KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Jytte Heslop

Opdateret: 08/07/16
Titel
Arbejde
Privat
8270 Højbjerg
Tlf.: +45 86 27 53 49
Mobil: +45 40 14 89 20


Født: 1945
Kompetencer
 bullet   fredning og administration af fredninger i.h.t. naturbeskyttelsesloven
 bullet   kommunalreform, opgavedeling og kompetenceoverførsel
 bullet   personaleledelse
 bullet   embedsmandsrollen i det politiske system
 bullet   overvågning af natur- og miljøkvalitet
 bullet   planlægning inden for natur og miljø
 bullet   administration af planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven
 bullet   vurdering af virkning på miljøet, VVM
 bullet   effektvurdering af forurening
 bullet   forureningsbekæmpelse
 bullet   strategi for naturbeskyttelse og miljøbeskyttelse
 bullet   vandmiljøplanens gennemførelse i amterne- nu NOVANA
 bullet   miljøforkæmper
Uddannelse
 bullet   mag.scient. i palæontologi og økologisk botanik, Århus Universitet, 1972
Ansættelser
Jytte Heslop er fhv. natur- og miljøchef, Århus Amt, 1993-2006
 bullet   miljøchef, Århus Amt, 1989-93
 bullet   sektionsleder, Århus Amt, 1986-89
 bullet   biolog ved Århus Amt, 1981-86
 bullet   biolog ved Vandkvalitetsinstitutet, 1978-81
 bullet   ansat ved Århus Universitet, Botanisk og Geologisk Institut, 1972-78
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   ministerudpeget medlem af Fredningsnævn for Midtjylland, Øst
 bullet   teknisk sagkyndig i Miljøklagenævnet
 bullet   medlem af Regionplanudvalget, 2004
 bullet   medlem af Wilhjelmudvalget, 2001
 bullet   medlem af Adgangsudvalget, 2001
 bullet   tidligere medlem af bestyrelsen for Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, 1989-2005
 bullet   tidligere medlem af Centerbestyrelsen for Skov og Landskab
 bullet   tidligere medlem af bestyrelsen i Magisterforeningens sektion for 48 offentlige administrative ledere
 bullet   tidligere medlem og formand for Dansk Magisterforenings afdeling for administrativt ansatte
Udmærkelser
 bullet   Århus Kommunes Ligestillingspris, 1997
Produktion
Jytte Heslop har skrevet rapporter om bl.a. kiselalger, marint og fersk plankton, giftige alger, makro alger samt forurening og naturkvalitet
 bullet   udarbejdelse af forureningsrapporter fra marine områder, især Århus Bugt og Fornæs, nord for Grenå
 bullet   holder foredrag om natur og miljø
Sprog
Emneord
 bullet   Amter
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Botanik
 bullet   Forurening
 bullet   Forvaltning
 bullet   Ledelse
 bullet   Miljø
 bullet   Miljøpolitik
 bullet   Naturbeskyttelse
 bullet   Palæontologi
 bullet   Vandmiljø
Professioner
 bullet   Biologer
Organisationer
Region
 bullet   Region Midtjylland
 bullet   ÅrhusPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk