KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Kari Kragh Blume Dahl

Opdateret: 19/04/22
Titel
lektor, ph.d
Arbejde
Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU
Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV
Tlf.: +45 87 16 13 00

www.dpu.dk
Privat

Født: 1966
Kompetencer
 bullet   pædagogisk psykologi rettet mod hverdag, lærig og tilblivelse
 bullet   pædagogik, hverdagsliv og kulturanalyse
 bullet   international uddannelsesforskning, lærerpraksis og pædagogik i udviklingskontekster
 bullet   narrativer, socialpraksis og etnografi
 bullet   sundhedspædagogik, sundhedsfremme og handlekompetence
 bullet   lærerseminarier, professionalisering, professionerne
Uddannelse
 bullet   adjunkt, post.doc., Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2009-12
 bullet   ph.d. i pædagogik, international uddannelsesforskning, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2006
 bullet   cand.pæd.psyk., Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2004
 bullet   cand.pæd. i Ernæring og Hjemkundskab med særlig henblik på Sundhedspædagogik, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, 1997
 bullet   B.Sc. i Ernæring og Hjemkundskab, Suhrs Seminarium, København, 1991
Ansættelser
Kari Kragh Blume Dahl, adjunkt Aarhus Universitet, DPU, 2016-
 bullet   Post doc videnskabslig assistant, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, 2013-16
 bullet   Adjunkt, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, 2009-12
 bullet   Research Associate, Institute of African Studies, Gender & Anthropology, University of Nairobi, Kenya & Supervisor for M.Ed. studerende på Kenyatta University, Nairobi, Kenya, 2009-11
 bullet   Videnskabelig medarbejder på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, Institut for Curriculumforskning, 2007
 bullet   Ph.d.-stipendiat på Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, 1999-2006
 bullet   Forskningsassistent ved Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, Danmarks Lærerhøjskole, 1998-99
 bullet   Autoriseret psykolog 2015
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Netværk for Udviklingsforskere i Danmark, DDRN, Københavns Universitet, 2008-
 bullet   medlem af Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedsundervisning, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 1998-2015
 bullet   medlem af Dansk Psykologforening, 2007-
Udmærkelser
 bullet   2-årigt post.doc. forskningsprojekt om Sundhedsundervisning, Handlekompetence og Lærerseminarier i Kenya, Forskningsfagligt Udvalg & det Strategiske Forskningsråd, 2,2 mill DKK, 2009-12
 bullet   ph.d.-stipendium - Lærerliv og Læring i Kenyas Grundskoler, Rådet for Ulandsforskning, Danida, 1,6 mill DKK, 1998-2005
Produktion
Kari Kragh Blume Dahl har skrevet flere bøger, artikler, og forskningsbaserede rapporter om lærerpraksis, professionalism og uddannelse i både nationalt og internationalt regi, bl.a. bogen, "Lektien fra Kenya. Skole, liv og læring i verdens udkant" (2012),artikler I international. peer-reviewed tidsskrifter, bl.a."Informal, Moralistic Health Education in Kenyan Teacher Education and How it Influences the Professional Identity of Student-Teachers (2015), "Narrative learning through life: Kenyan teachers’ life-stories and narrative learning, and what this means for their relation to the teaching profession" (2015), "'From worse to better’: How Kenyan student teachers can use participatory action research in health education" (2014), "Paradoxical health education’" (2014),"Kenyan student teachers’ perceptions of health and how these perceptions change during teacher training" (2014), "Velfærdsmodel eller uddannelseskrise? Selvfølgelighedsfortællinger om uddannelse i tredje verdens skoler", i "Social Kritik", 2010, samt artikler indenfor feltet sundhedspædagogik for ældre. Senest redigeret en pædagogisk antologi.
 bullet   "Lektien fra Kenya. Skole, liv og læring i verdens udkant." København: Aarhus Universitetsforlag, 2012
 bullet   "Kenyan student teachers' perceptions of health and changes during teacher training", I: International Journal of Home Economics, vol. 5, nr.2, 2012
 bullet   "Ældre og aldring: Sundhedspædagogiske udfordringer." I: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme, red. Simovska, V. & Jensen, J.M. København: Gads Forlag, 2012
 bullet   "Den lige vej? Handlekompetence i ulandspædagogikken - udfordringer og perspektiver", i "Essays om dannelse, didaktik og handlekompetence", red. af Dahl, K.K.B., Læssøe, J., & Simovska, V København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011
 bullet   "Velfærdsmodel eller uddannelseskrise? Selvfølgelighedsfortællinger om uddannelse i tredje verdens skoler", i "Social Kritik", 122, 2010
 bullet   "Sundhedspædagogik for ældre – mod nye horisonter", i "Sundhedspædagogik", red. af Carlsson, M., Jensen, B.B., & Simovska, V., 2009
 bullet   ph.d.-afhandlingen ”Lærergerning på kanten af livet. Lærerliv, tilblivelse og pædagogisk praksis i Kenya”, 2006
 bullet   "Sundhedsundervisning mellem magt, magi og medicin. Noter fra et feltophold i Bondo distriktet i det vestlige Kenya", Publikation Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, 1999
 bullet   Dahl, K. K. B. (2015). Informal, Moralistic Health Education in Kenyan Teacher Education and How it Influences the Professional Identity of Student-Teachers. Research in Comparative and International Education, Vol. 10, no. 2, pp. 167-184.
 bullet   *Dahl, K. K. B. (2015). Narrative learning through life: Kenyan teachers’ life-stories and narrative learning, and what this means for their relation to the teaching profession. International Journal of Educational Development, Vol. 40, pp. 145-155.
 bullet   Dahl, K. K. B. (2014). ‘From worse to better’: How Kenyan student teachers can use participatory action research in health education. Educational Action Research, Vol. 22, no. 2, pp. 159-177. DOI: 10.1080/09650792.2013.859089
 bullet   Dahl, K. K. B. (2014). ‘Paradoxical health education’: Learning about health in Kenyan teacher training colleges. Compare: A Journal of Comparative and International Education, Vol. 44, no. 4, pp. 634-654.
 bullet   Dahl, K. K. B. (2012). Kenyan student teachers’ perceptions of health and how these perceptions change during teacher training. International Journal of Home Economics, Vol. 5, no. 2, pp 115-129.
Sprog
Kari Kragh Blume Dahl har dansk som modersmål og behersker engelsk, tys og fransk.
Emneord
 bullet   Afrika
 bullet   Hverdagsliv
 bullet   Kampagner
 bullet   Pædagogik
 bullet   Spiseforstyrrelser
 bullet   Sundhed
 bullet   Uddannelsesforskning
Professioner
 bullet   Forskere
Organisationer
 bullet   Aarhus Universitet
 bullet   Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
 bullet   DPU
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk