KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Elisabeth Møller Jensen

Opdateret: 27/06/16
Titel
Fhv. Direktør
Arbejde
Privat
2500 Valby
Tlf.: +45 23 34 05 27


Født: 1946
Kompetencer
 bullet   ledelse
 bullet   kvindepolitik
 bullet   ligestilling
 bullet   kulturpolitik
 bullet   kønsforskning
 bullet   kvindelige forfattere
 bullet   nordisk litteratur
 bullet   litteraturhistorie
Uddannelse
 bullet   mag.art. i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, 1984
 bullet   cand.phil. i dansk, Københavns Universitet, 1977
Ansættelser
Elisabeth Møller Jensen er fhv. direktør, KVINFO, 1990-2014
 bullet   herunder sekretariatsleder af Kulturnet Danmark, 1998-2002
 bullet   forskningsstipendiat, Københavns Universitet, 1989-90
 bullet   kandidatstipendiat, Institut for Nordisk Filologi, 1986-89
 bullet   adjunktvikar, Nordisk Institut, Aarhus Universitet, 1983-85
 bullet   ekstern lektor, Nordisk Institut, Odense Universitet, 1983
 bullet   ekstern lektor, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 1981-84
 bullet   vikar, Schneekloth Gymnasium, 1978
 bullet   undervisningsassistent, Institut for Nordisk Filologi, 1974-81
 bullet   undervisningsassistent, Institut for Litteraturvidenskab, 1973
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Bestyrelsesleder for Georg Brandes Selskabet 2015-, Medlem af bestyrelsen, Georg Brandes Selskabet, 2011-
 bullet   medlem af Rådet for Internationalt Udviklingsarbejde, 2011-
 bullet   medlem af Dialogforum for Videncenter for Køn, Ligestilling og Diversitet, 2011-2013
 bullet   medlem af den internationale jury på FEMINA kvindefilmfestival i Rio, juni 2010
 bullet   medlem af Rådet for MKV - Masteruddannelsen i Køn og Velfærd - Lighed og Forskellighed ved Aalborg Universitet
 bullet   medlem af Ligestillingsministerens tænketank for mainstreaming af kampagner, 2004-2005
 bullet   medlem af juryen for Europas Kvinders Pris, 2002-2010
 bullet   censor ved Institut for Litteraturhistorie, Aarhus Universitet, 1987- og ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 1985-
 bullet   tidligere medlem af programrådet for Folkeuniversitetet i København, 1993-12
 bullet   medlem af styregruppen for Golden Days, 2007-09
 bullet   medlem af bestyrelsen, World Outgames, 2007-09
 bullet   medlem af Advisory Committe, EU Kommissionen, 2003-08
 bullet   medlem af censorkorpset for Kvinde og Kønsstudier, Syddansk Universitet, Odense, 2002-06
 bullet   medlem af Ligestillings- og Forskningsministerens tænketank for flere kvinder i forskning, 2004-05
 bullet   medlem af bestyrelsen for Rosinante Forlag A/S, 1999-2002
 bullet   formand for censorformandskabet for litteraturhistorie og litteraturvidenskab, 1998-2002
 bullet   medlem af bestyrelsen for "Dagbladet Aktuelt", 1998-2001
 bullet   medlem af DANIDAs oplysningsudvalg, 1996-2001
 bullet   bestyrelsesformand for Dansk Litteraturinformationscenter, 1993-2000
 bullet   medlem af styregruppen for Kulturnet Danmark, 1997-98
 bullet   medlem af bestyrelsen for NET-medier A/S, 1997-98
 bullet   næstformand i censorformandskabet for litteraturhistorie og litteraturvidenskab, 1994-98
 bullet   initiativtager til dannelsen af Kvindeligt Selskab i 1991
Udmærkelser
 bullet   Ridder af Dannebrog, 2006
 bullet   Tagea Brandts Rejselegat, 2004
 bullet   Lis Jacobsen-prisen for sin indsats som hovedredaktør på Nordisk Kvindelitteraturhistorie, 1994
 bullet   HKs Ligestillingspris, 1993
Produktion
 bullet   "Dengang i Lemvig", en familiehistorie, Gyldendal, 2015
 bullet   ansvarshavende redaktør og skribent for KVINFOs Webmagasin, tidligere "Forum for køn og kultur", tidligere "FORUM - tidsskrift for køn og kultur", 1994-2014
 bullet   hovedredaktør af Nordisk Kvindelitteraturhistorie bind 1-5, Munksgaard/Rosinante, 1993-98
 bullet   værtinde på kurser i feministisk ledelse i LO-regi, 2001-2003
 bullet   tidligere litteraturanmelder ved "Berlingske Tidende", "Aktuelt", "Dagbladet Information", "Børn og Bøger" og "Demokraten Weekend"
 bullet   skriver artikler til aviser og tidsskrifter og medvirker i radio og tv-udsendelser som debattør og med interviews
 bullet   har skrevet notater om ligestilling i historisk perspektiv til Fagbevægelsens Interne Uddannelser, FIU, sammen med Jytte Larsen
 bullet   Foredrag om erindringsbogen "Dengang i Lemvig"
 bullet   bidragsyder til litterære og kvindepolitiske antologier og har bl.a. skrevet "Dengang i Lemvig", 2015, "Emancipation som lidenskab: Camilla Collet i liv og værk: en læsning af Amtmandens Døtre", 1987 og "Roser og Laurbær: om grundstrukturer i Thit Jensens kvindepolitiske forfatterskab", 1978

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Elisabeth Møller Jensen har dansk som modersmål, behersker engelsk på forhandlingsniveau, og taler og forstår tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kulturpolitik
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindelitteratur
 bullet   Kvindelitteraturhistorie
 bullet   Kvindepolitik
 bullet   Kvinder
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Ligestillingspolitik
 bullet   Litteratur
 bullet   Litteraturhistorie
 bullet   Mainstreaming
 bullet   Norden
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Direktører
 bullet   Foredragsholdere
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk