KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anette Wolthers

Opdateret: 09/02/16
Titel
Direktør
Arbejde
Wolthers Consult
Risbjergvej 15, Kvanløse
4300 Holbæk
Tlf.: +45 59 18 31 82
Mobil: +45 20 73 76 33

www.wolthers-consult.dk
Privat
4300 Holbæk
Tlf.: +45 59 18 31 82
Mobil: +45 20 73 76 33

Født: 1944
Kompetencer
 bullet   coaching i udvikling og konfliktløsning
 bullet   ledelsesudvikling, organisationsudvikling og personaleudvikling
 bullet   udvikling af processer som led i innovation, nationalt og internationalt
 bullet   køn på alle organisationsniveauer i alle typer organisationer
 bullet   køn og ligestilling på arbejdsmarkedet
 bullet   den offentlige sektor
 bullet   seniorer og seniorpolitik
 bullet   uddannelsesvejledninger for børn og unge
 bullet   organisering af studieture
 bullet   portrætmaling
Uddannelse
 bullet   certificering og autorisation til erhvervspsykologiske tests og Myers-Briggs typeindikatoranalyse, 1999-2000 og 2008
 bullet   lederuddannelse og en række kurser til brug for personaleudvikling og organisationsudvikling gennem årene
 bullet   konsulentuddannelse, 1986-88
 bullet   fellowship i USA om personalepolitik og ligestilling i offentlige og private virksomheder, 1984; uddannelse som statslig ligestillingskonsulent 1981-85
 bullet   Europäische Akademie Berlin, 1980
 bullet   nordisk sprog og litteratur og engelsk, Aarhus Universitet, 1965-70
 bullet   exam.art., 1969
Ansættelser
Anette Wolthers er direktør og ejer af Wolthers Consult, 2002-
 bullet   direktør og medejer af athene International Virksomhedsudvikling ApS, 1997-2002
 bullet   uddannelseschef, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1992-97
 bullet   kontorchef med ansvar for DSBs ligestillingsprojekt og personalepolitiske funktion, 1988-92
 bullet   lektor, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1985-88
 bullet   ligestillingskonsulent, Arbejdsmarkedsnævnet Vestsjællands Amt, 1981-85
 bullet   projektleder ved undervisningsprojekt og forskningsprojekt om unge enlige mødre i Bjergsted kommune, 1980-81
 bullet   freelancer på P4, 1981-82
 bullet   lærer og forstander, Kolding Højskole, 1976-80
 bullet   undervisning, Århus Universitet, 1976
 bullet   undervisning, Odense Universitet, Odense Børnehave- og Fritidsseminarium og Kolding Højskole, 1974-75
 bullet   undervisning, Århus Universitet, 1973-74 og 1975-76
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   optaget i "Kvindernes Blå Bog", FIU-Kønsligestilling, 2008
 bullet   medlem af Højskoleudvalget, nedsat af Fogh Rasmussen regeringen, 2004-05
 bullet   næstformand i censorformandskabet for dansk kvinde- og kønsforskning ved universiteterne i Danmark, 1994-
 bullet   censor på Københavns Universitet, Ålborg Universitet, RUC og Danmarks Lærerhøjskole inden for fagene pædagogik og voksenpædagogik, 1991-
 bullet   censor på handelshøjskolen i København, 1990-2000
 bullet   formand for Mødrehjælpen af 1983, 1996-2003
 bullet   formand for "Det Seniorpolitiske Initiativudvalg", nedsat af Nyrupregeringen, 1997-2000
 bullet   medlem af netværket "Kvinder ved bordet" - et netværk for kvinder i topjobs og i politiske beslutningsprocesser, 1995-
 bullet   medlem af Socialforskningsinstituttets bestyrelse, 1996-98
 bullet   bestyrelsesmedlem for Danske Ingeniørers Management Selskab, 1995-98
 bullet   eksternt medlem af Det Humanistiske Fakultet ved Aalborg Universitet, 1993-97
 bullet   formand for Uddannelsesudvalget vedrørende Erhvervsintroducerende uddannelser, 1994-96
 bullet   medlem af nordisk tænketank "Fremtidens kvalifikationskrav i et europæisk perspektiv", nedsat af Nordisk Ministerråd, 1992-95
Udmærkelser
Produktion
Anette Wolthers har udarbejdet en række publikationer og rapporter for LO-fagbevægelsen om køn, f.eks. "Ligestilling og mangfoldighed - en guide til god praksis for arbejdsmarkedets parter", 2007, FLUK3, fagbevægelsens lederkurser for kvinder, 2006-08, og FLUK1, 2004-06, samt "Mentorordninger for kvinder i fagbevægelsen", 2006, "Køn og fagbevægelse i 100 år", 2001
 bullet   uddannelses- og erhvervsvejledning af børn og unge: hjemmesiden til forældre, der har børn i grundskolens ældste klasser og gerne vil hjælpe dem med vejledningen - og være opmærksom på kønsstereotyper, www.lige-frem.dk, 2006, samt "Fritidsjob - om vejledning af unge drenge med indvandrerbaggrund", 2007
 bullet   "Det rummelige arbejdsmarked for ældre - personalepolitik er også seniorpolitik", i "Noget Særligt", nr. 2, 1999
 bullet   en række publikationer og rapporter for HK, bl.a. "Er du fremtidens HK'er? - historien om et udviklingsprojekt for 190 HK'ere og deres ledere på universiteterne", 1998-2000, Kulturanalyse af HK/INDUSTRI's Forbundkontor, 1999, HK/KOMMUNALs Jobudviklingsprojekt, 1996-98
 bullet   "Når kurser er kuren - evaluering af AF-Roskildes uddannelseskøb 1. halvår 1997", sammen med Lotte Valbjørn og Heidi Sørensen, "AF-Roskildes Skriftserie", nr. 1, 1997
 bullet   "Rapport om rotationsprojekt i A-kasser - om ledige finansfunktionærer og sagsbehandlere i A-kasser", sammen med Anne-Grete Stahl og Jonna Rudkilde Frederiksen, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1996
 bullet   "Kontormedarbejderne i statsamterne - en undersøgelse", sammen med Per L. Madsen og Preben Etwil, Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, 1995
 bullet   "Omstilling til paradis!? - artikler om medarbejderudvikling og omstilling i den offentlige sektor", Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, 1995
 bullet   "Guldtavlerne i græsset. Livslang læring for alle", rapport fra en "tænketank", Nordisk Ministerråd, 1995
 bullet   "Brugerbetalte kurser - Forvaltningshøjskolens DFH-Efteruddannelse", i "Uddannelse, Undervisningsministeriets tidsskrift", 1994
 bullet   "Når DSB-medarbejdere bliver forældre", pjece udarbejdet sammen med Dorte Cohr Lützen, Käte Marchmann, Ruth Jensen, Rita Jørgensen og Johnna Franch, DSB, 1992
 bullet   "Mødet mellem mænd og kvinder i teknik og arkitektur - rapport fra et DSB-seminar", DSB februar 1992, sammen med Susanne Lassen, Tina Petersen og Ida Wedel-Heinen
 bullet   "Kvinder, mænd, børn - hverdagsbilleder fra DSB", af Nikoline Werdelin , DSB, 1991
 bullet   "Kan kvinder og mænd arbejde sammen? - Overvejelser om at bruge ligestillingsideen til udvikling af arbejdspladsen, erfaringer fra DSB", sammen med Lotte Valbjørn og Jørgen Svava Lind, DSB, 1991
 bullet   medstifter af kvindetværfag på Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, 1971-74, underviser og egen uddannelse
 bullet   holder foredrag, bl.a. om erfaringer med 30 års professionelt ligestillingsarbejde, seniorer, vejledning i uddannelsessystemet
 bullet   undervisning i skræddersyede emner
 bullet   portrætmaling, 2008-
Sprog
Anette Wolthers har dansk som modersmål, behersker engelsk og tysk flydende og har godt kendskab til fransk, de nordiske sprog, oldislandsk og latin
Emneord
 bullet   Arbejdsmarkedet
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Kvindenetværk
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Ledelse
 bullet   Ligestilling
 bullet   Organisationsudvikling
 bullet   Personaleudvikling
 bullet   Personlighedstest
 bullet   Ældre
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Direktører
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Konsulenter
 bullet   Virksomhedsejere
Organisationer
 bullet   Wolthers Consult
Region
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk