KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Dorte Olesen

Opdateret: 02/11/16
Titel
Executive Adviser, professor, dr.scient.
Arbejde
DTU Compute
Matematiktorvet, Bygning 303B
2800 Kongens Lyngby
Tlf.: +45 45 25 30 89
Mobil: +45 21 26 03 50

www.compute.dtu.dk
Privat
2820 Gentofte
Tlf.: +45 39 68 17 44
Mobil: +45 29 92 63 00


Født: 1948
Kompetencer
 bullet   bestyrelsesarbejde
 bullet   matematik - specielt operatoralgebraer
 bullet   brug af informationsteknologi i uddannelse og forskning
 bullet   ledelse af vidensvirksomheder og foreninger
Uddannelse
 bullet   dr.scient., Københavns Universitet, 1981
 bullet   lic.scient., Odense Universitet, 1975
 bullet   cand.scient., Københavns Universitet, 1973
 bullet   studieophold i Philadelphia, 1971-72, gæsteforskerophold i Marseille, 1974 og 1979 og i Berkeley, 1984-85
Ansættelser
Dorte Olesen er Executive Adviser på Institut for Matematik og Computer Science på DTU, 2011-
 bullet   administrerende direktør for UNI-C, Danmarks Edb-Center for Forskning og Uddannelse, 1989-2011
 bullet   professor i matematik ved Roskilde Universitetscenter, 1988-92 (orlov fra 1989)
 bullet   lektor ved Københavns Universitets Matematiske Institut, 1980-88
 bullet   seniorstipendiat, Københavns Universitet, 1976-79
 bullet   sekretær i Undervisningsministeriets økonomisk-statistiske kontor, 1974-76
 bullet   kandidatstipendiat, Odense Universitet, 1973-74
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af EU-Kommissionens Expert Group on the Implementation of the European Research Area, ERA, Communications, 2013
 bullet   formand for the National Research and Education Networks Policy Committee, NREN PC og GEANT 3+ Assembly, 2012-
 bullet   formand for Data Transport Expert Panel for the Square Kilomenter Array Telescope, 2011
 bullet   medlem af bestyrelsen, Kvindelige Ledere i IT Branchen, 2010-
 bullet   medlem af EU-Kommissionens High Level Expert Group on Research and Education Networking, 2010-11
 bullet   medlem af Forsvarets Forskningsudvalg, 1998-2008
 bullet   medlem af bestyrelsen, Politiken Fonden, 1990-, Politiken Holding, 2003- samt for Dagbladet Politiken A/S, 1990-2003 og Politikens Forlag 1990-2000
 bullet   præsident, Selskabet for Naturlærens Udbredelse, 1988-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Ole Rømer Medaljen, 1987-
 bullet   medlem af Præsidiet for Eksperimentarium, 1987-
 bullet   præsident, The Trans European Research and Education Networks Association, TERENA, 2003-09
 bullet   formand for bestyrelsen, Roskilde Universitetscenter, 2004-08
 bullet   medlem af Forskningsforums programkomite for IT-forskning, 2003-04
 bullet   medlem af Norges Forskningsråds styregruppe for tungregningsprojektet NOTUR, 2000-04
 bullet   medlem af bestyrelsen, Fagpension A/S, 1994-2002
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danmarks Lærerhøjskole, 1992-2000
 bullet   medlem af bestyrelsen, Politikens Forlag, 1990-2000
 bullet   medlem af repræsentantskabet for Folketeatret, 1991-97
 bullet   medlem af EF-Kommissionens High Performance Computing and Networking Advisory Committee, 1992-93, herunder formand for arbejdsgruppen om Networking
 bullet   formand for et af Undervisningsministeren nedsat Udvalg om Teknologi støttet Undervisning, 1992-93
 bullet   medlem af Forskningspolitisk Råd, 1989-93, næstformand, 1992-93
 bullet   medlem af Styringsgruppen for Kvindeforskning, 1989-92
 bullet   medlem af Planlægningsrådet for Forskningen, 1987-89
 bullet   medlem af Det naturvidenskabelige Fakultetsråd ved Københavns universitet, 1983-88
 bullet   dekan for Det naturvidenskabelige Fakultet ved KU, 1986-88
 bullet   medlem af matematikudvalget under Det faglige Landsudvalg for de naturvidenskabelige Uddannelser, 1982-84
 bullet   medlem af Sektorrådet for de Videregående Uddannelser, 1982
 bullet   formand for matematikstudienævnet ved Københavns Universitet, 1972-73
 bullet   medlem af foreningen Zonta International, 1990-, herunder formand for klubben København I, 2000-02, og igen bestyrelsesmedlem 2011-, formand for Zonta Danmarks PR-udvalg, 2011- og for Zonta Danmarks Amelia Earhart og Scholarship udvalg, 2011-
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danmarks Farmaceutiske Universitet, 2003-04
Udmærkelser
 bullet   ridder af 1. grad af Dannebrogordenen, 2000
 bullet   ridder af Dannebrogordenen, 1990
 bullet   Lektor Marie Lønggaards Rejselegat, 1988
 bullet   Tagea Brandts Rejselegat, 1987
 bullet   Københavns Universitets Guldmedalie i matematik, 1973
Produktion
Dorte Olesen var kronikør i bladet "Computerworld", 1991-99 og har skrevet enkelte dagbladskronikker, Berlingske Tidende og Politiken
 bullet   har bl.a. skrevet disputatsen "On the Connes Spectrum for C*-dynamical systems", 1981 og en lang række tidsskriftartikler om operatoralgebra teori
 bullet   redaktør af Det naturvidenskabelige Fakultets formidlingspublikationer "naturligvis" og "naturvidenskab", 1985-88

Læs mere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Sprog
Dorte Olesen har dansk som modersmål, behersker engelsk flydende både skriftligt og mundtligt, behersker et habilt fransk både mundtligt og skriftligt, og taler og skriver lidt tysk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Informationsteknologi
 bullet   Ledelse
 bullet   Matematik
 bullet   Naturvidenskab
 bullet   Teknologi
Professioner
 bullet   Direktører
 bullet   Doktorer
 bullet   Professorer
Organisationer
 bullet   DTU
 bullet   Politiken Fonden A/S
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk