KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Pernille Tanggaard Andersen

Opdateret: 11/03/16
Titel
Lektor, sociolog, ph.d.
Arbejde
Syddansk Universitet
Folkesundhedsvidenskab afd. for Sundhedsfremme
Niels Bohrs Vej 9-10
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 65 50 42 17
Fax: +45 65 50 42 83
Mobil: +45 51 92 15 57

www.sdu.dk/ansat/ptandersen
Privat
2300 København S eller 6740 Bramming
Tlf.: +45 75 17 92 20
Mobil: +45 51 92 15 57

Født: 1973
Kompetencer
 bullet   Sundhed og kultur
 bullet   Sundhedssociologi
 bullet   arbejdspladskultur
 bullet   forandringsprocesser i arbejdslivet
 bullet   familieliv, arbejdsliv
 bullet   ligeløn
 bullet   køn og løn
 bullet   lønforhandlingerne på det private arbejdsmarked
 bullet   modernitet og globalisering
 bullet   det faglige fællesskab
 bullet   kvindeorganisering og solidaritet
 bullet   magt og demokrati
 bullet   køn, klasse og generation
 bullet   ulighed i sundhed
 bullet   sundhedsvæsnets organisering
 bullet   empowerment og social kapital
 bullet   social ulighed i sundhed
 bullet   kvalitative metoder
Uddannelse
 bullet   cand.scient.soc, Aalborg Universitet, 1998-2003
 bullet   et halv års ophold på The University of Bristol, England
 bullet   ph.d., 2002
 bullet   stipendiat på GEP-projektet "Gender, empowerment and politics", Københavns Universitet, Aalborg Universitet
Ansættelser
Pernille Tanggaard Andersen er lektor, Folkesundhedsvidenskab, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet, Esbjerg, 2005-
 bullet   projektleder på FELIS, Flerstrengende evidensbaserede lokale indsatser for sundhedsfremme, 2008-14
 bullet   adjunkt ved CARMA - Center for Arbejdsmarkedsforskning i DK, AAU, 2004-05
 bullet   forskningsadjunkt, "Når køn forhandler løn", ved FREIA, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet, 2003-04
 bullet   konsulent på Formidlingscentret for Socialt Arbejde, Esbjerg, 2003
 bullet   tovholder på lederuddannelse Nynnerne for kvinder, Esbjerg Højskole, 2003-04
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af redaktionen, tidsskriftet "Arbejdsliv", 2006-
 bullet   medlem af redaktionen, tidsskriftet "Kvinder, Køn og Forskning", 1999-2002
 bullet   suppleant for Censorformandskabet indenfor Folkesundhedsvidenskab
 bullet   medlem af det landsdækkende censorkorps ved Kvinde- og Kønsstudier
 bullet   medlem af det landsdækkende censorkorps ved Statskundskab og samfundsfaguddannelserne i DK
 bullet   medlem af det landsdækkende censorkorps ved Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i DK
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Pernille Tanggaard Andersen har bl.a. skrevet "Fortællinger om et liv som arbejdsløs og socialt ekskluderet", sammmen med Eva Larsen, Eva og Carsten Bak Kronborg, i "Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund", 2011
 bullet   "Magten ved forhandlingsbordet - et mikrosociologisk blik på arbejdsliv" sammen med Lotte Bloksgaard og Ann-Dorte Christensen, Tidsskrift for Arbejdsliv, 11 årg. nr. 4, 2009
 bullet   "Barriere for ligestilling", sammen med Lise Lotte Hansen og Jo Krøjer, http://www.loli.dk/sw8556.asp, 2005
 bullet   "Forestillinger om køn hos KAD og SID - belyst gennem løndannelsesprocessen på en industrivirksomhed", sammen med Lotte Bloksgaard, rapport udarbejdet for 3F, 2005
 bullet   "Nynner - kvinder på vej", FIU, LO, 2005
 bullet   "Medindflydelse og individuel løn", sammen med Lotte Bloksgaard i "Tidsskriftet Arbejdsliv", 7.årg., nr.4, 2005
 bullet   "Når køn forhandler løn", sammen med Lotte Bloksgaard, LO-dokumentation nr. 1, 2004
 bullet   "Arbejdsliv, Alliancer og Ambivalenser – yngre ufaglærte kvinders arbejdsliv", i "Tidsskriftet Arbejdsliv", 6. årg., nr. 3, 2004
 bullet   "Retten til at vælge fællesskab; yngre ufaglærte kvinders opfattelser af og praksis om fællesskab og solidaritet", ph.d. afhandling GEP, Aalborg Universitetstrykkeri, 2003
 bullet   "Bryd tavsheden", LOKK Årsstatistik, Formidlingscentret for Socialt Arbejde, 2002
 bullet   "Det fælles kvindelige til debat. En analyse af profil og strategi i Kvindeligt Arbejderforbund", i "Kønsmagt i forandring", red. af Anette Borchorst, Magtudredningen, Hans Reitzels Forlag, 2002
 bullet   "Retten til at vælge fællesskab - Yngre ufaglærte kvinders opfattelse af og praksis om fællesskab og solidaritet", ph.d. forelæsning, "FREIAs skiftserie", nr. 49, 2002
 bullet   "Globale nedslag i identitet og arbejdsliv? En kritisk læsning af Richard Sennett", i "Tradition og fornyelse; en problemorienteret teorihistorie for sociologi", red. af Michael Jacobsen, Mikael Carleheden og Søren Kristiansen, Aalborg Universitetsforlag, 2001
 bullet   temaredaktør for "Køn i politik", i "Kvinder, Køn og Forskning", Korrdinationen for Kønsforskning, 2001
 bullet   "Modsætningsfyldte billeder af politik", i "Kvinder, Køn og Forskning", vol. 10, nr. 1, 2001
 bullet   "Identitet og arbejdsliv set i lyset af senmodernitet og fleksibel kapitalisme; en kritisk læsning af Richard Sennett", i "GEP; Forskningsprogram om Køn, Magt og Politik", tekst nr. 2, 2000
 bullet   "Late Modernity and perceptions of solidarity. In relation to work, family and gender", i "GEP International Conference Report 2. Citizenship, Exclusion and Community Empowerment", GEPs skiftserie, Aalborg Universitet, 2000
 bullet   samman med Larsen M, Gulis G, Kronborg C, Aro AR., "Der skal to til en tango. Erfaringer med brobygning mellem forskning og praksis i folkesundhed" (submitted Ugeskrift for læger)
Sprog
Pernille Tanggaard Andersen har dansk som modersmål, er fyldende i engelsk og har kendskab til tysk og fransk
Emneord
 bullet   Arbejdsmarkedet
 bullet   Demokrati
 bullet   Familie
 bullet   Klasser
 bullet   Kvindeorganisationer
 bullet   Kvinder
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligeløn
 bullet   Ligestilling
 bullet   Lønforhandlinger
 bullet   Magt
 bullet   Politik
 bullet   Sundhedsfremme
 bullet   Ufaglærte
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Syddansk Universitet, Esbjerg
Region
 bullet   København
 bullet   Region SyddanmarkPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk