KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Lotte Bloksgaard

Opdateret: 27/09/16
Titel
Sociolog, ph.d., Lektor
Arbejde
Aalborg Universitet
Institut for Kultur og Globale Studier
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 83 98

personprofil.aau.dk/107878
Privat
https://dk.linkedin.com/in/lotte-bloksgaard-3a828449/da

Født: 1973
Kompetencer
 bullet   det kønsopdelte arbejdsmarked
 bullet   arbejdsliv og familieliv
 bullet   mænd og barsel
 bullet   køn i organisationer
 bullet   arbejdspladskulturer
 bullet   familievenlige politikker og tiltag i virksomheder
 bullet   ligeløn, køn og lønforhandlinger
 bullet   mandefag og kvindefag
 bullet   ledelse og køn
 bullet   konstruktioner af maskulinitet og feminitet
 bullet   konstruktioner af køn i diskurs og praksis
 bullet   køn og etncitet på arbejdsmarkedet
 bullet   hverdagsliv
Uddannelse
 bullet   ph.d., Det Samfundsvidenskabelige fakultet, Aalborg Universitet, 2009
 bullet   cand.scient.soc., Aalborg Universitet, 2003
Ansættelser
Lotte Bloksgaard er lektor ved FREIA - Center for Kønsforskning på Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet, Danmark, 2012-
 bullet   adjunkt ved FREIA - Center for Kønsforskning på Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet, 2010-12
 bullet   ekstern lektor, Det Samfundsvidenskabelige Fællesssemester, Aalborg universitet, 2009-10
 bullet   ph.d-stipendiat på Institut 4 (SAMF), Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet, 2003-08
 bullet   analytiker ved Jysk Analyse, 2002
 bullet   projektkoordinator, Alsted Research, 2001
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Tænketanken Viden om Mænd, 2011-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Foreningen for Kønsforskning, 2010-12
 bullet   forskningskoordinator FREIA, 2010-
Udmærkelser
Produktion
Lotte Bloksgaard har skrevet bl.a. "Drenge i udkanten – køn, stedtilknytning og uddannelse", s.m. Faber, S.T. & Hansen, C.D. i "Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne", red. af Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitetsforlag, 2013
 bullet   "Uten fedrekvote i lovgivningen: Danske fedres forhandlinger om permisjon fra arbeidet", Brandth, B. & Kvande, E. (red.) i "Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten" Oslo Universitetsforlag, 2013
 bullet   "No, Gender doesn’t make a Difference…?’ Studying Negotiations and Gender in Organizations", i "Qualitative Studies", 3, 2, 2012
 bullet   "Fokusgruppeinterviewet: Når gruppedynamikken er redskabet" sammen med Andersen, Pernille Tanggaard, i "Kvalitative udfordringer", red. Michael Hviid Jacobsen; Sune Qvotrup Jensen. København: Hans Reitzel, 2012
 bullet   "Barsel. Skal kampen om ord svække mænds orlov?" sammen med Borchorst, Anette; Rostgaard, Tine; Lausten, Mette, i Politiken, 8. april, 2012
 bullet   ”Barselsrettigheder til danske fædre – en win win situation”, sammen med Anette Borchorst, KVINFOs Webmagasin, 2011
 bullet   ”Masculinities, femininities and work – the horizontal gender segregation at the Danish Labour market”, i "Nordic Journal of Working Life Studies", nr. 2, 2011
 bullet   "Mænd, barselsrettigheder og brug af barsel. En interviewundersøgelse blandt mandlige medlemmer" i "3F. Forskningsrapport" udarbejdet for 3F, 2011
 bullet   "Uligeløn – kvinders egen skyld?", i "Kvinden & Samfundet", 2, 2010
 bullet   "Kvinder i elfaget?", Forskningsrapport udarbejdet til Dansk Elforbund, 2010
 bullet   ”Har du så damer i bad?! Mænd i pleje- og omsorgsfag”, i "Gerontologi", vol. 3, nr. 26, 2010
 bullet   "Familievenlighed og/eller tilstedeværelse – bidrag til forklaringer af uligelønnen", i "Tidsskrift for Arbejdsliv", 2010, sammen med Ruth Emerek
 bullet   "Maskuliniteter, femininiteter og arbejde - den horisontale kønsopdeling på det danske arbejdsmarked", i "Tidsskrift for Arbejdsliv" nr. 2, 2010
 bullet   "Arbejdsliv, forældreskab og køn - forhandlinger af løn og barsel i tre moderne virksomheder", ph.d.-afhandling, 2009
 bullet   "SOSU-mænd og elektrikerkvinder – hvorfor ikke? En analyse af to kønsdominerede fag", Specialfunktionen for ligestilling, 2009
 bullet   "Mænd i SOSU-faget og kvinder i elfaget", LO-dokumentation nr. 4, 2009
 bullet   "Mikrosociologisk blik på arbejdsliv" sammen med Pernille Tangggaard Andersen & Ann-Dorte Christensen, i "Tidsskrift for Arbejdsliv", nr. 4/2009
 bullet   "Kompetencekrav, familiepolitikker og køn i moderne arbejdspladskontekster’, i "Lige muligheder – frie valg? Om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti", red.af Ruth Emerek & Helle Holt, Socialforskningsinstituttet, 2008
 bullet   "Gendered Negotiations of Competences and Management", sammen med Pernille Tanggaard Andersen, i "NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research", Volume 16, No. 1, 2008
 bullet   "Når ’den gode medarbejder’ er maskulint konnoteret. Køn og positioneringer i lønsamtaler", sammen med Pernille Tanggaard Andersen, i "Kvinder, køn og forskning" nr. 4, 2006
 bullet   "Køn på arbejde. En kvalitativ undersøgelse af mandlige sygeplejerskers og kvindelige politbetjentes arbejdsliv", sammen med Stine Brock Faber, 2004
 bullet   "Individuel løn – reel forhandling eller symbolpolitik?", sammen med Pernille Tanggaard Andersen, i "Tidsskrift for Arbejdsliv", 4/2005
Sprog
Lotte Bloksgaard har dansk som modersmål, og skriver og taler engelsk
Emneord
 bullet   Arbejdsmarkedet
 bullet   Barselsorlov
 bullet   Familie
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Kønsarbejdsdeling
 bullet   Ligeløn
 bullet   Lønforhandlinger
 bullet   Mænd
 bullet   Organisationer
 bullet   Sociologi
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Sociologer
Organisationer
 bullet   Aalborg Universitet
 bullet   FREIA
Region
 bullet   Region Nordjylland
 bullet   ÅlborgPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk