KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Ivy York Möller-Christensen

Opdateret: 14/09/18
Titel
Professor, mag.art., ph.d.
Arbejde
Europa-Universität Flensburg
Institut für Literatur, Sprache und Medien; Dänisches Seminar
Auf dem Campus 1
D. 24943 Flensburg
Tyskland
Tlf.: 0049 (0)461 805 2215

www.uni-flensburg.de/dansk/Mitarbeiter/Moeller-Christensen.html
Privat
6320 Egernsund
Danmark
Mobil: 0045-28511956

Født: 1956
Kompetencer
 bullet   Litteraturhistorie
 bullet   Litteraturanalyse
 bullet   Litteraturdidaktik
 bullet   Dansk-tysk litterær og kulturel vekselvirkning
 bullet   Receptionsæstetik
 bullet   Eventyr - genre og tradition
 bullet   Kulturkritik
 bullet   H.C. Andersens forfatterskab
 bullet   Michael Strunges forfatterskab
 bullet   Thorkild Bjørnvigs forfatterskab
Uddannelse
 bullet   ph.d.
 bullet   mag.art.
 bullet   cand.phil.
Ansættelser
 bullet   Ivy York Möller-Christensen er professor i dansk litteratur på Institut für Literatur, Sprache und Medien, Dänisches Seminar, Europa-Universität Flensburg
 bullet   beskikket medlem af censorkorpset for faget Nordisk ved de danske universiteter, 2010-
 bullet   tilsynsførende for pædagogikum for det danske Undervisningsministerium og kursusleder for pædagogikum sammesteds, 2004-08
 bullet   lektor ved Sønderborg Statsskole i fagene filosofi og dansk, 1992-2005
 bullet   koordinator for Sønderjyllands Amt vedr. pædagogisk efteruddannelse for gymnasielærere, 1998-2003
 bullet   videnskabelig medarbejder og konstitueret leder af H.C. Andersen-Centret, 1992
 bullet   kandidatstipendiat ved H.C. Andersen-Centret, Syddansk Universitet, 1988-91
 bullet   pædagogikumstuderende og deltidsansat adjunkt ved Duborg-Skolen i Flensborg, Tyskland, 1987-88
 bullet   undervisningsassistent ved Institut für Nordistik ved Christian Albrecht Universität i Kiel, Tyskland, 1979-81
 bullet   rejsestipendiat ved Christian Albrecht Universität i Kiel, Tyskland, 1978-79
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   beskikket medlem af censorkorpset for faget dansk ved de danske universiteter
 bullet   medlem af faggruppen for sprog og interkulturel forståelse ved Region Sønderjylland-Slesvig som repræsentant for Universität Flensburg
 bullet   medstifter af "Netværk Ny Litteraturhistorie" (sammen med prof. Johnny Kondrup, prof. Hans Hertel (begge KU)og forfatter Ole Dalgaard.
Udmærkelser
 bullet   publiceringsstøtte fra Munke Mølle Fonden, Odense, Kulturministeriets tips- og lottomidler samt H.C. Andersen, 2005
 bullet   tildeling af et treårigt kandidatstipendium finansieret af Carlsberg-fondet til et forskningsprojekt ved H.C. Andersen-Centret ved Syddansk Universitet, 1988-91
 bullet   modtagelse af et fuldt finansieret etårigt rejsestipendium til studier ved Christian Albrecht Universitet, 1978-79, doneret af byen Kiel
Produktion
 bullet   Ivy York Möller-Christensen har tillige med en lang række litterære anmeldelse bl.a. publiceret "H.C. Andersen. Tradition og modernitet", Forlaget Systime, Aarhus, 2005
 bullet   Mein lieber, theurer Erbgroßherzog! Der Briefwechsel zwischen dem Dichter Hans Christian Andersen und dem Erbgroßherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach 1844-1875. Wissenschaftlich eingeleitet und kommentiert", med illustrationer, Wallstein Verlag, Göttingen, 1997
 bullet   Den gyldne trekant. H.C. Andersens gennembrud i Tyskland 1831 - 50, med tilhørende bibliografi, ph.d.- afhandling, Odense Universitetsforlag, 1992
 bullet   Eventyrtraditionen i Danmark fra 1800 til 1870. Harmoni, splittelse og erkendelse", Odense, Magisterkonferens, Odense Universitetsforlag, 1987
 bullet   Ivy York Möller-Christensen har sammen med prof. Nils Gunder Hansen bl.a. udgivet antologien "Etik til forhandling" Dansklærerforeningens Forlag 2015 og skrevet atiklerne "Kritik af den vildfarne idealisme. Lars von Trier, Anders Thomas Jensen og Susanne Bier - etisk Diskurs i nyere dansk film". I: Etik til forhandling. Dansklærerforeningens Forlag. 2015.
 bullet   Projekt ny Litteraturhistorie. Aktuel rapport om indsatsen mod nedsmeltningen af historisk bevidsthed - og om digterisk fastfood eller moderniseret servering af litterær stenalderkost. I: Dansk Noter. Dansklærerforeningen, No. 1, Marts 2014
 bullet   "Vort mål er landet, vi endnu ikke fatter". Smertegrænsen - et forestillingsmønster i Willy-August Linnemanns tidlige forfatterskab. I: Lys over Linnemann. Udg. af Annegret Friedrichsen og Johan de Mylius. Multivers, 2014. S. 204-227.
 bullet   Vom Durchbruch der Moderne bis zur fliessenden Modernität - Brandes, Bang und der neue dänische Realismus. I: Moderne und Antimoderne in Europa 1. Schriften der Georg Brandes-Gesellschaft. Band 2. Hrsg. v. Matthias Bauer und Ivy York Möller-Christensen. Igel Verlag. Hamburg 2013
 bullet   Georg Brandes - kurze Biographie. I: Moderne und Antimoderne in Europa 1. Schriften der Georg Brandes-Gesellschaft. Band 2. Hrsg. v. Matthias Bauer und Ivy York Möller-Christensen. Igel Verlag. Hamburg 2013
 bullet   Über den Bedarf eines kühlendes Pulvers.. Reflexionen über Søren Kierkegaard als Künstler und Kritiker. I: Bauer, Matthias & Pohlmeyer, Markus (Hrsg.): "Existenz und Reflexion. Aktuelle Aspekte der Kierkegaard-Rezeption". Igel Verlag. Hamburg, 2012
 bullet   Og djævle myldrer frem på jord. Et kvindesyn i forandring. I: Dansk Noter. No 1, marts 2011. Dansklærerforeningen. Denmark.2011
 bullet   Opbruddets drama - Marie Grubbe-motivet i dansk litteratur. I: Nordisk drama. Fornyelse og transgressioner. Nordic drama. Reneval und Transgression. International Association for Scandinavian Studies. Gdansk. Polen, 2010
 bullet   "Michael Strunge" i "Kindlers Literaturlexikon", 3. völlig neu bearbeitete Auflage. Band 15. Verlag J.B. Metzler. Stuttgart. Weimar, 2009.
 bullet   Hans Christian Andersen und Heinrich Hoffmann. Kinderliterarischer Modernismus im 19. und Emanzipation des Kindes im 20. Jahrhundert. I: Zeitschrift für Kultur- und Bildungswissenschaften, Flensburger Universitätenzeitschrift, Historische Medienangebote für Kinder und Jugendliche. Hæfte 19, 2008
 bullet   Michael Strunge - en grænseoverskridende digter. I:Grænser i nordisk litteratur. Borders in Nordic Literature, Vol II., red. af Clas Zilliacus, Heidi Grönstad, Ulrika Gustafsson, IASS XXVI 2006, Åbo, 2008
 bullet   H.C. Andersen og Heinrich Hoffmann: Modernitetens æstetiske pionerer. I: Nedslag i børnelitteraturforskningen, No. 9. Roskilde Universitetsforlag, 2008
 bullet   Hans Christian Andersen. A young Poet? Considerations about a Textbook. I:Hans Christian Andersen. Between Children's literature and adult literature, Papers from the Fourth international Hans Christian Andersen Conference 1 to 5 August 2005, University Press of Southern Denmark, 2007
 bullet   Forgængelighed og forfængelighed. Om barokken i litteratur og kirkekunst. I:Jyske Vestkysten, 9/12-2001
 bullet   "My Dearly Beloved Grand Duke...". I: Hans Christian Andersen. A Poet in Time, Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference, edites by Johan de Mylius and Viggo Hjørnager Pedersen, Odense University Press, Odense, 1999
 bullet   Hans Christian Andersen und Deutschland. I: udstillingskataloget Deutsch-Skandinavische Wechselbeziehungen ved Deutsches historisches Museum i Berlin, Unter de Linden, 1997
 bullet   Hans Christian Andersens Durchbruch in Deutschland. Ein wahres Märchen. I: Grenzgänge, Hrsg. von Prof. Heinrich Detering, Wallstein Verlag, Göttingen, 1997
 bullet   tekster og koncept i internationalt teamarbejde vedr produktionen af Hans Christian Andersen CD-ROM i et samarbejde med Odense Kommune, Orfeus og IBM, 1995
 bullet   Fra runer til graffitti - status over dansk som gymnasiefag. I: 75 års jubilæumsskrift for Sønderborg Gymnasium og HF, 1995
 bullet   Barnet og myten. H.C. Andersens eventyr. I:Litteraturens børn. Barndomsskildringer i dansk litteratur", redigeret af Niels D. Lund og Mette Winge, Høst & Søn, Kbh, 1994
 bullet   H.C. Andersens drama Mulatten. I: H.C. Andersen-Centrets skriftserie, Odense Universitet, 1992
 bullet   Eventyr eller historie? En læsning af H.C. Andersens Hyldemoer. I: Nordica, bd. 8, Odense Universitetsforlag, 1991
 bullet   Begyndelsens fortsættelse. Thorkild Bjørnvigs økologiske engagement. I: Danske Studier, C.A. reizels Forlag, 1989
 bullet   Bernhard Severin Ingemann og eventyrgenren. I:Nordica, nr. 3, Odense Universitetsforlag, 1986
 bullet   Myte, eventyr og dæmoni. En undersøgelse af udvalgt dansk kortprosa omkring århundredskiftet. I: Nordica, nr. 1, Odense Universitetsforlag, 1984
 bullet   Ivy York Möller-Christensen har i en årrække deltaget som moderator i den grænseoverskridende "litteraturfest" samt "Ord fra Nord" i de større byer nord og syd for den dansk-tyske grænse; hun har medvirket i radioprogram og holder populærvidenskabelige og videnskabelige foredrag om litterære emner og om litteraturdidaktik. Sammen med professorerne Johnny Kondrup, Hans Hertel (begge KU)og forfatteren Ole Dalgaard (alias Oscar K.) er hun initiativtager til "Netværk ny Litteraturhistorie" (2013). I samarbejde med bl.a. Dansklærerforeningen tager gruppen initiativ til afholdelse af konferencer vedr. danskfaget og litteraturhistoriens stilling i undervisningssystemet og bidrager med indlæg til den offenlige debat om emnet. Ivy York Möller-Christensens biografi er registreret i Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender (Walter de Gruyter Verlag) samt i Kraks Blå Bog (fra 2016-)
Sprog
Ivy York Möller-Christensen har dansk som førstesprog, tysk som andetsprog og behersker engelsk i skrift og tale
Emneord
 bullet   Danmark
 bullet   Didaktik
 bullet   Eventyr
 bullet   Litteratur
 bullet   Litteraturhistorie
 bullet   Tyskland
Professioner
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Universität Flensburg
Region
 bullet   TysklandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk