KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Karen Valeur Sjørup

Opdateret: 26/04/16
Titel
Lektor
Arbejde
Roskilde Universitet
Institut for Samfund og Globalisering
Postboks 260
RUC, Universitetsvej 1, Hus 24.1.
4000 Roskilde
Tlf.: +45 46 74 29 87
Mobil: +45 23 41 07 36

www.ruc.dk
Privat
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 87 16 36
Mobil: +45 23 41 07 36

Født: 1948
Kompetencer
 bullet   ligestilling
 bullet   ligeløn
 bullet   kvinder i ledelse
 bullet   mainstreaming
 bullet   arbejdsmarkedet
 bullet   velfærdsstaten
 bullet   feministisk teori
 bullet   forskningspolitik
 bullet   universitetspolitik
 bullet   uddannelsespolitik
 bullet   barselsorlov
 bullet   kønsforskning
 bullet   ligestilling i akademia
Uddannelse
 bullet   cand.scient.soc. i sociologi, Københavns Universitet, 1976
Ansættelser
Karen Valeur Sjørup er lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, RUC, 2007-
 bullet   centerleder, Center for Ligestillingsforskning, CELI, Roskilde Universitetscenter, 2002-06
 bullet   direktør, Videnscenter for Ligestilling, 2000-02
 bullet   lektor i Kvindeforskning, Institut for Historie og Samfundsforhold, Roskilde Universitetscenter, 1986-2000 og prorektor, 1997-2000
 bullet   forskningsrådsansat, adjunkt og lektorvikar sammesteds, 1979-84
 bullet   undervisningsassistent og ekstern lektor på Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter, 1976-80
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Mainstreamingnetværket af 2005, 2005-
 bullet   medlem af redaktionen for Kvinder, Køn og Forskning, 2008-
 bullet   medlem af EU expertpanelet EGGE 1996-2000 og 2009-11
 bullet   medlem af Lønkommissionen, 2008-10
 bullet   medlem af styret for kønsforskningsprogrammet, Norges Forskningsråd, 2000-08
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danmarks Tekniske Universitet, 2000-05
 bullet   medlem af bestyrelsen, Himmelev Gymnasium, 1997-2000
 bullet   medlem af Foreningen for Kønsforskning i Danmark
 bullet   medlem af KVINFOs bestyrelse, 1999-2002
 bullet   medlem af Roskilde Universitets Konsistorium, 1988-92
 bullet   studieleder på Hum-Bas, 1992-94
 bullet   redaktør af tidsskriftet "Acta Sociologica", 1988-91
 bullet   medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 1978-82
Udmærkelser
 bullet   Sundhedskartellets Ligelønspris, 2010
Produktion
Karen Valeur Sjørup har skrevet flere videnskabelige artikler, antologibidrag om kvinder, professionalitet, arbejdsmarked og velfærdsstat i Danmark samt rapporter i forbindelse med forskellige samarbejdsprojekter, bl.a.:
 bullet   "Review Essay; 1915 - 2015, One hundred years of women's rights" i "Kvinder, Køn & Forskning", Vol. 4, 2015
 bullet   "Køn i skolen" i "Kvinder, Koen og Forskning", Nr. 4, 2013
 bullet   "Danish National Expert Assessment of the Gender Perspective in the National Reform Programme for Employment", Rom: Fondazione G. Brodolini, 2010
 bullet   er bidragyder til "Kvinder i kommunalpolitik 1909-2009, Festskrift for 100 år med kvinders valgret", online: http://www.kvinfo.dk/side/938/, 2009
 bullet   "Lighed eller forskel: Ligestilling som en del af velfærdsstatens værdigrundlag", i "13 værdier bag den danske velfærdsstat", red. af Petersen, J. H., Petersen, K., Petersen, L. H., Syddansk Universitetsforlag, 2007
 bullet   "Kvinder i Kunst: En undersøgelse af danske kunstneres levevilkår 2006-2007", Kunstrådet, sammen med C. Kirkegaard, 2007
 bullet   "3F medlemmer - Familie og Arbejdsliv: Undersøgelse og analyse" sammen med Charlotte Kirkegaard, København, 3F, 2007
 bullet   "Dansk ligestillingspolitik efter år 2000: Mainstreaming, hovedstrøm eller stilstand?", Tidsskriftet Politik, v.10 nr.2, 2007
 bullet   "What do the partner countries employment, gender-equality and KBS policies represent", sammen med K. Reinicke, S. Roivas i "Moving Europe towards the Knowledge Based Society and Gender Equality: Policies and Performances", red. af Mosesdottir, L., Serrano Pascual, A., & Remery, C. Brussels, ETUI-REHS, 2006
 bullet   "Policies shaping employment, skills and gender equality in the Danish labour market. National Report, European Wellknow project", Reykjavik, Bifrost, 2004
 bullet   "Kvindehandel: et europæisk problem", Roskilde, Center for Ligestillingsforskning, red. af L. Runge Mortensen, 2004
 bullet   "Hvad kvinder og mænd bruger tiden til – om tidsmæssig ligestilling i danske familier", sammen med Mette Lausten Socialforskningsinstituttet, Center for Ligestillingsforskning, 2003
 bullet   EU-rapporter fra 1997-99 om ligeløn, beskæftigelsespolitik, mainstreaming og omsorg
 bullet   "Mainstreaming som ligestillingsstrategi – muligheder og faldgruber", sammen med Sine Lehn, Mette Lykke Nielsen, i Anette Borchorst & Drude Dahlerup "Ligestillingspolitik som diskurs og praksis", Samfundslitteratur, 2003
 bullet   "A Sociological Concept of Gender in Postmodern Society", i "History of European Ideas", vol. 19, 1994
 bullet   "Patriarkatet og det kvindelige subjekt", i "Freia Skriftserie", Aalborg, 1995
 bullet   "Ligestilling eller kvindeliggørelse af kulturen", i "Kvinder, Køn og Forskning", nr. 3, 1994
 bullet   Karen Sjørup holder foredrag om køn, profession, organisation, udvikling, ligestillingspolitik, universitetspolitik og forskningspolitik
Sprog
Karen Sjørup har dansk som modersmål og taler, læser og skriver engelsk, til nød tysk og fransk
Emneord
 bullet   Arbejdsmarkedet
 bullet   EU
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvinder
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligeløn
 bullet   Ligestilling
 bullet   Mainstreaming
 bullet   Sociologi
 bullet   Universiteter
 bullet   Universitetspolitik
 bullet   Velfærdsstaten
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
 bullet   Sociologer
Organisationer
 bullet   Roskilde Universitet
 bullet   RUC
Region
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk