KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Lis Marie Keiding

Opdateret: 18/02/16
Titel
Afdelingslæge
Arbejde
Sundhedsstyrelsen
Forebyggelse
Islands Brygge 67
2300 København S
Tlf.: +45 72 22 77 42
Fax: +45 72 22 74 13

www.sst.dk
Privat
Kompetencer
 bullet   samfundsmedicin, herunder især sammenhænge mellem miljø¸ og sundhed
 bullet   nationalt og internationalt arbejde om miljø¸ og sundhed
Uddannelse
 bullet   speciallæge i samfundsmedicin og administrativ medicin, 1993
 bullet   cand.med., Københavns Universitet, 1979
Ansættelser
Lis Marie Keiding er afdelingslæge i Sundhedstyrelsen, Enhed for Forebyggelse, 2003-
 bullet   ansat som forsker på Statens Institut for Folkesundhed, SIF, 1993-2003
 bullet   afdelingslæge på SIF inden for miljø¸medicinsk epidemiologi, 1997-2003
 bullet   konstitueret embedslæge i Embedslægeinstitutionen, Frederiksborg Amt, 1996
 bullet   embedslægeassistent i Embedslægeinstitutionen, Roskilde Amt, 1993
 bullet   konstitueret overlæge i Sundhedsstyrelsens afdeling for forebyggelse og almen hygiejne, 1991-93
 bullet   embedslægeassistent hos Stadslægen i København, hovedsageligt beskæftiget med at stå for forskningsprojekt om børns sygelighed og luftforureningen i København, 1989-91
 bullet   læge i Miljø¸styrelsen, 1984-89
 bullet   kliniske ansættelser ved forskellige hospitalsafdelinger, bl.a. lungemedicin og hudsygdomme, 1979-84
 bullet   har desuden arbejdet som konsulent og rådgiver for WHO inden for miljø¸medicin
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   har deltaget i centerrådet for Sundhedsministeriets Miljø¸medicinske Forskningscenter for SIF og senere for Sundhedsstyrelsen, 1994-2008, som næstformand, 1999-2008
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danske Samfundsmedicineres Organisation, 2000-05
 bullet   lægelig sagkyndig i Arbejdsmiljø¸rådet, 1991-92 og suppleant, 1993-98
 bullet   medlem af Hygiejnekomiteen i Den Almindelige Danske Lægeforening, 1987-91, herunder deltaget i komiteens miljø¸medicinske udvalg
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk Selskab for Social og Administrativ Medicin, senere Dansk Selskab for Samfundsmedicin, 1986-90
 bullet   har bidraget med miljø¸medicinsk ekspertise i bl.a. faggruppe vedrørende miljø¸medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 bullet   repræsenterer Sundheds- og -ældreministeriet ved møder om miljø¸ og sundhed i WHO, og været rapporteur ved et europæisk WHO møde
Udmærkelser
Produktion
Lis Marie Keiding er forfatter og redaktør af "Miljø¸faktorer i danskernes hverdag - med særligt fokus på boligmiljø¸", rapport fra SIF, 2003
 bullet   udført rådgivning om miljø¸ og sundhed især til andre centrale myndigheder, stået for flere publikationer fra Sundhedsstyrelsen om miljø¸ og sundhed samt bidraget til møder om miljø¸ og sundhed i EU og WHO's Europa-region, 2003- I nogle år tillige arbejdet med klimaændringer, klimatilpasning og sundhed
 bullet   har medvirket til publikationer fra DIKE/SIF om bl.a. børns miljø¸ og sundhed og deltaget i planlægning, gennemførelse og rapportering af undersøgelser af befolkningens sundhed og sygelighed, 1994 og 2000, herunder stået for rapporten "Astma, allergi og anden overfølsomhed i Danmark" fra DIKE, 1997
 bullet   "Respiratory Illnesses in Children and Air Pollution in Copenhagen", i "Archives of Environmental Health", sammen med embedslæge A. Rindel og statistiker D. Kronborg, 1995. Samme undersøgelse publiceret som rapport "Børns sygelighed og luftforureningen i København", fra Stadslægen i København, 1992
 bullet   "Befolkningsundersøgelser/eksponering i forbindelse med risikovurdering af forurenede grunde", i "Miljø¸projekt", nr. 123, Miljø¸styrelsen, 1990
 bullet   "Arbejdsrelaterede hudlidelser på en keramisk virksomhed", i Ugeskrift for Læger, 1979
 bullet   tidligere projektleder på EU-projekter om børn og støj
 bullet   undervist på kurser og holdt foredrag inden for miljø¸medicin, astma- og allergiepidemiologi for tværfagligt sammensatte grupper og for bl.a. Master of Public Health studerende
 bullet   har stået for delkursus i miljø¸medicin og været vejleder for læger under speciallægeuddannelse til samfundsmedicin samt holdt en række foredrag på internationale videnskabelige møder om miljø¸medicinske emner og om astma og allergi
Sprog
Lis Marie Keiding har dansk som modersmål og behersker engelsk
Emneord
 bullet   Epidemiologi
 bullet   Folkesundhed
 bullet   Forebyggelse
 bullet   Forurening
 bullet   Klima
 bullet   Medicin
 bullet   Miljømedicin
 bullet   Samfundsmedicin
Professioner
 bullet   Læger
 bullet   Speciallæger
Organisationer
 bullet   SST
 bullet   Sundhedsstyrelsen
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk