KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Søg i KVINFOs Ekspertdatabase
Navn
Fri tekst
Søgevejledning »
Enkel søgning »
  
Søgning på professionen "Forskere" gav 325 resultater  
Aase Frandsen »
Lektor, dr.scient., Københavns Universitet

Aase Herskind »

Agnes Arnórsdóttir »
Lektor, Århus Universitet

Alice Bryrup Heje »
Teaterforsker, teaterhistoriker, dramaturg, forfatter

Ane Hejlskov Larsen »
Lektor, Aarhus Universitet

Anete Mikkala Camille Strand »
Adjunkt, Ph.d., Aalborg Universitet

Anette Borchorst »
Professor emerita, Aalborg Universitet

Anette Eklund Hansen »
Forsker

Anette Faye Jacobsen »
Seniorforsker,ph.d., Institut for menneskerettigheder

Anette Grønning »
Lektor, ph.d.,cand.ling.merc. i sproglig informatik, Syddansk Universitet

Anette Reenberg »
Fhv. Professor

Anette Warring »
Professor, Roskilde Universitet

Anika Liversage »
Seniorforsker, programleder, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Anja Boisen »
Professor, centerdirektør, Danmarks Tekniske Universitet

Anja C. Andersen »
Professor, Forsker, astrofysiker, Københavns Universitet

Anja Groth »
Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Ann Charlotte Thorsted »
Adjunkt, legeforsker, Ph.d., Det Humanistiske Fakultet

Ann Wenzel »
Professor, lic. et dr.odont., Tandlægeskolen, Odontologisk Institut

Ann Westenholz »
Professor emerita, mag.scient.soc., dr.merc., Copenhagen Business School

Ann-Dorte Christensen »
Professor, ph.d., Aalborg Universitet

Annalise Rust »
Psykolog

Anne Birgitte Raben »
Professor, klinisk projektleder og koordinator, Københavns Universitet – Det Biovidenskabelige Fakultet

Anne Boukris »
Direktør, Jewish Museum

Anne Elisabeth Haxthausen »
Lektor, Danmarks Tekniske Universitet

Anne Holmen »
Professor, Københavns Universitet

Anne Katrine Gjerløff »
forskningsformidler, Ph.d., Statens Naturhistoriske Museum

Anne Leonora Blaakilde »
Konsulent og Lektor, Region Sjælland og RUC

Anne Lis Mikkelsen »
Klinikchef, dr.med., ekstern lektor, Holbæk Sygehus

Anne Scott Sørensen »
Professor, cand. et lic.phil., Syddansk Universitet

Anne Sørensen »
Redaktør, historiker, ph.d., Aarhus Universitet

Anne-Dorthe Hestbæk »
Afdelingsleder, seniorforsker, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Anne-Marie Dahl »
Fremtidsforsker, Futuria

Anne-Marie Mai »
Professor, Syddansk Universitet

Annelis Kuhlmann »
Lektor, Aarhus Universitet

Annemette Hejlsted »
Forsker, underviser, ph.d., Hàskóli Ìslands

Annemette Kirkegaard »
Lektor, ph.d., Københavns Universitet

Ansa Lønstrup »
Lektor i Æstetik og Kultur, Inst. f. Æstetik og Kommunikation, AU, Aarhus Universitet

Aoife Daly »
Forsker, ph.d., dendrokronolog, arkæolog, dendro.dk

Ayoe Hoff »
Seniorforsker, Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet

Beate Sløk-Andersen »
Postdoc, Copenhagen Business School

Bente Aagaard Lomstein »
Lektor, lic.scient., Aarhus Universitet

Bente Danneskiold-Samsøe »
Ledende Overlæge, klinisk professor ved KU, adj.professor ved AAU, dr.med., Frederiksberg Hospital

Bente Elkjær »
Professor, Aarhus Universitet, Campus København

Bente Holm Nielsen »
Cand.med.

Bente Klarlund Pedersen »
Professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

Bente Pakkenberg »
Laboratoriechef, Dr.Med., Bispebjerg Hospital

Bente Rosenbeck »
Professor, dr.phil., Københavns Universitet

Berit Lilienthal Heitmann »
Forskningsleder, professor, Parker Institutet

Beth Juncker »
Professor, Københavns Universitet

Betina Wolfgang Rennison »
Lektor, PhD. i ledelse

Bettina Hauge »
Forsker, Danmarks Teknisk Universitet, DTU

Betty Vang »
Arkitekt MAA, fhv. byplanforsker

Birgit Jæger »
Professor, Roskilde Universitet

Birgit Land »
Lektor, Roskilde Universitet

Birgit Petersson »
Lektor, speciallæge i psykiatri, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Birgitte Anderberg »
Seniorforsker, Museumsinspektør, Statens Museum for Kunst

Birgitte Bøggild Johannsen »
Redaktør, forsker, Nationalmuseet

Birgitte Possing »
Professor emerita, dr.phil., selvstændig forfatter, videnskabelig bedømmer, rådgiver og foredragsholder

Birgitte Sloth »
Prodekan, professor, Københavns Universitet

Birte Holst Jørgensen »
Vice direktør, DTU Management Engineering, Danmarks Tekniske Universitet

Birte Siim »
Professor, Aalborg Universitet

Birthe Hansen »
Lektor, forsker, Københavns Universitet

Birthe Linddal Jeppesen »
Ph.d.-studerende RUC (opstart december 2018-2021), RUC

Bjørg Kjær »
Lektor, Forsker, forfatter, Aarhus Universitet

Bodil Marie Stavning Thomsen »
Professor MSO, Aarhus Universitet

Bodil Norrild »
Adjungeret professor, dr.scient., Københavns Universitet

Bodil Pedersen »
Psykolog, lektor emeritus, Roskilde Universitet

Bodil Wamberg »
Forfatter

Britta Timm Knudsen »
Lektor, Aarhus Universitet

Britta Tøndborg »
Forskningschef og kulturchef, Museum Vestsjælland, Museum Vestsjælland

Cathrine Hasse »
Professor, forskningsleder, antropolog, Aarhus Universitet, DPU

Cecilia Milwertz »
Seniorforsker, Nordisk Institut for Asienstudier

Cecilie Felicia Stokholm Banke »
Seniorforsker, ph.d., Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS

Charlotte Christiansen »
Professor, ph.d., Aarhus Universitet

Charlotte Mathiassen »
Lektor,ph.d., cand.psych.aut, Aarhus Universitet

Charlotte Rønhof »
Underdirektør, Dansk Industri

Charlotte Wilken-Jensen »
Ledende overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Hvidovre Hospital

Christa Lykke Christensen »
Lektor, ph.d., afdelingsleder, Københavns Universitet

Christel Stormhøj »
Sociolog, lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Christina Fiig »
Lektor, ph.d., cand.scient.pol., Aarhus Universitet

Christine E. Swane »
Direktør, forskningsleder, kultursociolog, Fonden Ensomme Gamles Værn

Connie Carøe Christiansen »
Associate Professor, kultursociolog, Ph.d., Lebanese-American University

Diana Højlund Madsen »
Adjunkt, ph.d., Aalborg Universitet

Dorrit Bøilerehauge »
Rådgiver, indehaver, forsker, boilerehauge.com

Dorte Hammershøi »
Professor, Aalborg Universitet

Dorte Juul Jensen »
Professor, sektionsleder, DTU

Dorte Marie Søndergaard »
Professor, dr.philos., Aarhus Universitet

Dorthe Gert Simonsen »
Lektor, Ph.d., Københavns Universitet

Dorthe Staunæs »
professor, ph.d., cand.psych., Aarhus Universitet

Drude Dahlerup »
Professor emerita, Stockholms Universitet og adjungeret professor, ISE, Roskilde Universitet., Stockholms Universitet

Ebba Holme Hansen »
Professor Emerita, Københavns Universitet, Institut for Farmaci, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Ebba Nexø »
Professor, AS, Aarhus Universitetshospital

Edith Montgomery »
Seniorforsker, DIGNITY - Dansk Institute Mod Tortur

Elin Fredsted »
Professor, Europa-Universität Flensburg

Elisabet Holst »
Psykoanalytiker, forfatter, Lund Universitet

Elisabeth Bock »
Professor emerita, dr.med h.c., MD, BA i latin og lingvistik, Panum Instituttet

Elisabeth Fabritius »
Freelance seniorforsker, kunsthistoriker, kurator

Ella Abraham »
Kommunikolog, sygeplejerske MPH

Ellen Margrethe Basse »
Professor, Aarhus Universitet

Ellen Marie Braae »
Professor, Københavns Universitet

Else Hansen »
Seniorforsker, arkivar, ph.d., Rigsarkivet

Else Høyrup »
Videnskabshistoriker, cand.scient. i matematik

Else Kay Hoffmann »
Professor Em, lic.scient., Biologisk Institut, Københavns Universitet

Else Marie Bukdahl »
Dr. phil., adjungeret professor, Aalborg Universitet

Else Marie Kofod »
Overarkivar, leder, Dansk Folkemindesamling, KB

Else Trangbæk »
Professor emerita, Københavns Universitet

Eva Fock »
Musiketnolog

Eva Smith »
Professor emeritus, dr.jur., Københavns Universitet

Eva Wulff Helge »
Lektor, studieleder, Københavns Universitet

Fariba Parsa »
Projektleder, ph.d., Center for the Study of Gender and Conflict

Gerd Grubb »
Professor emeritus, Københavns Universitet

Gerda Bonderup »
Lektor emer., dr.phil., Aarhus Universitet

Gertrud Pfister »
Professor emeritus, Københavns Universitet

Grethe Jacobsen »
Seniorkonsulent, fhv. førstebibliotekar, Det Kongelige Bibliotek

Gudrun Boysen »
Dr.med., professor emeritus

Gunhild Hølmer »
Fhv. professor

Hanne Foss Hansen »
Professor, Københavns Universitet

Hanne Frøsig Dalgaard »
Etnolog, ph.d.

Hanne Hollnagel »
Forskningsenheden for Almen Praksis

Hanne Leth Andersen »
Rektor, professor, ph.d., Roskilde Universitet

Hanne Marlene Dahl »
Professor MSO, ph.d., Roskilde Universitet

Hanne Petersen »
Professor, dr.jur., Københavns Universitet

Hanne Ruus »
Professor, dr.phil., Københavns Universitet

Hanne Wittorff Tanvig »
Seniorrådgiver, ph.d., Københavns Universitet

Hatla Thelle »
Seniorforsker, sinolog, projektleder

Hedvig Vestergaard »
Seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Helen Krag »
Forfatter

Helena Skyt Nielsen »
Professor, ph.d., Aarhus Universitet

Helene Oldrup »
Forsker, ph.d. i sociologi, cand.tech.soc., BA i sociologi, Lev Uden Vold

Helene Pristed Nielsen »
Lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Helle Bechgaard »
Professionel bestyrelsesmedlem, fhv administrerende direktør

Helle Brønnum Carlsen »
Lektor, madskribent, ph.d., UCC

Helle Buchardt Boyd »
Seniortoksikolog, cand.brom., DHI Vand Miljø Sundhed

Helle Holt »
Seniorforsker, VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Helle Lindgaard »
Cand.psych., ph.d., Psykologisk Virksomhed: Forskning, formidling og rådgivning

Helle Lykke Nielsen »
Lektor, Syddansk Universitet, Odense Universitet

Helle Neergaard »
Professor, Århus Universitet

Helle Ploug Hansen »
Professor, antropolog, sygeplejerske, Syddansk Universitet, Odense Universitet

Helle Rootzén »
Professor og leder, Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Helle Stenum »
Konsulent, forsker, Roskilde Universitet

Henrijette Richter »
Partner, Sofinnova Partners

Hilda Rømer Christensen »
Koordinator for kønsforskning, lektor, redaktør, Koordinationen for Kønsforskning, Sociologisk Institut

Iben Holten »
Overlæge, dr.med., Kræftens Bekæmpelse

Ida Nicolaisen »
Seniorforsker, antropolog, Nordisk Institut for Asienstudier

Ida Wentzel Winther »
Lektor, forsker, Århus Universitet

Ina K. Borup »
Docent, Dr.PH

Inga Marie Lunde »
Dr.med., speciallæge i almen medicin, Inga Marie Lunde

Inge Christensen »
Sygeplejerske, MPH, Bispebjerg Hospital

Inge Faldager »
Seniorkonsulent, ingeniør, Teknologisk Institut

Inge Genefke »
Fhv. Generalsekretær IRCT, MD DMSc hc mult, Inge Genefke & Bent Sørensens Antitortur SupportF

Inge Henningsen »
Seniorforsker, Københavns Universitet

Inge Kryger Pedersen »
Lektor, ph.d. i Sociologi, mag.art. i Kultursociologi, Københavns Universitet

Inge Nygaard Pedersen »
Lektor, ph.d., Klinikleder, Aalborg Universitet.

Inger Damsholt »
Forsker, universitetslektor, Københavns Universitet

Ingrid Fischer Jonge »
Fotohistoriker, forfatter, foredragsholder, Statens Museum for Kunst

Ingrid Lund-Andersen »
Professor, dr.jur., Københavns Universitet

Ingrid Poulsen »
Forskningsleder, adjungeret lektor, dr.med.sci., Glostrup Hospital

Iris Rittenhofer »
Associate professor, PhD, School of Business and Social Sciences, Aarhus University

Ivy York Möller-Christensen »
Professor, mag.art., ph.d., Europa-Universität Flensburg

Janne Bjerre Christensen »

Janne Lyngaa »
Sygeplejerske, cand.cur., Freelance underviser, forfatter og foredragsholder

Janne Schurmann Tolstrup »
Professor, ph.d., DMSci, Syddansk Universitet

Janne Skakon »
Erhvervspsykolog, ph.d., Adjunkt, Københavns Universitet

Janni Nielsen »
Professor, Copenhagen Business School

Jette Joost Michaelsen »
Associeret forsker, ph.d., cand.comm., sygeplejerske, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Jette Kofoed »
Lektor, Aarhus Universitet

Johanne Korsdal Sørensen »
Antropolog, forsknings- og innovationsspecialist, Aarhus Universitet

Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen »
Deputy Head of Mission, ph.d., Danmarks Ambassade Kabul

Jytte Larsen »
Historiker, forsker, Kvinfo

Jytte Willadsen »
Psykiater, fhv. overlæge

Karen Borgnakke »
Professor, Københavns Universitet

Karen G. Welinder »
Professor, Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet

Karen Hvidtfeldt Madsen »
Lektor, Syddansk Universitet

Karen Klitgaard Povlsen »
Lektor msk, mag.art., lic. phil., Århus Universitet, Institut for Æstetik og Kommunikation

Karen Skovgaard-Petersen »
Direktør, dr.philos., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Karen Valeur Sjørup »
Lektor, Roskilde Universitet

Kari Kragh Blume Dahl »
lektor, ph.d, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU

Karin Buhmann »
Professor (mso) i Business & Human Rights; Dr.scient.adm, ph.d. (law), Copenhagen Business School

Karin Cohr Lützen »
Lektor, ph.d., Roskilde Universitet

Karin Garde »
Speciallæge i psykiatri, overlæge, Sct. Hans Hospital

Karin Hammer »
Professor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Karin Helweg-Larsen »
Seniorforsker, cand.med., speciallæge

Karin Kryger »
Kunst- og kulturhistoriker

Karin Skousbøll »
Arkitekt m.a.a.,lektor emeritus, Egen tegnestue: Tegnestuen 90

Katarina Juselius »
Professor, Københavns Universitet

Kate Østergaard »
Ekstern lektor, Konsulent, cand.mag., ph.d., Københavns Universitet

Katherine Richardson »
Professor, Leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet

Katrine Krogh Andersen »
Direktør, Danmarks Meteorologiske Institut

Kirsten Drotner »
Professor, dr.phil., Syddansk Universitet, Odense

Kirsten Gram-Hanssen »
Professor mso, Statens Byggeforskningsinstitut

Kirsten Hvenegård-Lassen »
Lektor, Roskilde Universitet

Kirsten Hørder »
Forsker, speciallæge, forhenværende overlæge, Kirsten Hørder

Kirsten Langkilde »
Direktør, professor, Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel

Kirsten Mogensen »
Lektor, Roskilde Universitet

Kirsten Refsing »
Professor Emerita, Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet

Kirsten Seestern Christoffersen »
Professor, PhD, Københavns Universitet

Lea Skewes »
Post.doc, Aarhus Universitet

Lene Falgaard Eplov »
Overlæge, ph.d., Psykiatrisk Center København

Lene Floris »

Lene Hansen »
Professor, Københavns Universitet

Lene Koch »
Professor, dr.phil., MSO, Københavns Universitet

Lene Myong »
Forsker, ph.d., cand.mag., Universitetet i Stavanger

Lene Sjørup »
præst, forsker

Lilian Munk Rösing »
Lektor, kritiker, Københavns Universitet

Linda Lundgaard Andersen »
Professor, PhD-skoleleder, centerleder, Roskilde Universitet, RUC

Lis Højgaard »
Lektor, Københavns Universitet

Lis Wagner »
Professor emeritus

Lisbet Torp »

Lisbeth B. Knudsen »
Professor, Aalborg Universitet

Lisbeth E. Knudsen »
Professor, ph.d., Københavns Universitet

Lisbeth Klastrup »
Lektor, ph.d., forsker, IT Universitetet i København

Lisbeth Villemoes Sørensen »
Freelance forsker, konsulent og underviser

Lisbeth Worsøe-Schmidt »
Lektor, ph.d., Danmarks Biblioteksskole

Lise Busk-Jensen »
Litteraturforsker, dr.phil.

Lise Marie Frohn Rasmussen »
Danmarks Tekniske Universitet

Lise Rolandsen Agustín »
Lektor, Aalborg Universitet

Lise Wogensen Bach »
Lektor, dr.med., Århus Sygehus

Lise-Lotte Pade Hansen »
Forsker, ph.d., DTU

Liselotte Højgaard »
Klinikchef, professor dr.med., Rigshospitalet

Lone Dirckinck-Holmfeld »
Professor, fhv. Dekan, Aalborg Universitet

Lone Fatum »

Lone Overby Fjorback »
Leder, overlæge og lektor Dansk Center for Mindfulness, Klinisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus Universitet

Lone Rahbek Christensen »
Europæisk etnolog, mag. art.

Lone Rossen »
fagchef, Ringkøbing-Skjern Kommune

Lone Schmidt »
Lektor, læge, dr.med, ph.d, Københavns Universitet

Lotte Bloksgaard »
Sociolog, ph.d., Lektor, Aalborg Universitet

Lotte Buch »
Antroprolog, ph.d., Københavns Universitet

Lotte Thrane »
Seniorforsker, forfatter, dr.phil.

Louise Riis Andersen »
Seniorforsker, ph.d., DIIS, Danish Institute for International Studies

Luise Theil Kuhn »
Programleder, ph.d., DTU ENERGY

Mai Heide Ottosen »
Seniorforsker, programleder, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Malene Vest Hansen »
Kunsthistoriker, kunstkritiker, Københavns Universitet

Mari Holen »
Lektor, Post.doc., Roskilde Universitet og Region Sjælland

María José Landeira Østergård »
Senior Manager, Mechanical Department, Global Supply Unit, Haldor Topsøe A/S

Maria Josefina Figueroa »
Forsker, Post-Doc., Copenhagen Business School

Maria Mackinney-Valentin »
Lektor, Kunstakademiets Designskole

Marianne Levinsen »
Forskningschef, Fremforsk

Marianne Schroll »
Fhv. professor, fhv. klinikchef

Marianne Simonsen »
Lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Marie Bruvik Heinskou »
Forlagsredaktør, Ph.d, Sociolog, Hans Reitzels Forlag

Marie Debora Koch »
rådgiver, forsker, PhD, Marie Debora Koch

Marie-Louise Bech Nosch »
Centerleder, professor mso, Københavns Universitet

Marie-Louise Svane »
Lektor, Københavns Universitet

Marina Allemano »
Litteraturforsker, oversætter, Ph.D.

Marina R. Kasimova »
Symphogen A/S

Marina Vidas »
Seniorforsker, ph.d., Statens Museum for Kunst

Marja Jäättelä »
Professor, afdelingsleder, Danish Cancer Society Research Center

Marlene Wind »
Professor, centerleder, Københavns Universitet

Melan Salimi »
Sociolog, oversætter, konsulent, Konsulent & oversætter

Merete Ahnfeldt-Mollerup »
Lektor, ph.d., Kunstakademiets Arkitektskole

Merete Nordentoft »
Professor, Psykiatrisk Center København

Merete Sanderhoff »
Museumsinspektør, Statens Museum for Kunst

Merete von Eyben »
Forfatter, litteraturforsker, Ph.D

Mette Bech Risør »
Professor, Antropolog, seniorforsker, Universitetet i Tromsø

Mette Elstrup Steeman »
Overinspektør, cand.scient., ph.d, Museum Sønderjylland

Mette Lykke Nielsen »
Lektor, forsker, ph.d.,, Aalborg universitet, Campus København

Mette Sandbye »
Institutleder, professor, kunstkritiker, Københavns Universitet

Mette Skak »
Lektor, ph.d., Aarhus Universitet

Mette Skougaard »
Museumsdirektør, seniorforsker, Det nationalhistoriske Museum

Mette Thunø »
Dekan, Lektor, Aarhus Universitet

Mette Verner »
Professor MSO, Aarhus Universitet

Mette Wier »
Professor, Institutdirektør, Danmarks Tekniske Universitet

Mette Winge »
Forfatter, dr. phil.

Minna Kragelund »
Seniorforsker, Holbæk Museum

Minna Skafte Jensen »
Professor emerita

Mirjam Gelfer-Jørgensen »
Fhv. overbibliotekar, kunsthistoriker

Muborak Sharipova »
Sociolog, ph.d., konsulent, Freelance Konsulent for centralasiatiske lande

Naja Hulvej Rod »
Lektor, cand.scient.san.publ., ph.d., Københavns Universitet

Nanna Damsholt »
Historiker

Nanna Mik-Meyer »
Professor, ph.d.

Nete Balslev Wingender »
Historiker, ph.d.

Nina Sindbjerg Hobolth »
fhv. seniorforsker

Nina Smith »
Professor, Aarhus Universitet

Nina von Staffeldt »
Forfatter og konsulent, Forfatter og selvstændig konsulent

Ning de Coninck-Smith »
Professor m.s.o., dr.phil., Aarhus Universitet

Penny von Wettstein-Knowles »
Lektor, Københavns Universitet

Pernille Tanggaard Andersen »
Lektor, sociolog, ph.d., Syddansk Universitet

Pia Frederiksen »
Seniorforsker, sektionsleder, Aarhus Universitet

Pia Jarvad »
Seniorforsker, Dansk Sprognævn

Pia Vedel Ankersen »
Seniorforsker, cand. phil., ph.d., Region Midtjylland

Qi Wang »
Forsker, ph.d., Syddansk Universitet

Rashmi Singla »
Lektor, psykolog, M.Sc., ph.d, speecialist i psykoterapi, Roskilde Universitet

Rie Thomsen »
Professor MSO i karrierevejledning, Syddansk Universitet

Rikke Andreassen »
Lektor, ph.d., forsker, konsulent, debattør, Roskilde Universitet

Robin May Schott »
Seniorforsker, ph.d., DIIS

Ruth Nielsen »
Professor, dr.jur., CBS, Handelshøjskolen i København

Sabine Dragsted »
Tolk, EU-ekspert, Projektleder på IA Sprog, IA Sprog

Sally Khallash »
Behavioural Strategy Group

Signe Arnfred »
Lektor, mag.art., Roskilde Universitetscenter

Signild Vallgårda »
Professor, cand.mag., dr.med., Københavns Universitet

Sigrid Andersen »
Direktør, Dansk Ornitologisk Forening

Sine Plambech »
Socialantropolog, PhD. Forsker, dokumentarfilmsinstruktør, Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS

Sisse Fagt »
Seniorrådgiver, Fødevareinstituttet, DTU

Sissel F. Plathe »
Museumsinspektør, kunsthistoriker, Nationalmuseet

Sofie Lene Bak »
Adjunkt ph.d., Københavns Universitet

Sonja Salminen »
Projektleder, socialantropolog, MUNDU - center for global dannelse

Stine Gotved »
Cybersociolog, lektor, IT Universitetet

Stine Thidemann Faber »
Lektor, cand.scient.soc., ph.d., Aalborg Universitet

Stine Willum Adrian »
Lektor, Aalborg Universitet

Susan Hinnum »
Forstander, Kunsthøjskolen på Ærø

Susan Rydahl Hansen »
Forskningsleder, professor i klinisk sygepleje, Bispsebjerg og Frederiksberg Hospital - Aarhus Universitet

Susanne Ditlevsen »
Professor, Københavns Universitet

Susanne Malchau Dietz »
Sygeplejehistoriker, ph.h.

Susanne Possing »
Udviklingsforsker, freelance rådgiver, Development for Change

Susanne V. Knudsen »
Professor emerita, forfatter

Susanne Vennerstrøm »
Seniorforsker, geofysiker, Danmarks Rumcenter, DTU

Tania Ørum »
Lektor, Københavns Universitet

Tine Bach »
Cand. mag, ph.d. forfatter

Tine Gammeltoft »
Professor, Københavns Universitet

Tine Rask Eriksen »
Lektor em., kunstner, Københavns Universitet. Galleri Nybro

Tine Rostgaard »
Professor MSO, ph.d., Aalborg Universitet

Tine Wedege »
Professor emeritus

Tove Christensen »
Lektor, lic.scient. et dr.med., Aarhus Universitet

Tove Lindhardt »
Seniorforsker, MScN, Dr.Med.Sc., Herlev Hospital

Tove Thage »
Projektleder

Trine Baumbach »
Professor, ph.d, Københavns Universitet

Ulla Holm »
Seniorforsker emeritus, Dansk Institut for Internationale Studier

Ulla Højmark Jensen »
Lektor, ph.d., Aalborg Universitet

Vibeke A. Pedersen »
Editionsfilolog, Aarhus Universitet

Vibeke Børdahl »
Seniorforsker, Københavns Universitet

Vibeke Kold »
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent, FOAs A-kasse

Vibeke Pedersen »
Medieforsker, lektor emerita, foredragsholder, Københavns Universitet

Vibeke Vindeløv »
Professor, ph.d. og dr.jur., Københavns Universitet

Yvonne Due Billing »
Lektor, fil.dr.et Ph.D., Københavns Universitet

Yvonne Mørck »
Antropolog, lektor, Roskilde UniversitetPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk