristisk for de nye muligheder for kvindeligt virke, som opbruddet i de traditionelle roller åbnede for landbosamfundets kvinder.

 

Andelsbladet 1934, s. 566-67. Hvad vi vil 1/1891.

Claus Bjørn

 
Professioner
Grosserer · Mejeriassistenter · Fagkonsulenter
 
Organisationer
Ringkøbing Amt
 
Emneord
Handel · Mejerier · Forvaltning · Amter
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1860'erne · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne
 
Regioner
Ringkøbing Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon