KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Birgit Løgstrup

Opdateret: 26/06/14
Titel
Adjungeret professor, dr.phil
Arbejde
Privat
Postgården
9260 Gistrup
Tlf.: +45 98 31 40 10


Født: 1941
Kompetencer
 bullet   dansk landbohistorie i 1700-tallet
 bullet   dansk historie i 1600-tallet og 1700-tallet
 bullet   arkivvirksomhed
 bullet   ledelse
Uddannelse
 bullet   dr.phil., Københavns Universitet, 1983
 bullet   cand.mag. i historie og kristendomskundskab, 1970
 bullet   højskoleophold, Askov Højskole, 1960-61
Ansættelser
Birgit Løgstrup er adjungeret professor, Historisk Afdeling, Århus Universitet, 2002-
 bullet   ekstern lektor, Århus Universitet, 2001-02
 bullet   chef for Rigsarkivets Publikumsafdeling, 1993-2001
 bullet   arkivar ved Rigsarkivet, 1971-81
 bullet   arkivar ved Landsarkivet for Nørrejylland, 1981-93
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   næstformand for Sdr. Tranders Menighedsråd, 2004-
 bullet   medlem af Jysk Selskab for Historie, 2004-
 bullet   medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, 1995-
 bullet   medlem af Selskabet for Udgivelser af Kilder til Dansk Historie, 1994-
 bullet   medlem af Landbohistorisk Selskab, 1976-
 bullet   tidligere medlem af Forskeruddannelsesrådet, 2001-03
 bullet   medlem af Fremtidsrådet, 1999-2003
 bullet   medlem af Statens Arkivers Forskningsudvalg, 1992-2001
 bullet   formand for Dansk Historisk Fællesråd, 1996-99
 bullet   medlem af bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond, 1995-99
 bullet   censor ved RUC, 1985-93 og ved universiteterne, 1995-98
 bullet   medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg, 1994-98
 bullet   medlem af Konsistorium ved Aalborg Universitetscenter, 1993-96
 bullet   medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, 1988-95
 bullet   formand for bestyrelsen for Det Humanistiske Forskningscenter Natur og Menneske i Odense, 1993-95
 bullet   formand for Det Nordiske Samarbejdsnævn for Humanistisk Forskning, 1993-95
 bullet   medlem af styrelsen for Den Danske Historiske Forening, 1980-94
 bullet   medlem af bestyrelsen for Institut for Grænseregionsforskning, 1989-94
 bullet   formand for Fiskbæk Menighedsråd, 1984-92 og medlem af Provstiudvalget for Viborg Domprovsti, 1989-93
 bullet   medlem af Forskningsudvalget, senere Universitetsudvalget, ved Sydjysk Universitets Center, 1988-93
 bullet   medlem af Forskningspolitisk Råd, 1989-92
Udmærkelser
Produktion
Birgit Løgstrup har bl.a. skrevet "Alle har gavn af dette!", Landbohistorisk Tidsskrift, nr. 1, 2007
 bullet   "Enevælden og konglomeratstaten. - Et forsøg på en helhedsopfattelse af Danmarkshistorien i tidlig moderne tid", Historie, 2004
 bullet   "Når kvinder krydser grænser. Undersøgelse af fire tyske malkepigers indvandring og integration i Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede", i Adda Hilden og Grethe Ilsøe (red.): "Veje at vandre", Roskilde Universitets forlag, 2003
 bullet   "Københavns Universitets historie 1732-1788", 1991 og "Jord og Mennesker på Viborgegnen 1688-1988", 1993
 bullet   "Bundet til jorden. Stavnsbåndet i praksis 1733-1788", 1987
 bullet   "Bundet til jorden. Stavnsbåndet i praksis 1733-1788", 1987
 bullet   "Fra tvang til forsorg. Viborg Amts forsorgshjem 1882-1982", 1984
 bullet   disputatsen "Jorddrot og offentlig Administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. århundrede", "Administrationshistoriske studier", nr. 7, 1983
 bullet   "Dommer og administrator. Herredsfogden 1790-1868", "Administrationshistoriske studier", nr. 5, 1982
 bullet   medredaktør af "Fra Viborg amt", 1986-91
 bullet   redaktør af "Bol og By, Landbohistorisk Tidsskrift", 1984-89
 bullet   redaktør af "Arkiv, Tidsskrift for arkivforskning", 1974-82
 bullet   "Risikosamfundets perspektiv på fæstebonden under godsejer, fællesskab og kirke i det lange 18. århundrede", i Birgit Løgstrup, Thomas Bloch Ravn og Kirsten Refsing: "Tre tiltrædelsesforelæsninger", Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet, 2004
 bullet   "Når kvinder krydser grænser - Fire tyske malkepigers indvandring og integration i Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede", i Adda Hilden og Grethe Ilsøe (red.): "Veje at vandre", Roskilde Universitetsforlag, 2003
 bullet   "Enevælden og konglomeratstaten - et forsøg på en helhedsopfattelse af Danmarkshistorien i tidlig moderne tid", i Historie 2004,2
 bullet   "Enevælden og konglomeratstaten - et forsøg på en helhedsopfattelse af Danmarkshistorien i tidlig moderne tid", i Historie 2004,2

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Danmark
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Historie
 bullet   Ledelse
Professioner
 bullet   Arkivarer
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk