KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Lenie Persson

Opdateret: 24/09/14
Titel
Konsulent
Arbejde
Lenie Persson
Tuborgvej 13
2900 Hellerup
Mobil: +45 20 63 39 80

leniepersson.com
Privat
2900 Hellerup
Mobil: +45 20 63 39 80


Født: 1947
Kompetencer
 bullet   virkningsevaluering
 bullet   projekter nationalt & internationalt ift udsatte grupper, især temaet vold mod kvinder og børn, herunder handel med kvinder
 bullet   udvikling & omstilling i organisationer
 bullet   tvangsægteskaber og æresrelaterede konflikter
 bullet   ledelsesudvikling
 bullet   personaleudvikling & kapacitetsopbygning
 bullet   ligestillingspolitik & kønspolitik
 bullet   social udvikling & social politik
Uddannelse
 bullet   cand.pæd. studium ved Danmarks Lærerhøjskole, 1978-81
 bullet   uddannet lærer fra Jonstrup Statseminarium, 1971
 bullet   master i offentlig administration, MPA, CBS,1999
Ansættelser
Lenie Persson er selvstændig konsulent, 2002-
 bullet   direktør for Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark, 2006-07
 bullet   ansat som projektleder og seniorkonsulent i Socialt Udviklingscenter, SUS, 1993-2003
 bullet   privat konsulentfirma, 1986-95
 bullet   ansat som projektleder i Frederikssunds Kommune på projekter om udsatte kvinder i seks kommuner i samarbejde med Arbejdsmarkedsuddannelserne, 1986-92
 bullet   projektleder i Birkerød Kommune, 1984-86
 bullet   leder af intern skole ved behandlingshjem, Roskilde Amt, 1981-85
 bullet   lærer og skolevejleder i folkeskolen, 1971-80
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af EU-Kommissionens Netværk mod Fattigdom, 1994-99
 bullet   formand for Dansk Kvindesamfund, 1995-99, næstformand, 1993-95
 bullet   medlem af bestyrelsen, Ungdomsskolernes Samvirke, 1983-88
 bullet   medlem af planlægningsgruppen, Nordisk Forum Åbo, 1994
 bullet   repræsenterede Dansk Kvindesamfund i Ligestillingsrådet, 1995-99
 bullet   medlem af bestyrelsen, Blågård Seminarium, 1984-89
Udmærkelser
Produktion
Lenie Persson har skrevet debatoplæg, artikler og evalueringsrapporter samt redigeret og været medforfatter af publikationer og videoproduktion
Sprog
Lenie Persson har dansk som modersmål, behersker engelsk på forhandlingsniveau, taler og læser tysk og skandinaviske sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Etnicitet
 bullet   Indvandrere
 bullet   Kvindepolitik
 bullet   Kvinder
 bullet   Ligestilling
 bullet   Organisationsudvikling
 bullet   Socialpolitik
 bullet   Tvangsægteskaber
 bullet   Ære
Professioner
 bullet   Konsulenter
 bullet   Lærere
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk