KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Aase Frandsen

Opdateret: 18/06/14
Titel
Lektor, dr.scient.
Arbejde
Københavns Universitet
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, BRAIN
Blegdamsvej 3
2300 København N
Tlf.: +45 21 16 22 41

pharmaschool.ku.dk
Privat

Født: 1958
Kompetencer
 bullet   molekylære mekanismer for neurodegenerative hjernelidelser
 bullet   molekylær neurofarmakologi
 bullet   neuroprotektion
 bullet   cellulær signaltransduktion
 bullet   intracellulær calciumstofskifte
 bullet   celledød
 bullet   biokemi
 bullet   billeddannende teknikker anvendt som biosensorer
 bullet   cellekulturer
 bullet   formidling
Uddannelse
 bullet   dr.scient. på afhandling om Mekanismer for Celledød i Hjernen fra Københavns Universitet, 1996
 bullet   cand.scient. i biokemi og kemi med speciale i neurokemi fra Københavns Universitet, 1987
Ansættelser
 bullet   Aase Frandsen er lektor, dr.scient.,Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, BRAIN, 2010-
Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet, 1993-2010
 bullet   leder af forskningsenheden Neurodegeneration og Neuroprotektion
 bullet   Weiman stipendiat, Farmaceutisk Højskole, 1993
 bullet   seniorstipendiat, Farmaceutisk Højskole, 1990-93
 bullet   adjunktvikar, Farmaceutisk Højskole, 1989-90
 bullet   kandidatstipendiat, Panum, Københavns Universitet, 1987-89
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   formand, Dansk Selskab for Neurovidenskab, 2000-
 bullet   formand, Nationalkomitéen for International Council for Science, ICSU, Det Kgl Danske Videnskabernes Selskab, 2000-
 bullet   bestyrelsesmedlem i International Brain Research Organisation, IBRO, 2000-
 bullet   bestyrelsesmedlem i The Federation of European Neuroscience Societies, FENS, 2000-
 bullet   medlem af Repræsentantskabet for Hjerneforum, 2000-
 bullet   medlem af European Brain Council, 2002-
 bullet   medlem af European DANA Alliances for the Brain, EDAB, 2002-
 bullet   medlem af DANA Alliance for Brain Initiatives, 1997-
 bullet   bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Neurovidenskab, 1997-2000
Udmærkelser
 bullet   Københavns Universitets NeuroCluster Award, 2006
 bullet   certificate of Recognition from European DANA Aliance for the Brain, 2005
 bullet   tildelt Weiman stipendium, 1993
 bullet   tildelt Honorary Yong Lecturer af European Society for Neurochemistry, 1992
 bullet   European Science Foundation Fellowship in Toxicology, 1990
Produktion
Aase Frandsen har skrevet videnskabelige afhandlinger om cellebiologiske, biokemiske, farmakologiske og neurodegenerative emner
 bullet   medredaktør af Journal of Neurochemistry, 2001-
 bullet   bedømmer på adskillige internationale neurovidenskabelige, cellebiologiske og biokemiske tidskrifter
 bullet   medlem af ekspertpanelet på Infomed, et infoblad til praktiserende læger, 2002-
 bullet   arrangør af mange videnskabelig møder og kongresser, 1988-
 bullet   medarrangør af forskningspolitisk konference på Christiansborg, 2005
 bullet   arrangør af Hjerneuge arrangementer, 2000-
 bullet   formidling af hjernens funktion i sundhed og sygdom, 2000-, bl.a. via hjerneugen, foredrag på folkeskoler & gymnasier
 bullet   bedømmer af specialer og PHD-afhandlinger, 1988-
 bullet   undervisning i biokemi, 1987-
 bullet   vejledning af forskerspirer, specialestuderende og PHD studerende, 1989-
 bullet   arrangør af tværvidenskabelige konferencer med emner fra basal neurovidenskab over sprogvidenskab, filosofi, psykiatri og musikvidenskab
Sprog
Aase Frandsen har dansk som modersmål, behersker flydende engelsk i skrift og tale
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Biokemi
 bullet   Cellebiologi
 bullet   Farmakologi
 bullet   Hjernen
 bullet   Medicin
 bullet   Molekylærbiologi
 bullet   Naturvidenskab
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Københavns Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk