KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Bente Holm Nielsen

Opdateret: 27/08/14
Titel
Cand.med.
Arbejde
Privat
2720 Vanløse

www.holmnielsen.org

Født: 1941
Kompetencer
 bullet   kvinders menneskerettigheder
 bullet   beskyttelse af mennesker i forbindelse med forskning
 bullet   dansk lovgivning om fri abort
 bullet   terminologi vedrørende graviditet, kunstig befrugtning og svangerskab
 bullet   ægdonation
 bullet   moderskabets beskyttelsesværdighed
 bullet   kvinders reproduktive sundhed
Uddannelse
 bullet   advokatsekretær, ejendomsmægler
 bullet   cand.med., Københavns Universitet, 1989
 bullet   historisk speciale, Roskilde Universitetscenter, 1989
 bullet   pilotprojekt om jordemoderfaglig teori og metode ved Danmarks Jordemoderskoles afdeling i København, 1991
 bullet   Ph.d.-studerende ved Roskilde Universitetscenter, Institut for Historie og Samfundsforhold, 1992-97
Ansættelser
Bente Holm Nielsen var ansat på jordemoderskolen, København, 1997-2001
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   deltager i professionsnetværket Barnets Tarv Nu
 bullet   deltager i "Den fortællende karavane"
 bullet   medlem af Dansk Kvindesamfund
Udmærkelser
Produktion
Bente Holm Nielsen har bl.a skrevet "The Woman's Share in the Reproductive Chain. An Illustration of a Brick in The Foundations of Women's Rights Law", sammen med Pia Deleuran i "Scandinavian Women's Law in the 21st Century", red. af Ruth Nielsen and Christina D. Tvarnø, DJØF Publishing, 2012
 bullet   "Kvindens andel i reproduktionskæden. Illustration af en brik i kvinderettens grundlag" sammen med Pia Deleuran i "The Woman's Share in the Reproductive Chain", Special Edition i dansk og engelsk version, 2012
 bullet   "Undersøgelse af retternes og statsforvaltningernes brug af børnesagkyndige i familiesager - herunder klageadgange" sammen med Pia Deleuran i "Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv?, Temahæfte 3", red. Pia Deleuran, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2011
 bullet   "Forældreansvarsloven - hvad blev der af kvindens krop?" sammen med Jytte Aa. Møller i "Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv?, Temahæfte 3", red. Pia Deleuran, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2011
 bullet   "Gode hensigter kan have onde konsekvenser" sammen med Pia Deleuran, Vivian Jørgensen i "Advokaten", nr. 10, 2010
 bullet   "De to køn og forældreansvarsloven" i "Forældreansvarsloven - hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 2", Pia Deleuran, red., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010
 bullet   "Ægproducent. Kvinder og selvbestemmelse over æggestokke" i Kvinder, Køn & Forskning, nr. 3, 2008
 bullet   "Cølibat" i "Den erotiske side - om kvinder og lyst, 30 kvinder beretter", Pia Deleuran, red., Forlaget Siesta, 2008
 bullet   "Ægproducent" i "Klienten i det omskiftelige samfund - En visuel antologi om advokatens udfordring", Pia Deleuran, red., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007
 bullet   "Fra svangerskab til ægdonation - et teoretisk blik" i "Børn, løgn og kvinder", af Lone Nørgård, Forlaget Forum, København, 2001
 bullet   "Lugten og smagen af rødt" i "Det 1. bind - fra pige til kvinde", Pia Deleuran og Bente Holm Nielsen, red., Forlaget Forum, København, 2000
 bullet   "Et lovforslag uden berettigelse - om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed" i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000
 bullet   "Et uartigt ord på tre bogstaver" i "Livet Givet - glimt af almindelige kvinders ualmindelige livserfaringer", Pia Deleuran og Bente Holm Nielsen, red., Forlaget Spektrum, København, 1999
 bullet   ph.d - afhandling "Jordemoderfaglig teori og metode", Roskilde Universitetscenter, Institut V, 1997 http://holmnielsen.org/jordemoderfaglig_teori_metode.htm
 bullet   interview i "Besat af børn - er det en menneskeret at føde sit eget barn?", Henrik Palle og Pernille Tranberg, L & R Fakta, 1997
 bullet   interview i "Faderskab frem for moderskab", Alt for Damerne, i Elsebeth Egholm Indblik, Nr. 48, 1997
 bullet   oplæg til Frø & Frukter-konferanse, hovedområde kvinnerett: Menneskerettigheder og Moderskabsmyndighed. Arr. NIKK, Universitetet i Oslo, 1996 http://holmnielsen.org/oslo.html
 bullet   oplæg til workshop ved 5. årskonference for Foreningen for Kvinde- & Kønsforskning i Danmark: "Tavshed er den største krænker af kvinders menneskerettigheder", 1995
 bullet   ”Bioetik set i forhold til forplantningsteknologi, kønsneutralitet og lige-mageri” sammen med Jytte Aa. Møller i Bioetik & Kulturkritik, Jørgen Døør, red., OUC, 1994
 bullet   medredaktør af "Kvinders reproduktive sundhed, Rapport fra temadag på Danmarks Jordemoderskole i København, den 24. februar 1994", Dansk Kvindesamfunds forlag, 1994
 bullet   medredaktør og bidragyder til tidsskriftet Kvinden & Samfundet, Årg.110/4, temanummer: Moderskab til debat, 1994
 bullet   to indlæg ved Nordisk Forum, Åbo, Finland, 1994: A) Kvinders menneskerettigheder B) Barneønsket i Danmark 1945 til årtusindskiftet
 bullet   historisk speciale "Oplæg til historisk evaluering af Nordentoft-sagen", Roskilde Universitetscenter, Institut V, 1989
 bullet   Debatindlæg i aviser o.l. 1995-2007 http://holmnielsen.org/artikeloversigt.html
Sprog
Emneord
 bullet   Abort
 bullet   Graviditet
 bullet   Kloning
 bullet   Kvinder
 bullet   Lovgivning
 bullet   Medicin
 bullet   Menneskerettigheder
 bullet   Moderskab
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Læger
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk