KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Marianne Kastrup

Opdateret: 14/06/16
Titel
Overlæge
Arbejde
Psykiatrisk Center København
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: +45 35 45 61 63
Fax: +45 35 45 61 05
Mobil: +45 27 20 00 93

www.psykiatri-regionh.dk
Privat
1875 Frederiksberg C
Tlf.: +45 33 79 14 42
Mobil: +45 27 20 00 93

www.mariannekastrup.dk

Født: 1945
Kompetencer
 bullet   psykiatri
 bullet   kulturel psykiatri
 bullet   menneskerettigheder og tortur
Uddannelse
 bullet   speciallæge i psykiatri, 1985
 bullet   lic.med., Københavns Universitet, 1983
 bullet   cand.med., Aarhus Universitet, 1973
Ansættelser
Marianne Kastrup er overlæge på Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, 2001-
 bullet   cheflæge, Det Internationale Rehabiliteringscenter for Torturofre, RCT, 1997-2001
 bullet   ledende overlæge, Hvidovre Hospital, 1994-97 og overlæge, psykiatrisk afdeling sammensteds, 1990-97
 bullet   lektor i psykiatri ved Københavns Universitet, 1992-98
 bullet   fungerende administrerende overlæge, 1992-94
 bullet   overlæge, psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 1987-90
 bullet   fondslønnet af Planlægningsrådet for Forskning, 1987
 bullet   forskningsorlov, 1986
 bullet   reservelæge, KAS-Herlev, 1978-80
 bullet   klinisk assistent, Aarhus Universitet, 1976-78
 bullet   reservelæge sammesteds, 1974-76 og adjunktvikar, 1970-74
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   bestyrelsesmedlem OASIS, 2011-
 bullet   bestyrelsesmedlem Danske Psykiateres og Børnepsykiateres Organisation, 2011-
 bullet   medlem af Board Mental Health Europe, 2008-09
 bullet   bestyrelsesmedlem, Dansk Psykiatrisk Selskab, 2005-11
 bullet   general sekretær, European Association of Psychiatrists, 2003-
 bullet   medlem af World Psychiatric Association Zonal Representative for Northern Europe, 2002-08
 bullet   konsulent, den frie kriminalforsorg, København, 1990-2008
 bullet   European Association of Psychiatrists, 1988-
 bullet   suppleant, Ankenævnet for Svangerskabsafbrydelse og sterilisation, Familiedirektoratet, 1987-
 bullet   medlem af WHO Advisory Board on Mental Health, 1987-2009
 bullet   temporary advisor, WHO i Irland, Bulgarien og Rumænien, 1983-2009
 bullet   medlem af World Psychiatric Association, 1996-2002
 bullet   medlem af bestyrelsen, International Federation of Psychiatric Epidemiology, 1990-98
 bullet   medlem af bestyrelsen, Rehabiliteringscenter for Torturofre, København, 1991-96
 bullet   medlem af repræsentantskabet for Pårørendeforeningen for Sindslidende, 1996-98
 bullet   censor ved højere læreanstalter i Danmark
 bullet   medlem, Norsk Forskningsråd for Psykisk Helse
Udmærkelser
 bullet   Guldmedalje, Odense Universitet, 1975
Produktion
Marianne Kastrup er forfatter og medforfatter til bl.a. "Psychiatric diagnosis: A world perspective", New York, 1995
 bullet   "Monitoring the health and rehabilitation of torture survivors", 1992 og "Psychotherapy with torture survivors. A report of practice from the rehabilitation and research centre for torture victims", 1992
 bullet   skrevet til fagbøger, diverse rapporter og andre publikationer
 bullet   medredaktør af tidsskriftet "Agrippa", 1994-97
 bullet   underviser, gæsteforelæser og holder foredrag
 bullet   konsulent i både nationale og internationale sammenhænge
 bullet   har bl.a. været udsendt som ekspert for European Council Committee for the prevention of Torture, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment til Irland, England, Skotland, Malta, Tjekkiet, Makedonien, Norge og Armenien, 1993-
 bullet   medarrangør af alle danske seminarer for medicinsk kvindeforskning, 1980- og medarrangør af 4. nordiske medicinske kvindeforskningsseminar, Helsingør, 1988
 bullet   medstifter af European Platform on Women's Health Care, 1989, og Gruppen for Medicinsk Kvindeforskning, 1979
Sprog
Marianne Kastrup har dansk som modersmål, behersker engelsk flydende, taler fransk og har kendskab til tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvinder
 bullet   Ledelse
 bullet   Menneskerettigheder
 bullet   Psykiatri
 bullet   Tortur
Professioner
 bullet   Læger
 bullet   Speciallæger
Organisationer
 bullet   Rigshospitalet
 bullet   Videnscenter for Transkultural Psykiatri
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk