KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Lisbeth B. Knudsen

Opdateret: 11/01/16
Titel
Professor
Arbejde
Aalborg Universitet
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Kroghstræde 5
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 72 96
Fax: +45 98 11 50 56

http://personprofil.aau.dk/profil/108492
Privat
9210 Aalborg SØ
Mobil: +45 24 84 99 83

Født: 1948
Kompetencer
 bullet   familieudvikling og kvinders sundhed
 bullet   demografi og fertilitet
 bullet   kvantitative metoder
 bullet   demografiske, sociologiske og medicinske analyser af reproduktion, fødsler og aborter
 bullet   registeranvendelse og registerforskning
 bullet   sundhedsfaglige og sociale registre til forskningsbrug
Uddannelse
 bullet   sociolog, mag.scient.soc., Københavns Universitet, 1976
Ansættelser
Lisbeth B. Knudsen er professor mso på sociologistudiet, Institut for Sociologi og Sociale forhold, Aalborg Universitet og ekstern lektor i Demografi på Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, 2002-
 bullet   forskningslektor ved Demografisk Forskningscenter, Syddansk Universitet, Odense, finansieret af en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond, 1998-2002
 bullet   ekstern lektor i Demografi ved Sociologi på Aalborg Universitet, 1999-2002
 bullet   ansat i Danmarks Statistik med ansvar for drift af Fertilitetsdatabasen samt etablering af specielle datasæt til forskere, 1992-98, og opbyggede i årene 1989-92 Fertilitetsdatabasen i Danmarks Statistik på bevilling fra Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd
 bullet   ekstern lektor i Medicinsk Sociologi ved Afdeling for Socialmedicin på Københavns Universitet, 1995-98, undervisningsassistent samme sted, 1991-95
 bullet   koordinator, International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring Systems, 1985-90
 bullet   ansat i Sundhedsstyrelsens medicinalstatistiske afdeling, 1978-89
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv, 2007-12
 bullet   formand, Dansk Demografisk Forening, 1999-2009
 bullet   medlem af repræsentantskabet i Foreningen Sex & Samfund, på vegne af Dansk Demografisk Forening og med i redaktionen af www.abortnet.dk, 2001-
 bullet   medlem af Dansk Epidemiologisk Selskab og Gruppen for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
 bullet   tidligere bestyrelsesmedlem i Dansk Sociologforening, nu menigt medlem
 bullet   medstifter af tidsskriftet "Dansk Sociologi" og medlem af redaktionen, 1990-95
 bullet   medlem af Middellevetidsudvalgets ekspertgruppe om kvinders liv og dødelighed, 1993-94
 bullet   censor i Sociologi samt censor på MPH uddannelsen ved Københavns og Århus Universiteter
Udmærkelser
Produktion
 bullet   Lisbeth B. Knudsen har bl.a. skrevet Kapiptlerne "Mapping og registerdata" [Mapping and Register data]samt "Mapping inden for sundhedsområdet" (Mapping in Health science). In: Anja Jørgensen, Hanne Louise Jensen (red): Introduktion til Mappingmetoder. Syddansk Universitetsforlags Metodeserie for Social- og Sundhedsvidenskaberne. Bind 5. Odense: Syddansk Universitetsforlag. S. 56-68. (BFI: 1).
 bullet   "Et demografisk billede af de gamle i Danmark – nu og i fremtiden." [A demographic picture of old people in Danmark – now and in the future], sammen med Tine Rostgaard (2015), I: Det aldrende samfund - udfordring eller nye muligheder? Per H. Jensen og Tine Rostgaard (red.). København: Frydenlund Academic
 bullet   "Familien i Danmark". [The Family in Denmark] I: Hans Dorf, Jens Rasmussen (red): Pædagogisk Sociologi. SOCIOLOGI nr. 4. København: Hans Reitzel. S. 165-186. (BFI: 1).
 bullet   "Introduktion til Demografisk Metode", Syddansk Universitetsforlag, 2012 (2.udg.; 3. udg. i 2016)
 bullet   "Fertilitetsudvikingen i Danmark", i "Fertilitet og sundhed", redigeret af Lone Schmidt og Anja Pinborg, Munksgård 2012
 bullet   "Køn - om forskelle i sygelighed og dødelighed" med Lone Schmidt, i "Medicinsk sociologi. Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred", red. af R Lund, U Christensen & L Iversen, 2. udgave, Munksgård Danmark, 2011
 bullet   "Dødens demografi", i "Humanistisk Palliation - teori, metode, etik og praksis" red. af Dalgaard, K. M. & Jacobsen, M. H., Hans Reitzel, 2011
 bullet   "Når der ikke er noget tredje valg. Social sårbarhed og valget af abort", sammen med Vibeke Rasch og Tine Gammeltoft, Sundhedsstyrelsen, 2005, bogen kan downloades fra: http://www.sst.dk/publ/Publ2005/CFF/Naar_der_ikke/Naar_der_ikke_2udg.pdf
 bullet   "Nye familieformer og færre børn", i "Den danske velfærdsstats historie", red. af Ploug N, Henriksen H, Kærgård N, Socialforskningsinstituttet, 2004
 bullet   "On the Role of Family Policy in the Nordic Countries", Aalborg Universitet, Sociologisk Arbejdspapir, 2003, nr. 17
 bullet   "Abort i 30 år – en dansk succeshistorie", Dansk Sociologi 2003, nr. 14
 bullet   "Registerforskning", i "Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab", red. af Lene Koch & Signild Vallgårda, Munksgaard, 2003
 bullet   "Induced Abortion in the Nordic Countries: special emphasis on young women" sammen med Gissler M, Bender SS, m.fl., i "Acta Obst. Gyn. Scand.", 82:3, 2003
 bullet   "Statistik om abort", i "Rådgivningshåndbogen", Komiteen for Sundhedsoplysningen og Foreningen Sex og Samfund, 2002
 bullet   "The intergenerational transmission of fertility in contemporary Denmark: the effects of number of siblings (full and half), birth order, and whether male or female.", sammen med Murphy M., i "Population Studies", Cambridge, 56, nr. 3, 2002
 bullet   "Om relationen mellem provokeret abort og familiedannelse", i "Dansk Sociologi", 2000
 bullet   "Kvinders liv og arbejde i det senmoderne samfund", sammen med Drewes Nielsen L., i "Hvor går grænsen? køn og arbejdsliv i forandring", red. af B. Bjerring, København, Samfundslitteratur, 2000
 bullet   "Abort i 25 år", medredaktør, 1998
 bullet   "25 år med fri abort", i "Kvinden og Samfundet", 1998
 bullet   "Women in Denmark - why do they die so young? Risk factors for premature death", i "Scandinavian Journal of Social Welfare", nr. 7, 1998
 bullet   "Sundhed og dødelighed blandt kvinder i Danmark" sammen med Karin Helweg-Larsen og Birgit Petersson, i "Kön och ohälsa. Historiskt, nutids- och framtidsperspektiv", 1997
 bullet   "Denmark: the Land of the Vanishing Housewife", i "Family Life and Family Policies in Europe. Structures and Trends in the 1980s", vol. I, redigeret af bl.a. Anton Kuijsten og Franz-Xaver Kaufmann, 1997
 bullet   "På vej mod ønskebarnet", sammen med Hanne Wielandt, 1996
 bullet   "På vej mod abort", sammen med Hanne Wielandt, 1995
 bullet   "Fertility Trends in Denmark in the 1980s. A Register Based Socio-demographic Analysis of Fertility Trends", Danmarks Statistik, 1993
 bullet   "Fødsler og sociale forhold", sammen med Mette Madsen, 1988
 bullet   redaktør af Dansk Sociologis temanummer om etnicitet, 1991, og gæsteredaktør på temanummeret i demografi, april 2005
Sprog
Lisbeth B. Knudsen har dansk som modersmål, holder foredrag og underviser på engelsk, og læser tysk og fransk nogenlunde
Emneord
 bullet   Abort
 bullet   Barnløshed
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Demografi
 bullet   Epidemiologi
 bullet   Familie
 bullet   Fertilitet
 bullet   Fødsler
 bullet   Graviditet
 bullet   Kvinder
 bullet   Reproduktion
 bullet   Statistik
 bullet   Sundhed
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
 bullet   Sociologer
Organisationer
 bullet   Aalborg Universitet
 bullet   Foreningen Sex og Samfund
Region
 bullet   Region Nordjylland
 bullet   ÅlborgPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk