KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Dorthe Horstmann

Opdateret: 23/09/15
Titel
Advokat
Arbejde
Horstmann
Sct. Mathiasgade 23
8800 Viborg
Tlf.: +45 87 27 4700
Fax: +45 86 62 63 43

www.horstmann.dk
Privat
8800 Viborg
Tlf.: +45 86 67 25 76


Født: 1950
Kompetencer
 bullet   jura
 bullet   retssagsarbejde, herunder procedure
 bullet   straffesager
 bullet   familieret
 bullet   arveret
 bullet   bobehandling og bodeling
Uddannelse
 bullet   cand.jur., Aarhus Universitet, 1975
Ansættelser
Dorthe Horstmann er advokat og partner, advokatfirmaet Horstmann, 1984-
 bullet   dommerfuldmægtig, 1975-84
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen for Danske Dødsboadvokater
 bullet   medlem af Flygtningenævnet, udpeget af Advokatrådet, 2001-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Foreningen af autoriserede bobestyrere, 1997-
 bullet   cencor ved retssagsprøve ved advokateksamen
 bullet   medlem af Foreningen af Familieretsadvokater og af Landsforeningen af beneficierede advokater
 bullet   medlem af Advokatrådet, 1991-97, med skiftende poster, fx formand for Fagudvalget vedrørende Civilproces
 bullet   medlem af Advokatrådets fagudvalg for Obligationsret og af Erhvervsudvalget, 1987-91
 bullet   medlem af bestyrelsen for 10. advokatkreds, 1989-91
 bullet   medlem af det af Folketinget nedsatte udvalg til revision af ombudsmandslovgivningen
 bullet   medlem af det af Justitsministeriet nedsatte Domstolsudvalg
Udmærkelser
Produktion
Sprog
Dorthe Horstmann har dansk som modersmål, og taler, læser og skriver engelsk og tysk
Emneord
 bullet   Arveret
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Familieret
 bullet   Jura
 bullet   Strafferet
Professioner
 bullet   Advokater
 bullet   Censorer
 bullet   Jurister
 bullet   Virksomhedsejere
Organisationer
 bullet   Horstmann
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ViborgPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk