KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Bente Kristiansen

Opdateret: 23/09/15
Titel
Konsulent, cand.comm., ph.d.
Arbejde
Københavns Universitet
Serviceenheder, Formidlingsservice
Studiestræde 6
1455 København K
Tlf.: +45 35 33 46 11

Privat
2000 Frederiksberg
Mobil: +45 60 83 04 19

Født: 1958
Kompetencer
 bullet   forskningskommunikation
 bullet   faglig formidling
 bullet   skriveprocesser
 bullet   tekst feedback
 bullet   akademisk skrivning
 bullet   artikel-skrivning
 bullet   redaktionelt arbejde
 bullet   sproglig rådgivning
 bullet   foredrag
 bullet   undervisning
 bullet   skriveworkshop
 bullet   projektledelse
 bullet   skrivning i de gymnasiale uddannelser
Uddannelse
 bullet   ph.d. i forskningskommunikation, 2008
 bullet   systemisk uddannelse i organisation og ledelse, DISPUK, 2001
 bullet   cand.comm. i dansk og kommunikation, RUC, 1984
Ansættelser
Bente Kristiansen er læringskonsulent, 2015-
 bullet   pædagogisk konsulent, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2013-15
 bullet   konsulent ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2008-13
 bullet   censor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier 2010-
 bullet   ansvarshavende redaktør, magasinet Humaniora, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, 2000-04
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   redaktionsmedlem, Dansk Kommunikationsforenings blad, "Kommunikatøren", 1998-2000
 bullet   medlem af bestyrelsen, Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, 2006-07
Udmærkelser
 bullet   2. præmie ved JL-fondets prisopgave, om magtfordelingen mellem interesseorganisationer og det repræsentative demokrati, sammen med Lars Hulgård, 2002
Produktion
Bente Kristiansen har skrevet ph.d.-afhandlingen "Forskningsbaseret viden i massemedierne – et bidrag til demokratiet? En analyse af PISA 2003 i den trykte dagspresse", RUC, 2007
 bullet   flere artikler, bl.a. "Tekstproduktion og vidensproduktion", i "Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift", årgang 5, nr. 9, 2010
 bullet   "Når medierne taler med én stemme", i "Rhetorica Scandinavia", 49/50, Tema: Retorik og journalistik, 2009
 bullet   "Forskningsstof i massemedierne - hvilke funktioner?", i "Læring og Medier", temanummer 1, Forskningsnettet og LOM-netværket, 2008
 bullet   bøgerne "Billedlaviner", Dansklærerforeningens Forlag, 1988 og "Musikvideo – reklame, underholdning og oplevelse", Gyldendal, 1986
Sprog
Bente Kristiansen har dansk som modersmål, skriver og taler engelsk
Emneord
 bullet   Formidling
 bullet   Kommunikation
 bullet   Massemedier
 bullet   Pædagogik
 bullet   Skriveværksteder
 bullet   Universiteter
Professioner
 bullet   Konsulenter
 bullet   Undervisere
Organisationer
 bullet   København Universitet
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk