KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Elin Fredsted

Opdateret: 04/09/18
Titel
Professor
Arbejde
Europa-Universität Flensburg
Dänisches Seminar
Auf dem Campus 1
D-24943 Flensburg
Tyskland

www.uni-flensburg.de
Privat
Tlf.: +49(0) 461 805-2214
Fax: +49(0) 461 805-2189
Kompetencer
 bullet   flersprogethed
 bullet   sprogkontaktforskning
 bullet   dansk og tysk sprog
 bullet   sprogvidenskab
 bullet   sprogdidaktik
Uddannelse
 bullet   ph.d. fra Handelshøjskole Syd, 1996
 bullet   cand.mag. i dansk og tysk, Aarhus Universitet, 1980
 bullet   edsvoren tolk ved landsretten i Kiel i sprogene dansk-tysk og tysk-dansk, 1989
 bullet   studieophold ved universitetet i Rostock og universitetet i Bremen, studier ved universitetet i Kiel
Ansættelser
Elin Fredsted er professor i dansk sprog og litteratur ved Universität Flensburg, 2000-
 bullet   Direktør for Zentrum für kleine und regionale Sprachen - KURS - ved universitetet i Flensburg, 2014-2017
 bullet   lektor ved Syddansk Universitet, Sønderborg, 1997-2000
 bullet   institutleder ved Institut for Erhvervssprog og Kommunikation, Handelshøjskole Syd i Sønderborg, 1996-98
 bullet   adjunkt med forskningspligt i dansk som fremmedsprog, Handelshøjskole Syd i Sønderborg, 1996
 bullet   kandidatstipendiat, Handelshøjskole Syd i Kolding, 1995-96
 bullet   ekstern lektor i dansk som fremmedsprog ved Handelshøjskole Syd med undervisning på det grænseoverskridende studium i Flensborg, 1993-95
 bullet   videnskabelig medarbejder ved Institut für Regionale Forschung und Information i Flensborg på EU-projektet: "Dansk og tysk som fremmedsprog inden for handel og erhverv", 1992-95
 bullet   docent ved aftenskolen i dansk som fremmedsprog i Slesvig-Holsten, 1983-90
 bullet   undervisningsassistent ved universitetet i Kiel, 1985-88
 bullet   lektor ved Christian-Albrechts-Universität i Kiel, 1979-83
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af senatets finans- og planlægningsudvalg, 2001-12
 bullet   medlem af senatet v. Universität Flensburg, 2004-06
 bullet   medlem af "Arbejdsgruppe Sprogkontakt", 1986-1994
 bullet   sagkyndigt medlem af det faglige udvalg for faget dansk ved "Institut für Praxis und Theorie der Schule in Schleswig-Holstein", 1983-89, og 2001-05
 bullet   bestyrelsesmedlem i "Æ synnejysk forening", 2000-02
 bullet   medlem af bestyrelsen, Kollegiernes Kontor i Sønderborg, 1998-2000
 bullet   medlem af fakultetsrådet ved Handelshøjskole Syd, Funktionaler und indexikalischer Gebrauch von Vernakularsprachen in Film (vollständige und erweiterte Fassung von 81). In: Elin Fredsted und Markus Pohlmeyer: Zwischen Welten verstrickt III. Filmanalysen: Zwischen Heimat und Science Fiction. Hamburg: Igel Verlag. 2017; 71-88. SDU 1996-99
Udmærkelser
Produktion
 bullet   -Wie Jugendliche sprechen und im Internet schreiben. Mehrsprachigkeit im Spannungsfeld zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit‘. In: Thorsten Burkhard und Markus Hundt: Sprachmischung – Mischsprachen. Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung. Berlin: Peter Lang 2018; 63-82.
 bullet   Heimat - eine deutsche Geschichte. In: Elin Fredsted und Markus Pohlmeyer: Zwischen Welten verstrickt III. Filmanalysen: Zwischen Heimat und Science Fiction. Hamburg: Igel Verlag. 2017; 57-70.
 bullet   Funktionaler und indexikalischer Gebrauch von Vernakularsprachen in Film (om 'Kunsten at græde i kor'). In: Elin Fredsted und Markus Pohlmeyer: Zwischen Welten verstrickt III. Filmanalysen: Zwischen Heimat und Science Fiction. Hamburg: Igel Verlag. 2017; 71-88.
 bullet   ‘Language contact in the German-Danish border area in the twenty-first century. Multilingualism at the interface between oral and written language use‘. STUF 2016; 69(3); 437–465.
 bullet   -‘How a minority lost its vernacular’ In: Nils Langer und Anna Havinga (eds.) Invisible languages in historical linguistics. Zürich: Peter Lang, 2015, 98-115.
 bullet   ‚Mündlichkeit und Schriftlichkeit‘. In Fredsted etc.: Modernisierung in kleinen und regionalen Sprachen. Hildesheim: Olms Verlag. 2015, 1-31.- --
 bullet   ‚Warum klingen die Dänen so langweilig, die Deutschen so dominant?’ In: Csaba Földes (Hrsg.) Interkulturalität unter dem Blickwinkel von Semantik und Pragmatik. Reihe: Beiträge zur interkulturellen Germanistik. Tübingen: Narr. 2014. 13-27. --
 bullet   ‘Jo før jo bedre’ (dänische Fassung von Nr. 69) In: Angela Jensen, Anne-Mette Olsen & Christiane Ritter (eds.) Nabosprog i Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg: Region Sønderjylland-Schleswig. 2014. 8-13.
 bullet   "Multilingualism and logitudinal language contact in the Gemran-Danish border region", i "STUF" Vol. 6, 2013
 bullet   'Dansk segmental fonologi og prosodi - en lærebog i dansk udtale for sprogstuderende', Flensburg University Press, 2011
 bullet   “Negotiation frames in bilingual class room discourse“, Stellenbosch Papers, i "Linguistics PLUS", Vol. 39, 2009
 bullet   "We make such a mishmash' Bilingual language usage in class room peer group talk", i "Contrastive Pragmatics: Interlanguage and Cross-Cultural Perspectives", red. Martin Pütz, JoAnne Neff van Aertselaer, Berlin/New Zork: Mouton de Gruyter, 2008
 bullet   "Convergence in verb phrases", i "Linguistics" vol.46, nr.5, 2008
 bullet   "Pragmatisch relevanter Kodewechsel oder 'gemischte' Kontaktvarietät", i "Flensburger Universitätszeitschrift", nr.1, 2007
 bullet   "Politeness in Denmark: Getting to the Point", i "Politeness in Europe", red. af Leo Hickey, Miranda Stewart, London, Multilingual Matters, 2005
 bullet   "The decline of a minor language - from a transnational vernacular to an endangered dialect of minorities", i "Minor languages - coming to grips with a suitable definition", red. af Thomas Stolz and Joel Scherzer Bochum, Universitätsverlag Dr. N Brockmeyer, 2003
 bullet   "Flensburger Stadtsprache - Sprachkontakt und Sprachwandel", i "Deutsch in Kontakt mit germanischen Sprachen", red. af Horst Haider Munske (Hrsg.), Tübingen, Niemeyer, 2003
 bullet   "Language contact and bilingualism in Flensburg in the middle of the 19th century", i "Aspects of Multilingualism in European Language History", red. af Kurt Braunmüller og Gisella Ferraresi Amsterdam: Benjamins, 2003
 bullet   "Om sprogmodus - teoretiske og didaktiske overvejelser", i red. Ole Togeby "M/K - Mod og kvindehjerte", Festskrift til Mette Kunøe, Aarhus, Modtryk, 2002
 bullet   "Über verbale Herausforderungen in deutschen und dänischen Gesprächen", i "Interkulturelle Kommunikation, Deutschland, Skandinavien, Großbritannien", red. af Ernst Apeltauer (Hrsg.), Tübingen: Narr, 2002
 bullet   "Periphere Phoneme und periphere Sprachen", i "Zeitschrift für Kultur- und Bildungswissenschaften - Flensburger Universitätszeitschrift", 2002
 bullet   "Hvordan gør sprogkontakt sig gældende i en sprogkontaktzone?", i "Språkkontakt i Norden", red. af Ernst Håkon Jahr, Nordisk Ministerråds forskningsprogram Norden und Europa, 2000
 bullet   "Minoritätensprache als Gruppen- und Identifikationssprache", i "Zeitschrift für Fremdsprachenforschung", 1, 1999
 bullet   "Kommunikation in Touristinformationen - eine Analyse von Gesprächen", i "Medium Sprache im Beruf: Eine Aufgabe für die Linguistik", Michael Becker-Mrotzek og Christine Doppler, red., Narr, Tübingen 1998/99
 bullet   "Analyser af dansk og tysk talesprog", Oslo, Novus forkortet og redaktionelt bearbejdet version af ph.d.-afhandlingen "Ich hab eine Frage" eller "Hva' kan man egentlig se her?", 1998
 bullet   "On semantic and pragmatic ambiguity", i "Journal of Pragmatics", 30, 1998
 bullet   "Sprache und Unterricht in der deutsch-dänischen Grenzregion", Studia Germanica Universitatis Vesprimiensis 2 Heft 1, 1998
 bullet   "Fehleranalyse. Problem für Deutsche beim Erlernen der dänischen Sprache", i Karen Margrethe Pedersen red. "Sprache und Unterricht in der deutschen, dänischen und friesischen Minderheit", Aabenraa, Institut for grænseregionsforskning, 1990
Elin Fredsted er arrangør af efteruddannelseskurser for dansklærere 1983, 1988, 1994 og 1995 og efteruddannelses-kurser vedrørende flersprogethed for lærere ved de danske skoler, 2004-
 bullet   dansk-tysk koordinator ved udstillingsprojektet "For hundrede år siden: Danmark og Tyskland 1984-1900,. Modstandere og naboer", Kunsthalle zu Kiel, Schloß Charlottenburg i Berlin, Statens Museum for Kunst, Aarhus Kunstmuseum, 1980-81
Sprog
Elin Fredsted har dansk som førstesprog, tysk som andetsprog, skriver og taler engelsk, læser fransk, latin, nygræsk og nedertysk, og taler sønderjysk
Emneord
 bullet   Dansk
 bullet   Fremmedsprogspædagogik
 bullet   Oversættelse
 bullet   Sprogvidenskab
 bullet   Tysk
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
 bullet   Tolke
Organisationer
 bullet   Universität Flensburg
Region
 bullet   TysklandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk