KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Jytte Mejnholt

Opdateret: 23/11/15
Titel
Fhv. kvalitetskonsulent
Arbejde
Privat
3000 Helsingør
Tlf.: +45 49 21 68 18
Mobil: +45 28 40 68 18


Født: 1947
Kompetencer
 bullet   frivilligt socialt arbejde, organisering
 bullet   socialrådgivning, herunder offentlig administration og organisering
 bullet   græsrodsarbejde, frivilligt socialt arbejde
 bullet   Frivilligcentre, daginstitutioner og krisecentre
 bullet   socialpolitik og velfærdssamfundet i Danmark og udlandet
 bullet   selvejende daginstitutioner og undervisning i bestyrelsens ansvar og pligter
 bullet   tavshedspligt for offentlige ansatte
Uddannelse
 bullet   socialformidler, Forvaltningshøjskolen i København, diverse moduler sammesteds i bl.a. personalekundskab, organisation samt det store lederkursus KIOL, 1992. Promentors auditor kursus og kvalitetssikring herunder spørgeskemaer, tilfredshedsundersøgelser, evaluering m.v.SPSS programmer
Ansættelser
Jytte Mejnholt var ansat som kvalitetscontroller, Social- og Sundhedsforvaltningen, Helsingør kommune, 1996-2009
 bullet   administrativ og økonomisk konsulent for de fire socialcentre i Helsingør kommune, 1993-96
 bullet   leder af lokalt socialcenter Prøvestenen, Helsingør kommune, 1987-93
 bullet   leder af lokalt socialcenter i Espergærde, 1985-87
 bullet   leder af lokalt socialcenter i Ålsgårde, Helsingør kommune, 1981-85
 bullet   Social og Sundhedsforvaltningen, Helsingør kommune, 1974- og på Rådhuset sammesteds, 1967-74
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   formand for bestyrelsen for Frivilligcenter Helsingør, 2011-
 bullet   præsident i Soroptimist International Helsingør, 2011-13
 bullet   medlem af bestyrelsen, Snoezelhuset i Helsingør, 2008-
 bullet   formand for Frivilligrådet i Helsingør, 2010-
 bullet   formand for bestyrelsen, Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, lokal forening fra 2011, medlem siden 1996-
 bullet   medlem af Rådet for Frivilligt Socialt arbejde fra 2004, udpeget af Socialministeren, næstformand, 2006-08
 bullet   forkvinde for bestyrelsen, LandsOrganisationen af KvindeKrisecentre i Danmark, LOKK, 1996-2008
 bullet   formand for bestyrelsen, Børnehuset Vestergården i Helsingør, 1980-2007
 bullet   formand for Kreds 2, Frederiksborg og Københavns amter i Daginstitutionernes Lands Organisation, DLO, 1988-2007 og landsnæstformand, DLO, 1990-96
 bullet   medstifter af og medlem af bestyrelsen, kvindekrisecentret Røntofte, Helsingør, 1985-2008
 bullet   medstifter af og medlem af samarbejdsudvalget for de selvejende daginstitutioner i Helsingør, 1981-96
 bullet   byrådsudpeget medlem af bestyrelsen for vuggestuen Skovparken i Espergærde, 1996-99
Udmærkelser
 bullet   LIONs Club Helsingør, socialpris, 2008
 bullet   Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingørs socialpris, 1996
Produktion
Jytte Mejnholt har gennem flere år holdt foredrag for elever ved Den internationale Højskole i Helsingør, og for Helsingør kommunes udenlandske gæster, specielt gæster i Social- og Sundhedsforvaltningen
 bullet   har holdt foredrag ved Universitetet i Memphis Tennessee og Morehouse College i Atlanta Georgia USA, 1997
Sprog
Jytte Mejnholt har dansk som modersmål, behersker flydende engelsk og taler og læser noget tysk og fransk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Daginstitutioner
 bullet   Forvaltning
 bullet   Kommuner
 bullet   Krisecentre
 bullet   Krisehjælp
 bullet   Kvinder
 bullet   Ledelse
 bullet   Socialpolitik
Professioner
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Konsulenter
Organisationer
 bullet   Landsorganisationen af Kvindekrisecentre i Danmark
 bullet   LOKK
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk