KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Birgitte Bøggild Johannsen

Opdateret: 07/09/15
Titel
Redaktør, forsker
Arbejde
Nationalmuseet
"Danmarks Kirker"
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K
Tlf.: +45 33 47 39 66
Fax: +45 33 47 33 35

www.danmarkskirker.dk
Privat
2800 Lyngby
Tlf.: +45 45 85 08 87

Født: 1948
Kompetencer
 bullet   dansk og europæisk kunst- og kulturhistorie fra middelalderen til 1900
 bullet   erindringskultur og strategisk fortidsbrug i senmiddelalder og tidlig moderne tid
 bullet   konstruktion af køn, status og identitet i arkitektur, billedkunst og ritualer c. 1500-1800
 bullet   magtiscenesættelse og herskersymbolik
 bullet   kirker i Danmark - bygning, billeder og brug
Uddannelse
 bullet   mag.art. i kunsthistorie, Københavns Universitet, 1975
Ansættelser
Birgitte Bøggild Johannsen er forsker og redaktør ved Nationalmuseets værk "Danmarks Kirker", 1980-
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af styregruppen for ESF Research networking programme, "PALATIUM. Court residences as places of Exchange in Late medieval and Early Modern Europe 1400-1700", 2010-15
 bullet   medlem af the International Editorial Board for projektet "Medieval Memoria Online", MeMO, Holland, 2009-13
 bullet   medlem af organisationsgruppen ved Centre du recherche au château de Versailles, omkring projektet 'Mémoire monarchique et la construction de l'Europe XVI-XVIII. siècles', 2006-11
 bullet   medlem af redaktionen for tidsskriftet "Transfiguration. Nordisk Tidsskrift for Kunst og Kristendom", 1997-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Selskabet for Københavns Historie, 1993-
 bullet   censor i faget kunsthistorie ved universiteterne i Århus og København, 1998-2009
 bullet   medlem af forskningsprojektet, "Death in Early Protestant Tradition", Det Teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo
 bullet   medlem af forskningsprojektet, "Protestantischer Kirchenbau des 16.-18. Jahrhunderts in Europa", Universitetet i Wroclaw, 2013-
Udmærkelser
 bullet   Ole Haslunds legat, 2005
 bullet   Aage Rothenborgs legat, 1987
 bullet   Ny Carlsbergfondets Stipendium for en Ung Videnskabsmand, 1979-80
 bullet   Mario Krohns og hustrus legat, 1977
Produktion
Birgitte Bøggild Johannsen er bl.a. forfatter til "Lyngby kirke", i "Lyngbybogen 1995-97", "Sct Knuds Kirke" og otte kapitler af "Odense Domkirkes historie", 2000; bidrag til "Herregården", bd. 2-3, udg. af Nationalmuseet, 2004-05; bidrag til "Renæssancen i Danmark", 2006; "Tycho Brahes Verden", 2006; "Konge, kirke og samfund", 2007
 bullet   redaktør af, med- eller eneforfatter af Danmarks Kirker, Københavns By, bd. 5-6, 1980-88; Odense Amt, bd.1-3, 1988-2001; Århus Amt, bd.9-11, 2002-08; Vejle Amt, bd. 2, 2007; Ringkøbing Amt, bd. 2, 2008- ; Svendborg Amt, bd. 1, 2013
 bullet   medredaktør og bidragyder til "Reframing the Danish Renaissance. Problems and Prospects in a European Perspective", Kbh. 2011
 bullet   "Kongens Kunst", Fogtdals "Ny Dansk Kunsthistorie", bd. 2, sammen med Hugo Johannsen, 1993
 bullet   talrige artikler i danske og udenlandske fagtidsskrifter, konferencepublikationer og leksika
 bullet   medredaktør og bidragyder til "Beyond Scylla and Charybdis.European Court and Court Residences outside Habsburg and Valois/Bourbon Territories 1500-1700" (PNM 24), Kbh. 2015
Sprog
Birgitte Bøggild Johannsen har dansk som modersmål og læser, taler og skriver engelsk, tysk, fransk og italiensk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kirkekunst
 bullet   Kirker
 bullet   Kunsthistorie
 bullet   Middelalderen
 bullet   Renæssancen
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Forskere
 bullet   Kunsthistorikere
 bullet   Redaktører
Organisationer
 bullet   Nationalmuseet
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk