KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Birgitte Kofod Olsen

Opdateret: 05/12/18
Titel
Arbejde
Carve Consulting
CSR
Nørre Voldgade 11, 2 sal
1358 København K
Tlf.: +45 25 26 09 03
Mobil: +45 25 26 09 03

www.carve.dk
Privat

Født: 1965
Kompetencer
 bullet   GDPR og dataetik
 bullet   CSR strategi og eksekvering
 bullet   ledelse
 bullet   menneskerettigheder
 bullet   digital sikkerhed
 bullet   overvågning
 bullet   inklusion og mangfoldighed
 bullet   handicappede menneskers rettigheder
 bullet   jura
Uddannelse
 bullet   ph.d., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, 1998
 bullet   cand.jur., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, 1991
Ansættelser
Birgitte Kofod Olsen er partner og medejer, Carve Consulting, 2014-
 bullet   Medstifter af tænkehandletanken DataEthics.eu
 bullet   CSR-chef, Tryg, 2010-14
 bullet   CSR-konsulent, TrygVesta, 2009-10
 bullet   menneskerettighedsrådgiver, Human/Rights/Advice, 2010-
 bullet   vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder, 2008-09
 bullet   afdelingsleder, Institut for Menneskerettigheder, 2003-08
 bullet   seniorforsker, Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1998-2002
 bullet   forsker, Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1994-98
 bullet   introduktionsstipendiat, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, 1991
 bullet   ekstern lektor, Globalisering og Samfund, Roskilde Universitet, 2010-13
 bullet   ekstern lektor, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, 1999, 2002-08
 bullet   manuduktør, Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, 1992-94
 bullet   censor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Århus Universitet, Masteruddannelse i medborgerskab, 2006-
Tillidsposter og medlemskaber
Medlem af Ligebehandlingsnævnet, 2015-17
 bullet   bestyrelsesmedlem, Foreningen Nydansker, 2014-
 bullet   jury-medlem, Venture Cup, 2014-
 bullet   advisory board, Lead the Talent, 2014-
 bullet   bestyrelsesformand, Rådet for Digital Sikkerhed, 2012-
 bullet   bestyrelsesformand, Teatergrad, 2014-
 bullet   bestyrelsesformand, teaterkompagniet danskdansk, 2009-
 bullet   næstformand, bestyrelsen for Ungdomsbyen, 2007-
 bullet   teknologirådets repræsentantskab, 1999-02, 2013-
 bullet   bestyrelsesmedlem, Liviafonden, 2011-14
 bullet   bestyrelsesformand, Close the Gap, 2011-12
 bullet   bestyrelsesmedlem, Dansescenen, 2010-11
 bullet   advisory panel, EU DESSI project on Decision Support on Security Investment, Teknologirådet, 2011-12
 bullet   advisory panel, Social Innovation House, 2010-12
 bullet   teknologirådets udvalg om e-valg, 2010-11
 bullet   bestyrelsesmedlem, European Privacy Association, Bruxelles, 2009-12
 bullet   strafferetsudvalget, Advokatrådet, 2009-11
 bullet   IT-sikkerhedskomitéen, Videnskabsministeriet, 2008-10
 bullet   styregruppen for Det europæiske år for interkulturel dialog Kulturministeriet, 2008-09
 bullet   styregruppen for Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme, Københavns Universitet, 2008-09
 bullet   FRALEX, national expert on fundamental rights, EU Agency of Fundamental Rights, Vienna, 2008-09
 bullet   advisory board, EU PRISE project on privacy enhancing shaping of security research and technology, Austrian Academy of Science, Vienna, 2006-08
 bullet   redaktionspanelet, Advokaten, Advokatsamfundet, København, 2005-09
 bullet   redaktionsudvalget, Danish Foreing Policy Yearbook, DIIS, København, 2005-09
 bullet   redaktionskomitéen, EU-ret og Menneskeret, Djøf, 2003-09
 bullet   jurisdiktionsudvalget, Justitsministeriet, 2002-07
 bullet   Nordisk netværk af ligebehandlingsorganer, 2003-09
 bullet   International Coordination Committee for National Human Rights Institutions, 2004-09
 bullet   European Coordination Group of National Human Rights Institutions, 2003-09
 bullet   ECMI Team of Experts on Minority Ombudsinstitutions, Flensburg, 2003-05
 bullet   EUMC National Focal Point/Raxen, 2003-07
 bullet   European Migration Dialogue, Bruxelles, 2004-07
 bullet   EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights, Bruxelles, 2003-06
 bullet   ph.d. bedømmelsesudvalg, Aalborg Universitet, 2004-05
Udmærkelser
Kraks Blå Bog, 2013
 bullet   Årets Erhvervskvinde, 2012
Produktion
Birgitte Kofod Olsen har bl.a. redigeret og skrevet "EKSPONERET - grænser for privatliv i en digital tid", Gad, 2018
 bullet   "Kom i mål med SDG-erne" i Klimaledelse, red. af Eva Born Rasmussen, Forlaget Andersen, 2018
 bullet   "Retten til respekt for privatliv" i Eva Ersbøl, red. "EU's Charter", Djøf 2016
 bullet   "Handicappede menneskers rettigheder", i Menneskerettigheder i Socialt Arbejde, red. af Nell Rasmussen, Nyt juridisk forlag, 2013
 bullet   "Mobility management" i Klimaledelse, red. af Eva Born Rasmussen, Forlaget Andersen, 2013
 bullet   "Strategisk CSR – dynamisk og robust forretningsudvikling", i Mette Reissmann, red., Social Ansvarlighed, forlagetandersen.dk, 2010
 bullet   "Handicappede personers retlige handleevne", EU-ret og Menneskeret, nr. 4, 2009
 bullet   "Kan en handicappet person ikke være lægdommer?", i "Danmarks Domstole", nr. 46, 2009
 bullet   "Et pluralistisk Europa – overvejelser om en retfærdig og bæredygtig strategi", i "Festskrift til Isi Foighel", red. af Stephanie Lagoutte et al, Djøf, 2007
 bullet   "Coordination of the work of NHRI’s – From liaison to joint achievement", sammen med Anne-Marie Garrido, i "Implementing Human Rights – Essays in Honour of Morten Kjærum", red. Rikke Frank Jørgensen og Klaus Slavensky, Institut for Menneskerettigheder, 2007
 bullet   "Den handlede kvinde – sexslave eller illegal migrant?", sammen med Pia Deuleran, i "Visuelle dialoger", 3, Djøf, 2007 og "Handlede mennesker som rettighedshavere", i EU-ret og Mennskeret, Nr. 6, Djøf, 2007
 bullet   "Fra International ret til dansk ret, i Den ny Verden", DIIS, 2007
 bullet   ansvarlig redaktør på Institut for Menneskerettigheders udredningsserie, udredning nr. 1-7, 2003-09
 bullet   "Ensuring Minority Rights in a pluralistic and “Liquid” Information Society", i "Global Human Rights in the Information Society", red. af Rikke Frank Jørgensen, MIT Press, USA, 2006
 bullet   "EU’s Charter om grundlæggende rettigheder, i Quo Vadis? EU efter forfatningstraktaten, Den nye verden",i "Tidsskrift for internationale studier", sammen med Christoffer Badse, DIIS, København, 2006
 bullet   "§ 70 i Henrik Zahle, Grundloven – kommenteret", DJØF, København, red. 2006
 bullet   "At se tilbage og frem: har vi behov for privatlivsbeskyttelse?", i "Privatlivsbeskyttelse i IT-samfundet", red. sammen med Rikke Frank Jørgensen, Forlaget Thomson, København, 2005
 bullet   ph.d.-afhandlingen "Identifikationsteknologi og individbeskyttelse - en øvelse i juridisk teknologivurdering", Djøf, 1998
Sprog
Birgitte Kofod Olsen har dansk som modersmål og behersker engelsk, tysk, og noget fransk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Diskrimination
 bullet   EU
 bullet   Handel med kvinder
 bullet   Handicappede
 bullet   Jura
 bullet   Kvinder
 bullet   Ledelse
 bullet   Menneskerettigheder
 bullet   Minoriteter
 bullet   Privatlivsbeskyttelse
 bullet   Teknologivurdering
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Jurister
 bullet   Ledere
Organisationer
 bullet   Carve Consulting
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk