KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Pia Deleuran

Opdateret: 01/11/18
Titel
Advokat, mediator, forfatter
Arbejde
Advokatfirmaet Deleuran
Peter Bangs Vej 59
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 88 11 11
Fax: +45 38 88 91 91
Mobil: +45 30 24 68 03

www.deleuran.dk
Privat
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 86 26 86
Mobil: +45 30 24 68 03


Født: 1960
Kompetencer
 bullet   juridisk rådgivning og konflikthåndtering
 bullet   mediation
 bullet   idéudvikling og projektmageri
 bullet   ligestilling og ligeværdsspørgsmål
 bullet   bestyrelsesarbejde
 bullet   uddannelsesforskning
 bullet   familieret
Uddannelse
 bullet   Danske Advokaters bestyrelsesuddannelse, 2013
 bullet   ph.d.-afhandling under produktion med temaerne professioner, metoder, læring, tværfaglighed og subjektivitet, Roskilde Universitets Forskerskole for Livslang Læring - Institut X
 bullet   deltaget i specialistuddannelse i ind- og udland - blandt andet i et tre uger langt EU-forløb i Bruxelles med 50 medvirkende mediationstrænere for etablering af konflikthåndteringskorps ved internationale konflikter - herunder ved børnebortførelser - samt for tilrettelsen af undervisningstiltag
 bullet   certificeret som mediator i Commercial, business and Family-mediation efter træning hos Henry Brown og Felicity White, London, 1996, 1999
 bullet   uddannet i teoretisk pædagogik fra Københavns Universitet, 1996
 bullet   beskikket som advokat af Justitsministeriet, 1990
 bullet   cand.jur., Københavns Universitet, 1986
Ansættelser
Pia Deleuran er praktiserende advokat og mediator i Advokatfirmaet Deleuran
 bullet   uddannelsestilrettelægger og underviser for brancheorganisationen Danske Advokater og Advokatsamfundet blandt andre - navnlig i forhold til konflikthåndtering
 bullet   ekstern lektor ved Københavns Universitet, 2002-07, deltager nu ad hoc i relation til overbygningsuddannelsen for nationale og internationale studerende og som dommer i INC - International Negotiations-Competition
 bullet   projektmager og idéudvikler på diverse professionsopgaver
 bullet   døgn- og aflastningsfamilie for Frederiksberg Kommune, 1997-2003
 bullet   juridisk konsulent ved Danmarks Forvaltningshøjskole og i Københavns Sundhedsdirektorat, 1986-88
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Advokatsamfundet
 bullet   medlem af brancheforeningen Danske Advokater - deltaget i Repræsentantskabet
 bullet   bestyrelsesmedlem i Forfatterforeningen og tillige medlem af den faglitterære styrelse.
 bullet   bestyrelsesmedlem i Landsorganisationen af Kvindekrisecentre - LOKK
 bullet   bestyrelsesmedlem i Allegården - ungdomscenter
 bullet   Bestyrelsesmedlem i San Cataldos venner
 bullet   medlem af DJØF - deltaget i Repræsentantskab og Fællesbestyrelsen
 bullet   fagkonsulent ved Djøfs forlag
 bullet   medlem af danske bestyrelsesadvokater - kasserer i foreningen
 bullet   aktiv deltager i Kvinfo's mentornetværk
 bullet   medlem af Danske Mediatoradvokater, medstifter og bestyrelsesmedlem herunder næstformand, 2003-06
 bullet   medlem af foreningen procedureadvokater
 bullet   redaktionskomitemedlem i Nyt Juridisk Forlag
 bullet   medlem af og medstifter af fagnetværket Barnets Tarv Nu
 bullet   medlem af Ligestillingsnævnet, 2000-03
 bullet   medlem af Foreningen for kønsforskning i Danmark
 bullet   medlem af World Mediation Forum
 bullet   medlem af netværket Den fortællende karavane
 bullet   medlem af Dansk Kvindesamfund
 bullet   medlem af Dansk Forening for Kvinderet, medstifter og bestyrelsesmedlem, 1998-2007 - nedlagt 2011
 bullet   tidligere aktiv i Børns Vilkår og Joan-søstrene
Udmærkelser
 bullet   optaget i Kraks blå bog, 2011
 bullet   Advokatsamfundets hæderspris, 2009
 bullet   årets underviser, Advokaternes Serviceselskab, 2007
 bullet   rejselegater fra Margot og Thorvald Dreyers Fond, 2003, 2008, 2014
 bullet   hædersgave fra Sagførernes Auktioners Legat, 2003
 bullet   donationer fra forskellige fonde til bog- og billedprojekter
Produktion
Pia Deleuran er initiativtager til "Nordic Tour 2014 om familiedannelse og konfliktløsning i Norden" - m. afrapportering til UN Women
 bullet   bidragyder til "Scandinavian Woman's Law in the 21 st. Century", red. Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø med Kapitel 8 co-skrevet med Bente Holm Nielsen og udgivet i særtryk, Djøfs forlag, 2012 under titlen: "The Woman's Share in the Reproductive Chain - Kvindens andel i reproduktionskæden"
 bullet   idémager på initiativet MEDIATION SOM MULIGHED - en antologiserie, DJØF's forlag, 2011 og en tilhørende vandreudstilling af fotograf Sisse Jarner, se antologierne på www.mediationsommulighed.dk og www.mediationtouringexhibition.com
 bullet   redaktør af temahæfte 1, 2 og 3: "Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv?", DJØF's forlag 2008, 2010 og 2011
 bullet   idémager på bogen "Klienten i det omskiftelige samfund - en visuel antologi om advokatens udfordring", udarbejdet i samarbejde med fotograf Sisse Jarner, www.vdc123.dk, DJØF's forlag, 2007
 bullet   udpeget som retsmægler i forsøgsprojekt ved domstolene iværksat af Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatsamfundet samt valgt som koordinator for advokatgruppen og i evalueringsfølgegruppen, 2003-07
 bullet   medvirket til og er fortsat aktiv i udvikling Danske Advokaters mediatoruddannelse. Er tovholder og har undervist på uddannelsen siden 2002
 bullet   medvirket til og er fortsat aktiv i udvikling af en række specialist-overbygnings-mediationskurser indenfor f.x. IT, entreprise- og familieområdet
 bullet   medvirket ved udviklingen af Advokatuddannelsens retssagsbehandlings- og konflikthåndteringsmodul, deltaget som underviser og eksaminator på Advokatuddannelsen
 bullet   har skrevet "Advokaten bør stille krav og være vagthund i forældremyndighedssager", i "Redskab eller våben - om domstolenes brug af børnepsykologiske og børnepsykiatriske erklæringer", af Jens Bang og Bent Hougaard, Nyt Juridisk Forlag, København, 1997
 bullet   aktiv deltagende i "Den fortællende karavane", www.kamelkaravane.dk, udsprunget af antologiprojekter baseret på livshistoriske beretninger; redaktør og bidragyder til "Den erotiske side - om kvinder og lyst", Forlaget Siesta, Århus, 2008, redaktør og bidragyder til "Det 1. bind - fra pige til kvinde", Forlaget Forum, København, 2000, redaktør sammen med Bente Holm Nielsen og bidragyder til "Livet Givet - glimt af almindelige kvinders ualmindelige livserfaringer", Forlaget Spektrum, København, 1999
 bullet   medinitiativtager til projekt i Egmontfondens regi om højkonfliktfyldte samværssager og behovet for advokatbistand, se rapporten " Når gode råd er dyre..."
 bullet   ekstern medudvikler og underviser i rettighedskampagne ved danske sprogskoler, pilotprojekt 2005-06 og pilotprojekt 2008-09, Ligestillingsministeriet
 bullet   Pia Deleuran har planlagt og afholdt uddannelsesforløb, oplæg, workshops, seminarer, konferencer og paneldebatter i forskellige sammenhænge i ind- og udland, bl.a. for Landretten i Grønland 2009, Sátt i Island 2007 og 2008, Københavns Universitet, i samarbejde med DJØF & DKS afholdt konference om problemer v. forældreansvarsloven, 2008 Hawai'i State University 2006, Connceticut State University 2006, Trinity, Fredericia, Mediator Reunion 2005, "How to make a business out of mediation?" Kastrup 2005, Women's Month 2002 på Houston State University, Workshop på Færøerne 2001
 bullet   medudvikler af projektet "Opsporing af didaktiske potentialer i et kvinderum"
 bullet   har skrevet artiklen "Kovarme i stalden", i "Børn, løgn og kvinder", af Lone Nørgård, Forlaget Forum, København, 2001
 bullet   artiklen "Litigations in the Courtroom and the Concept of Lifelong Learning", i "Lifelong Learning in Europa. Options for the Integration of Living -Learning and Working", vol 1, red. af Andreas Walther og Barbara Stauber, Neuling Verlag, 1998
 bullet   "Let the Outsiders in - Emotions in Science - A Challenge to Research", i "Education, Modernization and Peripheral Community", "Anogia Workbook", vol. 3, Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, Roskilde, 1998
Sprog
Pia Deleuran har dansk som modersmål og behersker engelsk på forhandlingsniveau
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Familieret
 bullet   Forældremyndighed
 bullet   Jura
 bullet   Kvindeorganisationer
 bullet   Kvinder
 bullet   Kvinderet
 bullet   Køn
 bullet   Ligestilling
 bullet   Mægling
 bullet   Projektledelse
 bullet   Pædagogik
 bullet   Uddannelse
Professioner
 bullet   Advokater
 bullet   Jurister
 bullet   Mediatorer
Organisationer
 bullet   Advokatfirmaet Deleuran
 bullet   Dansk Kvindesamfund
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk