KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Drude Dahlerup

Opdateret: 29/01/20
Titel
Professor emerita, Stockholms Universitet og adjungeret professor, ISE, Roskilde Universitet.
Arbejde
Stockholms Universitet
Statsvetenskapliga Institutionen
S-106 91 Stockholm
Sverige
Mobil: +46 703917536

www.drudedahlerup.com
Privat
2770 Kastrup
Danmark
Mobil: +45 26 20 19 45

www.drudedahlerup.com

Født: 1945
Kompetencer
 bullet   kønskvotering og politisk repræsentation globalt
 bullet   kvinder i politik, kønskvotering
 bullet   kvinder i Mellemøsten, politisk repræsentation og deltagelse
 bullet   kønsarbejdsdeling på arbejdsmarkedet
 bullet   samfundsvidenskabelig kvinde- og kønsforskning
 bullet   rødstrømpebevægelsens historie
 bullet   kvindebevægelsens historie
 bullet   feministisk teori og feminismens idéhistorie
 bullet   europapolitik
 bullet   ligestilling i akademia
 bullet   ligestillingspolitik
 bullet   svensk politik
 bullet   mænd, magt og demokrati
 bullet   nordisk politik
Uddannelse
cand.scient.pol., Aarhus Universitet, 1974
Ansættelser
 bullet   Drude Dahlerup, professor ved Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, 1998-2012, Forskningsprofessor 2013-17 (30%), Professor emerita fra marts 2017
 bullet   Og adjungeret professor ved ISE, RUC
 bullet   visiting professor, Birkbeck College, University of London, 2003; visiting professor University of Nijmegen, 2014
 bullet   lektor i samfundsvidenskabelig kvindeforskning ved Aarhus Universitet, 1987-98 og i flere perioder centerbestyrer for CEKVINA, Center for Kønsforskning, Aarhus Universitet
 bullet   kandidatstipendiat, adjunktvikar og senere lektorvikar ved institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 1974-83
 bullet   Visiting Scholar ved Radcliffe College, Harvard University, USA, 1981-82
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem av Styrelsen för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO, Linköping Universitet, Campus Norrköping, 2015-
 bullet   Medlem af uddelingskomite for Wallenberg Academy Fellows, 2016-
 bullet   Member of the Editorial Review Board of the new Rowman & Littlefield International book series Feminist Institutionalist Perspectives
 bullet   Medlem af svenske Vetenskapsrådets kommitte for international post-doc stipendier 2013-15
 bullet   Medlem af Global Civil Society Advisory Group to UN Women's Executive Director, 2012-16
 bullet   forkvinde for Tænketanken Ny Agenda, www.nyagenda.dk
 bullet   medstifter af og i ledelsen for JuniBevægelsen, 1992-2005
 bullet   Medlem af bestyrelsen for KVINFO, 1995-2003
 bullet   næstformand for regeringens "Rådet for Europæisk Politik", 1993-2001
 bullet   medlem af Norges Forskningsråd, faggruppen for statsvitenskap, 1991-94
 bullet   leder af international Political Science Association's Research Committee on Sex Roles and Politics, 1982-85
 bullet   medstifter af Kvindemuseet, 1982
 bullet   medstifter af Rødstrømpebevægelsen i Århus, 1970, og har bidraget til udviklingen af kvindeforskningen i Danmark, nordisk og internationalt
 bullet   ordfører for styrelsen for International Graduate Program, IGP, Stockholms Universitet, 2003-07
 bullet   I Steering Committee for Nordic-Arab PhD-Network of Research on Women's Empowerment, Gender and Politics
Udmærkelser
 bullet   ECPR, Standing Group on Gender and Politics, pris 'The Gender and Politics Award', 2013
 bullet   Dansk Kvindesamfunds Mathilde-Pris, 1990
Produktion
 bullet   Hanane Darhour & Drude Dahlerup (red.): Double-Edged Politics on Women's Rights in the MENA region. 2019. Palgrave Macmillan. 311 s.
 bullet   “Gender Quotas in Politics” , 2019, on www.oxfordbibliographies.com
 bullet   Drude Dahlerup: Demokrati uden kvinder?, Forlaget U Press
 bullet   Drude Dahlerup: "Kvindeoprøret", Samfundsøkonomen, nr.2, april 2018. Særnummer om ’68-bevægelserne, s.14-19.
 bullet   Drude Dahlerup: Has Democracy Failed Women?, Polity, Cambridge. I Polity serien Democratic Futures. 169 s.
 bullet   “Legitimacy and Effectiveness of Gender Quotas in Politics in Central and Eastern Europe.” in special section of the Slovenian journal Teorija in Praksa (in English), edited by Drude Dahlerup and Milica Antic Gaber, nr.2, 2017.
 bullet   “Legitimacy and Effectiveness of Gender Quotas in Politics in Central and Eastern Europe.” in special section of the Slovenian journal Teorija in Praksa (in English), edited by Drude Dahlerup and Milica Antic Gaber, nr.2, 2017.
 bullet   “Representing Women: Defining Substantive Representation of Women", i Maria C.Escobar-Lemmon and Michelle M.Taylor-Robinson (eds.) "Representation. The Case of Women", Oxford University Press, 2014
 bullet   “The Critical Mass Theory in Public and Scholarly Debates”, i Rosie Campbell and Sarah Childs (eds.), "Deeds and Words". Gendering Politics after Joni Lovenduski. ECPR studies, 2014
 bullet   Drude Dahlerup and Monique Leyenaar (eds.) "Breaking Male Dominance in Old Democracies". Bog på Oxford University Press, 2013
 bullet   “Disruption, Continuity and Waves in the Feminist Movement”. Chapter in Sara Maddison and Marian Sawer (eds.), The Women’s Movement in Protest, Institutions and the Internet. Routledge 2013
 bullet   "Sustainable representation of women through gender quotas: A decade's experience in Morocco" in Women's Studies International Forum, 2013 (with Hanane Darhour)
 bullet   "Gender Equality Policy in Tunisia". Briefing note for the European Parliament, Committee on Women's Rights and Gender Equality, 2012
 bullet   Missioner til bl.a. Tunesien, Cambodia, Sierra Leone, Tunesien, Kosovo, Egypten og Bhutan som konsulent omkring styrkelse af kvinders stilling i det politiske liv, for FN, Den Inter-parlamentariske Union, IPU, International IDEA, Kvinna-till-Kvinna og DIPD.
 bullet   Redigerer www.quotaproject.org - en global database med information om kvotering i politik i de enkelte lande i verden, sammen med International IDEA og Inter-parliamentary Union, IPU
 bullet   Redigerer www.quotaproject.org - en global database med information om kvotering i politik i de enkelte lande i verden, sammen med International IDEA og Inter-parliamentary Union, IPU
 bullet   "Kvinnorna, valet och revolutionen - Tunisien och Egypten", i tidskriften "Tvärdrag", nr.1-2, 2012
 bullet   "Women in Arab Parliaments: Can Gender Quotas Contribute to Democratization?", i "al-raida - Journal published by The Institute for Women’s Studies in the Arab World", Lebanese American University, 2010
 bullet   "Judging Gender Quotas - Predictions and Results", sammen med Lenita Freidenvall, i "Policy & Politics", vol.38, no. 3, 2010
 bullet   "Judging Gender Quotas - Predictions and Results", sammen med Lenita Freidenvall, i "Policy & Politics", vol.38, no. 3, 2010
 bullet   "Kvinder i nordisk politik - en stadig fremgangssaga?", i "Kön och makt i Norden", bd. II, red. af Kirsti Niskanen & Anita Nyberg, Nordisk Ministerråd, 2010
 bullet   "Gender Quotas in Politics - A Constitutional Challenge", sammen med Lenita Freidenvall, i "Constituting Equality - Gender Equality and Comparative Constitutional Law", red. af Susan H Williams, Cambridge University Press, 2009
 bullet   "The Effect of Electoral Gender Quotas – ’Quota Women’ in Politics", i red. af Aazar Ayaz & Andrea Fleschenberg "The Gender Face of Asian Politics", Oxford University Press, 2009
 bullet   bidragyder til "Kvinder i kommunalpolitik 1909-2009. Festskrift for 100 år med kvinders valgret", online: http://www.kvinfo.dk/side/938/, 2009
 bullet   "Gender Quotas – Controversial But Trendy. On Expanding the Research Agenda", i "International Feminist Journal of Politics", vol. 10, nr.3, 2008
 bullet   "Gender Quotas in Politics: Empowerment from Above or from Below?", i "Women’s Political Participation and Representation in Asia", red. af Kazuki Iwanaga, NIAS Preess, 2008
 bullet   populærvidenskabelig bog "Kvotering", sammen med Lenita Freidenvall, SNS Förlag, Stockholm
 bullet   "Ligestillingsforståelser i svenska og danske partier - er en borgelig ligestillingspolitik under udvikling?", i "Politik", no. 2, 2007
 bullet   "Electoral Gender Quotas: Between Equality of Opportunity and Equality of Result", i "Representation", vol. 43, no 2, 2007
 bullet   "Will Gender Balance in Politics Come by Itself?", i "Women & Leadership. The State of Play and Strategies for Change", red. af Barbara Kellerman & Deborah L. Rhode, Wiley, Boston 2007
 bullet   "The Story of the Theory of Critical Mass", i "Politics and Gender", Vol. 2, No.4, 2006
 bullet   Redigeret "Women, Quotas and Politics", Routledge, Taylor & Francis Group, 2006
 bullet   "Hvorfor ligestilling? - en forskningskommentar", i "Kvinder, Køn & Forskning", nr.4, 2005
 bullet   "Quotas as a Fast Track to Euqual Representation for Women", sammen med Lenita Freidenvall, i "International Feminist Journal of Politics", March, vol. 7, no 1, 2005
 bullet   "Continuity and Waves in the Feminist Movement - A Challenge to Social Movement Theory", i "Crossing Borders. Re-mapping Women's Movements at the Turn of the 21st Century", redigeret af Hilda Rømer Christensen, Beatrice Halsaa m.fl., University Press of Southern Denmark, 2004
 bullet   "Gender Quotas: a Key to Equality? A Case Study of Iraq and Afghanistan", sammen med Anja Taarup Nordlund, i "European Political Science", Summer, 2004
 bullet   "Ligestillingspolitik som diskurs og praksis", med Anette Borchorst, Samfundslitteratur, 2003
 bullet   ""Men kvinderne vil jo ikke selv": diskursen omkring betydningen af køn ved danske kommunevalg", Aalborg Universitet, GEP-tekstserie, nr. 2, 2001
 bullet   ""Ambivalenser og strategiske valg": om problemer i kvindebevægelsen og i feministisk teori omkring forskels- og lighedsbegreberne", Aalborg Universitet, GEP-tekstserie, nr. 3, 2001
 bullet   "Rødstrømperne. Den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning og gennemslag 1970-1985", Bind I-II, Gyldendal 1998
 bullet   "Kvinder på Tinge. Kvinder I landspolitik I 75 år", red. sammen med Kristian Hvidt, Rosinante 1990.
 bullet   Redigeret "Køn sorterer. Kønsopdeling på arbejdspladsen", Nordisk Ministerråd 1989
 bullet   "Det nordiske BRYT-projekt", slutrapport, Nordisk Ministerråd 1989
 bullet   "Vi har ventet længe nok. Kvinder i nordisk politik", 1988. Udg,. på svensk, norsk, islands og finsk 1989-90.
 bullet   Redigeret "The New Women's Movement. Feminism in Europe and the US", Sage 1986.
 bullet   "Blomster og spark. Samtaler med kvindelige politikere i Norden", Nordisk Ministerråd 1985
 bullet   "Det uferdige demokratiet", sammen med Elina Haavio-Mannila, Maud Eduards m.fl., 1983, engelsk udgave, 1985
 bullet   "Socialisme og kvindefrigørelse i det 19. århundrede", 1973
 bullet   projektarbejde om kvinder i politik for Nordisk Ministerråd, 1983-85 og var leder af Nordisk Ministerråds BRYT-projekt, 1985-89
 bullet   ledende debattør inden for europapolitik ved folkeafstemnmingerne 1992, 1993, 1998 og 2000.
 bullet   ledende debattør inden for europapolitik ved folkeafstemnmingerne 1992, 1993, 1998 og 2000.
Sprog
Drude Dahlerup har dansk som modersmål og behersker engelsk og svensk, samt forstår tysk og fransk.
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Europapolitik
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Kvindebevægelse
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindeorganisationer
 bullet   Kvinder
 bullet   Kønskvotering
 bullet   Ligestilling
 bullet   Repræsentation
 bullet   Rødstrømpebevægelsen
 bullet   Velfærdsstaten
Professioner
 bullet   Debattører
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Politikere
 bullet   Politologer
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   Stockholms Universitet
Region
 bullet   København
 bullet   Region Hovedstaden
 bullet   SverigePrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk