KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Pia Jarvad

Opdateret: 03/06/15
Titel
Seniorforsker
Arbejde
Dansk Sprognævn
Worsaasvej 19, 4. sal
1972 Frederiksberg C
Tlf.: +45 35 74 74 04
Fax: +45 31 54 03 60
Mobil: +45 29 27 10 05

www.dsn.dk
Privat
3140 Ålsgårde
Tlf.: + 45 29 27 10 05
Mobil: +45 29 27 10 05


Født: 1946
Kompetencer
 bullet   dansk sprog
 bullet   nye ord i dansk
 bullet   engelsk påvirkning af dansk og de nordiske sprog
 bullet   ordforråd og orddannelse
 bullet   sprognormering
 bullet   klarsprog
Uddannelse
 bullet   cand.mag. i dansk og fonetik, Københavns Universitet, 1973
Ansættelser
Pia Jarvad er ansat i Dansk Sprognævn, 1974-, som seniorforsker, 1989-
 bullet   ekstern lektor, Københavns Universitet, 1993-2000
 bullet   frikøb til beskrivelse af videnskabens sprog mellem latin, dansk og engelsk, Kulturministeriet, 2004
 bullet   frikøb til kortlægning af det danske sprogs status i 1990-2000, Nordisk Ministerråd, 2001
 bullet   frikøb til udarbejdelse af den videnskabelige ordbog, "Nye ord i Dansk 1955-75", 1984, Statens Humanistiske Forskningsråd, i perioden 1979-81
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af projektet Moderne Importord i Norden sammen med ca. 30 andre forskere i Norden i perioden, 1998-2008
 bullet   medlem af Stednavneudvalget, 1995-2005
 bullet   formand for Dansk Sprognævns eksterne Forskningsudvalg, 1999-2004
 bullet   institutleder i Dansk Sprognævn, 1998-2001
 bullet   medgrundlægger og medlem af bestyrelsen, foreningen Leksikografer i Danmark, Leda, 1989-, formand, 1994-98
Udmærkelser
 bullet   Modtaget festskriftet "Ordet fanger. Fetsskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen". Dansk Sprognævns skrifter 37, 2006
 bullet   Modtaget særnummer af Nyt fra Sprognævnet, i anledning af 40 års jubilæum i Dansk Sprognævn, maj 2014
 bullet   Optaget i Kraks Blå Bog 2010
Produktion
Pia Jarvad har bl.a. skrevet "Spørg om sprog – 40 år i Sprognævnets tjeneste", Dansk Sprognævns, skrifter 44, 2014
 bullet   sammen med Helge Sandøy red. "Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning", 2008; deri to artikler om engelskpåvirkningen i Norden
 bullet   "Nordisk Miniordbog. Dansk-norsk-svensk med betydninger og lyd" s.m. Torbjørg Breivik og Birgitta Lindgren, App til Android og IPhone
 bullet   "Håndbog i klarsprog for ansatte hos Folketingets Ombudsmand", s.m. Jørgen Schack, Udgivet af Folketingets Ombudsmand, 2008
 bullet   "Afløsningsord i dansk", i "Udenlandske eller hjemlige ord? En undersøgelse af sprogene i Norden", G. Kvaran, 2007
 bullet   "Bevingede Ord", 7. udgave, 2007
 bullet   "Politikens Lille Danske Ordbog", 3. udgave, 2. oplag, 2004
 bullet   "Det danske sprogs status med særligt henblik på domænetab", Dansk Sprognævns skrifter 32, 2001
 bullet   "Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk", Gyldendal, 1999
 bullet   "Nye ord - hvorfor og hvordan?", 1995
 bullet   "Opkomling, stenalder, nørd og regneark - om danske afløsningsord i nyordsdannelsen og deres gennemslagskraft", i "Med 'bil' i Norden i 100 år. Moderne Importord i Språka i Norden", red. af Helge Sandøy, Novus Forlag, Oslo, 2003
 bullet   red. sammen med Frans Gregersen, Lars Heltoft, Jørn Lund og Ole Togeby "Sproglige åbninger. E som Erik H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001", Hans Reitzels Forlag, 2001
 bullet   "Den engelske påvirknings art og mængde", i "Engelsk eller ikke-engelsk? That is the question", red. sammen med Davidsen-Nielsen, Erik Hansen, 1999
Pia Jarvad har undervist og afholdt kurser og foredrag i privat regi og ved Folkeuniversitetet, Forvaltningshøjskolen og i Justitsministeriet samt været gæsteforelæser ved danske og udenlandske universiteter
 bullet   medvirket i en lang række radioudsendelser og været dommer i sprogquiz i TV, 1991
Sprog
Pia Jarvad har dansk som modersmål og læser, skriver og taler engelsk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Dansk
 bullet   Engelsk
 bullet   Informationsteknologi
 bullet   Leksikografi
 bullet   Ordbøger
 bullet   Sejlsport
 bullet   Sprog
 bullet   Sprogvidenskab
Professioner
 bullet   Forskere
Organisationer
 bullet   Dansk Sprognævn
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk