KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Janni Nielsen

Opdateret: 24/03/15
Titel
Professor
Arbejde
Copenhagen Business School
Center for Applied ICT (CAICT)
Howitzvej 60
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 15 24 17

www.cbs.dk
Privat
Kompetencer
 bullet   metoder og teknikker til analyse, design, test og evaluering af brugergrænseflader
 bullet   kulturspecifikke forskelle
 bullet   kognition og visuel interaktion
 bullet   digital innovativ storytelling
Uddannelse
 bullet   ph.d., informatik og psykologi, Danmarks Lærerhøjskole, 1987
 bullet   cand.psyk., Københavns Universitet, 1982
Ansættelser
Janni Nielsen er professor, Center for Applied ICT, Copenhagen Business School
 bullet   forskningsrådstipendiat, 1986-89
 bullet   konsulent, Statens Byggeforskningsinstitut, 1982-83
 bullet   forskningsprojekt, Statens Humanistiske Forskningsråd, 1982
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af editorial board for ARTIFACT
 bullet   medlem af advisory board for DIGITAL CREATIVITY
 bullet   medstifer og board medlem: Master i ICT og Læring (MIL) en virtuel masteruddannelse som er et samarbejde mellem 5 universiteter: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Pædagogiske Universistetsskole - Aarhus Univ. og Copenhagen Business School
 bullet   medlem af studienævnet for DØK: Datalogisk-økonomiske kombinationsuddannelse på Copenhagen Business School
 bullet   udpeget medlem af Advisory group for: Det digitale Danmark, Forskningsministeriet, 1998-
 bullet   medlem af bestyrelsen for forskningsnetværket: Learning and Multimedia, Statens Humanistiske forskningsråd, 1997-
 bullet   udpeget medlem af ophavsgruppen for det samfundsvidenskabelige og det humanistiske forskningsråd: Informationsteknologi, læringsprocesser og kvalifikationer, 1989-
 bullet   medlem af initiativgruppen til Forum for Informatik og Psykologi, Dansk Psykologiforening, 1992-
 bullet   personligt inviteret medlem af UNESCO, Women in Science, 1991-
 bullet   medlem af styregruppen for forskningsnetværket "Indlæring og multimedier", Statens Humanistiske Forskningsråd, 1993-96
 bullet   udpeget af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd som medlem af komiteen for Forskningscenter uden vægge: blød teknologi, 1995-96
 bullet   medlem af programkomiteen, CSCW, Computer Supported Collaborative Work, Boston, 1996
 bullet   udpeget af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd som medlem af komiteen for TIP, Tværvidenskabeligt Informatik Program, 1995
 bullet   medlem af organisationskomiteen, CHI'96, Research Symposium, Vancouver
 bullet   vært, "Multimedia and Network in Cooperative Reserach and Learning", Milano, 1995
 bullet   medlem af baggrundsgruppen, Statens Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Informationsteknologi, læreprocesser og kvalifikationer, 1989
Udmærkelser
Produktion
Janni Nielsen har bl.a. skrevet "Software process improvement with weak management support: an analysis of the dynamics of intra-organizational alliances in IS change initiatives.", sammen m. O. Ngwenyama, i "European Journal of Information Systems" vol. 19, nr. 3, 2010
 bullet   "Designing 3ERP to meet use and users - methods to handle cultural diversity and collaborative networking in SMEs", sammen med Lone Dirckinck-Holmfeld, Bristish CHI 2007, Lancaster Univ. http://hct4d.blogspot.com/, 2007
 bullet   "Mind Tape technique - a usability evaluation method for tracing cognitive processes in cross cultural settings", sammen med Kumar Jyoti og Yammiyavar Pradeep, E-Minds - journal dec., 2007 http://www. eminds.uniovi.es/index.php/eminds/index
 bullet   "Embedding complementarity in HCI methods" - in Yammiyavar Pradeep and Torkil Clemmensen (eds), Indo-Dan HCI Research, Guwaharti India.Yssing C. Levinsen K., 2006
Janni Nielsen har bl.a. skrevet "Reflections on concurrent and retrospective user testing", proceedings of IndiaCHI 2004, December 6-7, 2004, Bangalore, India, 2005
 bullet   "Client Centred Design - A collaborative case study of the feasibility of e-learning", sammen med Rikke Ørngreen Rikke og Karin Levinsen, proceedings of OZCHI Australia, 2004
 bullet   artikler, bl.a. "Collaboratiave learning through multimedia in a community of geoscientists", sammen Dirckinck-Holmfeld Lone, Danielsen Oluf, i "LEARNING AND NARRATIVITY in Digital Media", red af Danielsen Oluf, Nielsen Janni og Birgitte Holm Sørensen, Samfundslitteraturen, 2002
 bullet   "Visual Cognition and Multimedia Artefacts", i "Learning Processes, in LEARNING AND NARRATIVITY in Digital Media", red. af Danielsen Oluf, Nielsen Janni og Birgitte Holm Sørensen, Samfundslitteraturen, Frederiksberg, 2002
 bullet   "Det handler jo ikke kun om at se - om visuel kognition" og "Om intuitionens og imaginationens rolle i design af brugergrænseflader", i "Design og Mulitimedier", red. af O. Danielsen og Bo Fibiger, 1997
 bullet   "User Requirements capture for a Multimedia CSCW System" med Gitte Lindgaard, Lone Dirckinck-Holmfeld, Morten Vendelø, Oluf Danielsen og Marianne Georgsen, MANICORAL, INterACT proceedings, Sydney, Australia, 1997
 bullet   "Humanistiske perspektiver på Internaktive Systemer og multimedier", arbejdspapir fra Center for Blød-IT, 1996
 bullet   "Datamater og erkendelsesprocesser - en teoretisk analyse af erkendelsesparadigmer, set i lyset af elevers arbejde med datamater", ph.d.-afhandling, 1987
 bullet   har deltaget i en lang række internationale forskningssymposier, ligesom hun har været involveret i en række projekter under EU, senest: Telematics for Research: MANICORAL, Multimedia And Network In Cooperative Research And Learning, EU-TAP
Sprog
Janni Nielsen har dansk som som modersmål, skriver og taler engelsk flydende og skriver og taler catalansk og tysk
Emneord
 bullet   Brugergrænseflader
 bullet   Datalogi
 bullet   Edb
 bullet   Evaluering
 bullet   Informationsteknologi
 bullet   Kommunikation
 bullet   Multimedier
 bullet   Psykologi
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
 bullet   Psykologer
Organisationer
 bullet   Copenhagen Business School
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk