KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Charlotte Mathiassen

Opdateret: 19/03/15
Titel
Lektor,ph.d., cand.psych.aut
Arbejde
Aarhus Universitet
DPU
Institut for Uddannelse og Pædagogik
Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf.: +45 87 16 39 47
Mobil: +45 61 86 39 45

www.dpu.dk/om/cham
Privat

Født: 1965
Kompetencer
 bullet   danske kvinders tilværelse i danske fængsler
 bullet   betydningen og implikationerne af voksnes erfaringer med mobning i barndommen
Uddannelse
 bullet   ph.d., cand.pscyh.aut.
Ansættelser
Charlotte Mathiassen er lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet
Tillidsposter og medlemskaber
Udmærkelser
Produktion
Charlotte Mathiassen har skrevet flere videnskabelige artikler på http://pure.au.dk/portal/da/persons/charlotte-mathiassen(8700a617-64dc-4068-a120-846f247a9cda)/publications.html "Mobning i barndommen - brændstof i organisering af voksenlivet?", i "Psykologisk Set", København: Frydenlund, nr. 83, 2011
 bullet   antologiartiklen "Mobning i Barndommen og det levede liv" sammen med Viala, E.S., i "Mobning - sociale processer på afveje", red. af Kofoed & Søndergaard, Hans Reitzels Forlag, 2009
 bullet   undersøgelsen "Danske kvinder i danske fængsler", danske kvinders erfaringer med og oplevelser af deres afsoning i et udvalg af danske fængsler, 2008
 bullet   skrevet artikel til "Imprisoned in Existence", 2008
 bullet   tidsskriftartiklen "Fastlåsthed og udvikling - frigørelse - hos langtidsfanger", i "Psyke", 26, nr. 2, 2007
 bullet   rapporten "Før og Nå", Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, 2006
 bullet   rapporten "Velferdsstatens velsignelser og farer", sammen med Hammerlin, Y. & Strand, T., KRUS, Oslo, 2006
 bullet   "Psykologer som retsvidenskabens fanger?", i "Bulletin for Antropologisk Psykologi", Århus Universitet, 2003
Sprog
Charlotte Mathiassen har dansk som modersmål
Emneord
 bullet   Børn
 bullet   Fængsler
 bullet   Kvinder
 bullet   Mobning
 bullet   Psykologi
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
 bullet   Psykologer
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
 bullet   Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
 bullet   DPU
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk