KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Lisbeth Villemoes Sørensen

Opdateret: 02/02/16
Titel
Freelance forsker, konsulent og underviser
Arbejde
Privat
1957 Frederiksberg C
Mobil: +45 26 71 10 74


Født: 1946
Kompetencer
 bullet   sundhedsfremme og forebyggelse
 bullet   gerontologi og geriatri
 bullet   demens
 bullet   ældres hverdagsliv og sociale relationer
 bullet   aktivitetstilpasning ved hjerneskade og demenssygdom
 bullet   undervisning og vejledning
 bullet   ledelse
 bullet   kvalitetsudvikling
 bullet   udviklingsarbejde
Uddannelse
 bullet   ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, 2007
 bullet   Specialergoterapeut i Gerontologi, 2003
 bullet   Master of Public Health, Købehavns Universitet, 1998
 bullet   ergoterapeut, København, 1969
Ansættelser
 bullet   Forsknings- og udviklingsergoterapeut, Rigshopitalet 2007-2013
 bullet   Medarbejder på projektet ”Teknik og demens i Norden”, Nordic Development Centre for Rehabilitation Technology, 2005
 bullet   Projektkoordinator og ph.d.-studerende ved projektet DAISY, H:S Hukommelsesklinkken, Rigshospitalet, 2003-07
 bullet   Undervisning på udviklingsprojekt ”Day care center for elderly” i Kaliningrad, Udenrigsministeriet, 2002-03
 bullet   Faglig redaktør og konsulent på projekt til udarbejdelse af informationsmateriale på cd-rom til pårørende til demente, Socialministeriet, 2001-02
 bullet   Evaluering af effekt af ombygning af skærmet enhed i Århus, Socialministeriet og Sygekassernes Helsefond, 2000-04
 bullet   Ergoterapilærer ved Ergoterapeutuddannelsen i Næstved, CVU Syd , 1999-2007
 bullet   Projektleder for udvikling af cd-rom til brug i undervisning om demens i AMU-regi, 1999-2000
 bullet   Forskningsassistent, Socialmedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 1998-99
 bullet   Chefergoterapeut i Ballerup Kommune, 1991-98
 bullet   Ledende ergoterapeut på Holmegårdsparken i Ordrup, 1975-91
 bullet   Ergoterapilærer ved Ergoterapeutskolen i København, 1974-75
 bullet   Ergoterapeut på fysiurgisk afdeling, Københavns Amts Sygehus i Glostrup, 1971-74
 bullet   Ergoterapeut på Fysiurgisk Hospital i Hornbæk, 1969-71
 bullet   Occupational therapist på Claybury's Hospital, London, Psykiatrisk behandling, 1969
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem af referencegruppe under udarbejdelse af "Nationale kliniske retningslinjer for demens". Sundhedsstyrelsen 2012-13
 bullet   Formand for Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2011-2014
 bullet   Medlem af bestyrelsen, Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning, 2008-2011
 bullet   Medlem af følgegruppe for Nordisk Campell Centers systematiske forskningsoversigt "Home visits for pervention of impairment and death in elderly people", 2007-
 bullet   Formand for ergoterapeutforeningens specialistnævn for gerontologi, 2007-
 bullet   Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps for perioden, 1994–2013
 bullet   Medlem af censorkorpset for uddannnelserne Master i Rehabilitering og Master i Gerontologi ved Syddansk Universitet, 2004-
 bullet   Medlem af styregruppe for "Kompetenceudvikling med fokus på demens - for personer, der udfører forebyggende hjemmebesøg", samarbejde mellem Servicestyrelsen og Danmarks Forvaltningshøjskole, 2006-07
 bullet   Medlem af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedsvæsenets indsats vedørende udredning og behandling af demens, 1999-2002
 bullet   Formand for Landsdækkende faglig gruppe vedr. ergoterapi og gerontologi, 1995-2003
 bullet   Formand for Ergoterapeutforeningens Forskningsudvalg, 1995-97
 bullet   Initiativtager til stiftelse af Landsdækkende Faglig Gruppe for Ergoterapi og Gerontologi, 1995
Udmærkelser
Produktion
 bullet   "Ergoterapi til ældre patienter med psykiske sygdomme". Sørensen LV. (2016).In Nyboe L, Johannsen S, Jøregensen P. Psykiatri. København: Munksgaard. 2. udgave.
 bullet   "Interprofessionelt samarbejde i sundhedsvæsenet". Bagger B, Lindahl M, Sørensen LV. (red) (2013). København: Gads forlag.
 bullet   "Self-reported quality of ADL task performance among patients with COPD exacerbations". Bendixen HJ, Wæhrens EE, Wilcke JT, Sørensen LV. Scand J Occup Ther. 2014 Jul;21(4):313-20. doi: 10.3109/11038128.2014.899621. Epub 2014 Mar 21.
 bullet   "A three-year follow-up on the efficacy of psychosocial interventions for patients with mild dementia and their caregivers: the multicentre, rater-blinded, randomised Danish Alzheimer Intervention study (DAISY)". Phung KT, Waldorff FB, Buss DV, Eckermann A, Keiding N, Rishøj S, Siersma V, Sørensen J, Søgaard R, Sørensen LV, Vogel A, Waldemar G. BMJ Open. 2013 Nov 21;3(11):e003584.
 bullet   "Efficacy of psychosocial intervention in patioent with mild Alzheimer’s disease: the multicentre, rater blinded, randomised Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY)". Waldorff FB, Buss DV, Eckermann A, Rasmussen ML, Keiding N, Rishøj S, Siersma V, Sørensen J, Sørensen LV, Vogel A, Waldemar G. BMJ. 2012 Jul 17;345:e4693.
 bullet   "Rehabilitering af personer med demens". Sørensen, LV & Johannsen P. (2013). I: Wæhrens E, Winkel A & Jørgensen HS (Red.) Neurologi og neurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter (2. udgave). København: Munksgaard Danmark.
 bullet   "Demenssygdomme". Johannsen P og Sørensen LV (2013).I: Wæhrens E, Winkel A & Jørgensen HS (Red.) Neurologi og neurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter (2. udgave). København: Munksgaard Danmark.
 bullet   "At læse forskningsartikler". Sørensen LV (2013). I: Rasmussen JL (Red.) Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi. København: Gads Forlag.
 bullet   "Analyse af forskningsartikel (tværsnitsundesøgelse)". Sørensen LV (2013). I: Rasmussen JL (Red.) Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi. København: Gads Forlag.
 bullet   "Ergoterapiprofessionens og ergoterapeutuddannelsens historie" Langdal I og Sørensen LV (2013) I: Brandt Å, Madsen AJ og Peoples H (Red.) Basisbog i ergoterapi (3. udgave). København: Munksgaard.
 bullet   "Knowledge profiling the occupational therapy concept of occupation: Theory and case study". Torkild Thellefsen, Bent Sørensen & Lisbeth Villemoes Sørensen (2012).Semiotica, vol. 189, pp. 215-228.
 bullet   "Demens". Sørensen LV og Dyrbye L (2012) I: Ergoterapi og fysioterpi til ældre, Andresen M og Poulsen DV (Red.. København: Munksgaard.
 bullet   "Kognitive funktioner og deres betydning" Lindahl M og Sørensen LV. I: "Neurorehabilitering i praksis", Petersen L og Møller TT (Red.), Gads Forlag 2012
 bullet   "Neurorehabilitering og evidens". LV Sørensen. I:"Neurorehabilitering i praksis".Petersen L og Møller TT (Red.), Gads Forlag 2012
 bullet   "Genoptræning efter operation for brystkræft". Poulsen LK, Høgdal N, Kehlet H, Sørensen LV (2011).Ugeskrift for læger:173(11):811-4.
 bullet   "The Danish Alzheimer intervention study: rationale, study design and baseline characteristics of the cohort", sammen med Waldemar G, Waldorff FB, Buss DV, Eckermann A, Keiding N, Rishøj S, Siersma V, Sørensen J, Vogel A., i "Neuroepidemiology", Epub., 22. december 22., 2010, 36(1), 2011
 bullet   "Eksaminer og bedømmelseskriterier". I:"Professionsbachelor uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis", Nielsen, B., Grønsbæk, Nielsen, N.(Red.) Forlaget UCC, 2010
 bullet   "Den ergoterapeutiske undersøgelse" og "Ergoterapi i neurorehabilitering".I:"Nervesystemets sygdomme", Soelberg Sørensen, P., Paulson, O.B. og Gjerris F. (Red.), Gads Forlag, 2010
 bullet   "Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Demens: ikke farmakologiske interventioner – en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering", Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering, 3(3), 2010
 bullet   "Genoptræning efter operation for brystkræft", sammen med Poulsen, Lise Kronborg, Høgdal,Nina, Kehlet, Henrik, i "Ugeskrift for læger", 2010
 bullet   "Hverdagsliv og sociale relationer hos patienter med Alzheimers sygdom", i "Gerontologi", 25, 2009
 bullet   "Ergoterapeutisk intervention ved demenstilstande", i "Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter", red. af Nyboe, L. og Hvalsøe, B., Munksgaard Danmark, 2009
 bullet   Redigeret bogen "Sundhedsfremme og forebyggelse", Gads Forlag, 2009
 bullet   "Early counselling and support for patients with mild Alzheimer’s disease and their caregivers: A qualitative study on outcome", sammen med Frans B. Waldorff, Gunhild Waldemar, i "Aging and Mental Health", 12(4), 2008
 bullet   "Coping with Alzheimer’s disease", sammen med Frans B. Waldorff, Gunhild Waldemar, i "Dementia", 7, 2008
 bullet   "Social participation in home-living patient with mild Alzheimer’s disease", sammen med Frans B. Waldorff, Gunhild Waldemar, i "Archives of Gerontology and Geriatrics",nr. 47, 2008
 bullet   "Teknik og demens i Norden", sammen med Lilly Jensen, Astrid Elisabeth Andersen, Ingela Månsson, Tuula Hurnasti, Thordis Gudnadottir et al., Hjælpemiddelinstituttet, 2008
 bullet   "At muliggøre aktivitet og deltagelse hos ældre – kommunal rehabilitering", Andresen M, Jacobsen A, Sørensen LV. I: "Basisbog i ergoterapi. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet", red. af Borg, T., Runge, U., Tjørnov, J., Brandt, et.al.(Red.), Munksgaard, 2007
 bullet   ph.d.-afhandlingen "Everyday life and social relations in home-living patients with mild Alzheimer’s disease and their caregivers: Quantitative and qualitative analyses", Københavns Universitet, 2007
 bullet   "Demenssygdomme", sammen med Johannsen, P., i Wæhrens, E., Winkel, A. & Gyring, J. (Eds.), "Neurologi og neurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter", København: Munksgaard, 2006
 bullet   "Rehabilitering af personer med demens". Sørensen, LV & Johannsen P. (2006).I: Wæhrens E, Winkel A & Gyring, J. (Red.) Neurologi og neurorehabilitering for ergoterapeuter og fysioterapeuter. København: Munksgaard Danmark.
 bullet   "Social 2participation and Functional Ability form Age 75 to Age 80. Sørensen, L.V., Axelsen, U. & Avlund, K. (2002). Scandinavian Journal of Occupational Therapy; 9:71-78.
 bullet   Master of Public Health-afhandlingen "Social participation, funktionsevne og urininkontinens fra 75 til 80-års alderen", sammen med Axelsen, U, København Universitet, 1998
Sprog
Lisbeth Villemoes Sørensen har dansk som modersmål og behersker engelsk i skrift og tale
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Demens
 bullet   Ergoterapi
 bullet   Hjerneskader
 bullet   Kvalitetsudvikling
 bullet   Sundhedsfremme
 bullet   Undervisning
 bullet   Ældre
Professioner
 bullet   Ergoterapeuter
 bullet   Forskere
 bullet   Undervisere
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk