KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Vibeke Kold

Opdateret: 19/01/15
Titel
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent
Arbejde
FOAs A-kasse
Staunings Plads 1-3
1790 København K
Tlf.: +45 46 97 24 16

Privat

Født: 1958
Kompetencer
 bullet   beskæftigelsespolitik
 bullet   jobsøgning
 bullet   aktivering
 bullet   jobcentre
 bullet   a-kasser
Uddannelse
 bullet   ph.d., Center for Kvinde- og Kønsforskning og Center for Arbejderkulturstudier, Københavns Universitet, 1996
 bullet   cand.mag. i historie og kultursociologi, Københavns Universitet, 1990
Ansættelser
Vibeke Kold er konsulent i FOAs A-kasse, 2008-
 bullet   konsulent i FOA - Fag og Arbejde, 2003-08
 bullet   fuldmægtig/specialkonsulent, Ligestillingsministeriet, Ligestillingsafdelingen, 2001-03
 bullet   fuldmægtig, AF-Frederiksborg, 1998-2001
 bullet   ligestillingskonsulent, AF-Frederiksborg, 1996-98
 bullet   historisk konsulent, Arbejdermuseet, 1995
 bullet   kandidatstipendiat, Center for kvinde- og kønsforskning og Center for arbejderkulturstudier, Københavns Universitet, 1992-95
 bullet   adjunkt, Holbæk Handelsskole, 1990-91
 bullet   arkivarmedhjælper, Landsarkivet for Sjælland, Grønlands Arkiv, 1983-89
 bullet   postarbejder, NV Postkontor, Frederiksberg Postkontor, 1976-89
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Enhedslistens arbejdsmarkedspolitiske netværk, 2013-
 bullet   LOs task force for partnerskabsaftaler med kommuner/jobcentre, 2010-
 bullet   repræsenterer LO i Ankestyrelsens centrale beskæftigelsesudvalg, 2007-09
 bullet   projektleder af FOA Job, 2003- medlem af FagJobs administrative styregruppe, 2003-
 bullet   medlem af LO's erhvervs- og forskningspolitiske arbejdsgruppe, 2006-08
 bullet   medlem af LO's formødegruppe til Beskæftigelsesrådet, BER, 2003-08
 bullet   medlem af LO's erhvervs- og beskæftigelsespolitiske udvalg, 2003-08
 bullet   medlem af ligestillingsudvalget/-netværket i Dansk Magisterforening, 1999-2008
 bullet   medlem af redaktionen af "Tidsskrift for ArbejdsLIV", 1998-2007, 2009-
 bullet   medlem af koordinationsgruppen for Netværket Kvinder, Køn og Arbejdsmarked, 1993-2005
 bullet   medlem af bestyrelsen i Forum for Kritisk Historiedebat, 1990-97
 bullet   medlem af baggrundsgruppen for forskningsprojektet KARLA, 1996-2001
 bullet   medlem af bestyrelsen i Selskab til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1995-96
 bullet   medlem af fagråd, institutråd på Historisk Institut, Københavns Universitet, 1980-85
Udmærkelser
 bullet   Arbejderhistorieprisen, 1996
Produktion
Vibeke Kold har redigeret et temanummer af "Tidsskrift for Arbejdsliv" om "Køn og Arbejdsliv", sammen med Jo Krøjer, Anette Eklund Hansen, Steen Baagøe Nielsen og Mette Lykke Nielsen, Center for Studier i Arbejdsliv, 2003-04
 bullet   Temanummer af Tidsskrift for arbejdsliv om Køn og arbejdsmarked i 100 år
 bullet   "Hvor går grænsen? - køn og arbejdsliv i forandring", sammen med Bodil Bjerring, Pernille Bottrup og Helle Holt, Samfundslitteratur, 2001
 bullet   "Køn og ligestilling i AF's overvågning og analyser", Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1998
 bullet   "Brydninger - perspektiver på det kønsopdelte arbejdsmarked" sammen med Ruth Emerek, Helle Holt og Sanne Ipsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1997
 bullet   "Køn og klasse, kamp og kompromis. De faglige klubbers historie på Radiometer ca. 1960-1994", "Arbejderhistorie -Tidsskrift for historie, kultur og politik", nr. 4, 1997
 bullet   ph.d. afhandlingen "En køn historie om elektronikarbejde. Kønsarbejdsdeling og ligestilling på det ikke-faglærte industrielle arbejdsmarked. Belyst ved en analyse af elektronikvirksomheden Radiometer", Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1997
 bullet   "Det kønne arbejde. Faktorer, processer og aktører på det kønsopdelte arbejdsmarked", i "Brydninger - Perspektiver på det kønsopdelte arbejdsmarked", Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1997
 bullet   "Uden kønsbevidsthed går det ikke", i "Forum - Kvinfos tidsskrift for køn og kultur", nr. 4, 1996
 bullet   "Kønsbrud - Når et arbejdsområde skifter køn", i "Arbejderhistorie - Tidsskrift for historie, kultur og politik", nr. 2, 1995
 bullet   ""Kvindelighed", "mandlighed" og kønsarbejdsdeling. En forskningsdiskussion af kønsideologiens rolle i arbejdsmarkedets kønsopdeling", "Årbog for Arbejderbevægelsens Historie", 1993
 bullet   "Kvinder i mandefag i 200 år", i "Kvinder, Køn og Forskning", nr. 2, 1992
 bullet   "Kønsideologi og affeminisering i den københavnske kommuneskole 1930-1943", Årbog for Center for Kvinde- og Kønsforskning, 1992
 bullet   "...under samme Betingelser lige Adgang"? Kønsideologi og affeminisering i den københavnske kommuneskole 1930-1943", "Den jyske Historiker", nr. 58-59, 1992
 bullet   "To skridt frem og et tilbage", Københavns Lærerforenings 100-års jubilæumsskrift, 1991
Sprog
Vibeke Kold har dansk som modersmål, og taler og læser engelsk
Emneord
 bullet   Arbejderbevægelsen
 bullet   Arbejdsmarkedet
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindehistorie
 bullet   Kvinder
 bullet   Køn
 bullet   Kønsarbejdsdeling
 bullet   Ligestilling
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Historikere
 bullet   Konsulenter
Organisationer
 bullet   FOA
 bullet   Forbundet af Offentligt Ansatte
 bullet   Netværket Kvinder,Køn og Arbejdsmarked
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk