KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Helene Oldrup

Opdateret: 19/11/14
Titel
Forsker, ph.d. i sociologi, cand.tech.soc., BA i sociologi
Arbejde
Lev Uden Vold
Bygmestervej 10
2400 København NV
Tlf.: +45 31 48 44 41

Privat

Født: 1968
Kompetencer
 bullet   socialt marginaliserede familier og børn
 bullet   familiesociologiske teorier, teorier om følelser og omsorg
 bullet   relationer, praksis og identitet hos børn og forældre
 bullet   forældre i fængsel
Uddannelse
 bullet   ph.d., Sociologisk Institut, Københavns Universitet
 bullet   cand.techn.soc., Roskilde Universitetscenter
 bullet   BA (hons) i sociologi, University of York, UK
Ansættelser
Helene Oldrup er specialkonsulent, koordinator på vidensområdet, Lev Uden Vold, 2017-
 bullet   forsker, ph.d., i afdeling for Børn og Familie, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 2009-17
 bullet   post.doc., Sociologisk Institut, Københavns Universitet
 bullet   projektmedarbejder, Koordinationen for Kønsforskning
 bullet   ph.d., Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   Medlem af Nordisk Netværk for forskning i Børnehuse
 bullet   Medlem af EU/US Gendered Innovations expert group, EU Kommissionen for Forskning og Innovation, 2012
 bullet   Medlem af Nordisk Expertgrupp om Tidiga insatser för familjer i risk för social marginalisering, Nordens välfärdscenter (NVC), Nordisk Misterråd: Helene Oldrup
 bullet   Medlem af koordinationsudvalg for kønsforskning i Danmark, 2009-2010
 bullet   Medlem af redaktionen, "Kvinder, Køn og Forskning", Koordinationen for Kønsforskning, Københavns Universitet, 2004
 bullet   Medlem af bestyrelsen for Foreningen Kvinder, Køn og Forskning 1998-2000
 bullet   Medlem af bestyrelsen, Sociologisk Institut, 1999-2001
Udmærkelser
Produktion
Helene Oldrup har bl.a. senest skrevet:
 bullet   "De aldersopdelte fokusområder i ICS. Kvalificering af den socialfaglige metode" Med Anna-Katharina Højen-Sørensen. "SFI-rapport" vol. 14 nr. 08, København
 bullet   "Differential belongings, Socio-cultural distinctions in new suburban residential areas in Greater Copenhagen, Denmark". In Journal of Housing and the Buildt Environment, 2014
 bullet   "A Familier der sættes ud af egen bolig", sammen med Albæk Nielsen, Kvalitativ og kvantitativ kortlægning, "SFI-rapport", 2013
 bullet   "Unge med ADHD: Ressourcer i familien" i "15-åriges hverdagsliv og udfordringer", Rapport fra femte dataindsamling af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. SFI-rapport. 12:30, 2012
 bullet   "Producing geographical knowledge through visual methods" sammen med i Agervig Carstensen, T "Geografiska Annaler", Series B, vol. 94/3, 2012
 bullet   "Indsatser overfor udsatte 0-3 årige og deres forældre. En systematisk forskningsoversigt", sammen med Vitus, Kathrine i "SFI rapport" 11:32
 bullet   "Fagfolks praksis og barrierer for underretning af fysisk vold mod førskolebørn", i "SFI rapport", 11:06, sammen med Maia Lindstrøm, Sara Korzen
 bullet   "Vold mod børn og unge" i "SFIrapport", 11:15, Hovedrapport sammen med Sara Korzen, Maia Lindstrøm, Mogens Nygaard Christoffersen
 bullet   "Desk study om køn og klima", med Michala Breengaard, for Nordisk Ministerråd, 2009
 bullet   "Between the City and the Rural: Negotiating Place and Identity in a Danish Suburban Housing Area", i "Housing Theory and Society", 2009
 bullet   "Suburban Socialities: Between Everyday Life and Urban Leisure Space in the Metropolitan Region", i "Home Cultures", 2009
 bullet   "Visuelle etnografier: Tættere på - eller fotografiske handlinger", sammen med Carstensen, Trine Agervig, i "Visuel kultur - viden, liv, politik", red. af Helene Illeris, Hans Dam Christensen, Multivers, 2009
 bullet   "Gender Mainstreaming European Transport Research and Policy. Building the Knowledge Base and Mapping Good Practices" med Hilda Rømer Christensen, Helle Poulsen, Michala Hvidt Breengaard, m.fl., 2007
 bullet   gæsteredaktør, "Dansk Sociologi - Hjem og bolig", Sociologisk Institut, 2007
Sprog
Helene Oldrup har dansk som modersmål og behersker engelsk flydende
Emneord
 bullet   Boliger
 bullet   Byer
 bullet   Familie
 bullet   Hverdagsliv
 bullet   Køn
 bullet   Ligestilling
 bullet   Sociologi
 bullet   Trafik
 bullet   Transport
Professioner
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Sociologer
Organisationer
 bullet   Lev Uden Vold
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk