KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Annette Søndergaard Gregersen

Opdateret: 09/06/20
Titel
Docent, ph.d.
Arbejde
Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskolen
Linnésgade 2
1361 København
Tlf.: +45 41 89 99 21
Fax: +45 33 95 70 01

www.ucc.dk
Privat
4600 Køge
Tlf.: +45 56 65 44 60

Kompetencer
 bullet   interkulturel kommunikation
 bullet   læreruddannelser og lærerekspertise
 bullet   pædagogik
 bullet   kulturpædagogik
 bullet   fremmedsprogspædagogik
 bullet   fransk sprog
 bullet   interkulturel læring
 bullet   ledelse
 bullet   mentoring
 bullet   almen fagdidaktik
 bullet   innovation - innovativ undervisning
Uddannelse
 bullet   ph.d., Institut for Kultur og Identitet, RUC, 2007
 bullet   master i ledelse og organisationsudvikling
 bullet   cand.pæd. i almen pædagogik
 bullet   cand.pæd. i fransk
 bullet   uddannet folkeskolelærer, Haslev Seminarium
Ansættelser
Faglig leder af den fremmedsprogsdidaktiske satsning i Forsknings- og Udviklingsprogrammet: Udvikling af fagdidaktik i skolen – læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole
 bullet   Annette Søndergaard Gregersen er lektor i undervisningsfaget fransk samt forsker i fremmedsprogsdidaktik og lærerekspertise, Københavns Professionshøjskolen, 2010-
 bullet   lektor i fransk i UCC, læreruddannelsen Zahle fra 2009, tidligere lektor i fransk og de pædagogiske fag i UCSJ, Haslev læreruddannelse, 2001-09 samt fagkonsulent i Styrelsen for International Uddannelse, 2009-10
 bullet   leder af Internationalt Kontor og seminarielektor, Haslev Seminarium, 2001–08
 bullet   centerleder, Kompetencecenter for internationalisering, CVU Sjælland, 2006
 bullet   international konsulent i CVU Sjælland, 2004–06
 bullet   seminarieadjunkt på Haslev Seminarium, 2000
 bullet   fagkonsulent i faget fransk, Undervisningsministeriet, 1994-98
 bullet   folkeskolelærer på Søndre Skole, Køge, frem til 2000
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af KVINFO’s mentornetværk, 2008-
 bullet   medlem af Cultnet, et internationalt forskningsnetværk med fokus på kulturpædagogik, 2008-
 bullet   medlem af l’AMOPA, Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, 2008-11
 bullet   suppleant i Uddannelsesudvalget, Professionshøjskolen UC Sjælland, 2008-2009
 bullet   medlem af den redaktionelle storgruppe for tidsskriftet ”Sprogforum”, Århus Universitet, DPU, Institut for Pædagogisk Antropologi, 2007-
 bullet   næstformand i INFODOK, Informations- og dokumentationscenter for fremmedsprog, Århus Universitet, DPU for Fransklærerforeningen, 2007-
 bullet   medlem af referencegruppe med særligt fokus på engelsksprogede uddannelser i MVU-sektoren, Danmarks Evalueringsinstitut, 2008-10
 bullet   ansvarshavende redaktør og forretningsfører for Sproglærerforeningens medlemsblad ”Sproglæreren", 2001–04
 bullet   censorformand i undervisningsfaget fransk i læreruddannelsens censorformandskab samt censor i flere områder i læreruddannelsen
 bullet   medstifter af og medlem af styregruppen i "Ja til sprog" med hovedsæde hos DI
Udmærkelser
 bullet   Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques, tildelt af den franske stat, 2008
 bullet   tildelt ”Noahs Ark” – en vandrepris, der uddeles til en person, der har ydet en særlig indsats for Haslev Seminarium, 2008
Produktion
Annette Søndergaard Gregersen er redaktør og medforfatter til bogen "Sprogfag i forandring - pædagogik og praksis", Samfundslitteratur, 2009 samt 2. udgave i 2015
 bullet   ph.d.-afhandlingen "Interkulturel dannelse i fremmedsprog – med fokus på fransk i folkeskolen", RUC, 2007
 bullet   masterprojekt "En analyse af hæmmere og fremmere for internationalisering i mellem-lange videregående uddannelser i Danmark – med afsæt i casen CVU Sjælland", DPU, 2006
 bullet   specialet "Interkulturel læring – om kulturundervisning og kulturtilegnelse i fremmedsprog på grundskoleniveau", DPU, 2002
 bullet   "Fælles Mål for fremmedsprog", sammen med Merete Olsen og Tanja Jessing, i "Fælles Mål i folkeskolen”, red. af Bo Steffensen, Forlaget Samfundslitteratur, 2005 netversion: http://faellesmål.cvustork.dk
 bullet   "Aspekter af fransk", i "Fremmedsprog i den danske folkeskole", red. af Signe Holm-Larsen, Kroghs Forlag, 2002
 bullet   mere end 60 artikler om sprogfagspædagogik og -didaktik, sprog- og uddannelsespolitik i tidsskrifter som "Journal of French Studies - netversion", "Sprogforum", "FranskNyt" og "Sproglæreren" "Synergies Pays Nordiques", "Nordiques", "The New Educational Review"
 bullet   lærebogsforfatter til undervisningssystemet "Tricolore", udgivet til franskundervisning i folkeskolens 7.-10.- klassetrin, en grammatik samt prøvematerialer
 bullet   lærebogsforfatter til "L'heure bleue" samt "Cinq thèmes classiques" til brug fra 8. klassetrin til og med 3 gymnasie, HF og VUC-niveau
Sprog
Annette Søndergaard Gregersen har dansk som modersmål og behersker engelsk, fransk og tysk
Emneord
 bullet   Folkeskolen
 bullet   Fransk
 bullet   Fremmedsprogspædagogik
 bullet   Internationalisering
 bullet   Ledelse
 bullet   Mentorskab
 bullet   Pædagogik
 bullet   Sprog
 bullet   Uddannelse
 bullet   Undervisning
Professioner
 bullet   Lektorer
 bullet   Mentorer
Organisationer
 bullet   Læreruddannelsen Zahle
 bullet   Professionshøjskolen UCC
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk