KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Anne Leonora Blaakilde

Opdateret: 21/11/18
Titel
Konsulent og Lektor
Arbejde
Region Sjælland og RUC
PFI og Center for Sundhedsfremmeforskning
Alleen 15 / Universitetsvej 1
4180 Sorø og 4000 Roskilde
Privat
3200 Helsinge
Tlf.: +45 45 48 79 34 50

www.blaakildes.net

Født: 1961
Kompetencer
 bullet   køn og ældreforskning
 bullet   humanistisk sundhedsforskning
 bullet   alderdom
 bullet   Migration
 bullet   familie og køn
 bullet   generationer
 bullet   sprog og kultur
 bullet   familiekultur
 bullet   bedsteforældres roller i familien
 bullet   livshistorie
 bullet   narrativitet
 bullet   formidling
Uddannelse
 bullet   ph.d., 2011
 bullet   cand.mag. i folkloristik og retorik
Ansættelser
 bullet   Lektor ved Roskilde Universitet, Center for Sundhedsfremmeforskning, IMT fra 2018-
 bullet   Konsulent ved Produktion, Forskning og Innovation, Region Sjælland, 2017-
Forskningslektor ved MEF, Københavns Universitet, 2014-2016
 bullet   Postdoc, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, SAXO-instituttet, afd. for etnologi, 2009-13
 bullet   ekstern lektor ved etnologi, SAXO-Instituttet, Københavns Universitet, 2008-09
 bullet   seniorforsker, Gerontologisk Institut, 2005-08
 bullet   redaktør af det videnskabelige tidsskrift "Gerontologi. Aldring og ældre - forskning og udvikling", 2004-
 bullet   ekstern lektor, Center for Kulturforskning, Syddansk Universitet, Odense, 2001-02
 bullet   ekstern lektor, Center for folkloristik, Københavns Universitet, 1998-2002
 bullet   forsker, Gerontologisk Institut og Videnscenter på Ældreområdet, 1993-2001
 bullet   forskningsassistent, Institut for Folkloristik, Københavns Universitet, 1990-93
 bullet   gæsteforelæser og underviser ved mellemlange og videregående uddannelser i Danmark og i udlandet
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danske Videnskabsredaktører, 2009-14
 bullet   medlem af foreningen for Kønsforskning i Danmark
 bullet   medlem af Dansk Gerontologisk Selskab
 bullet   medlem af Dansk Forfatterforening
Udmærkelser
 bullet   optaget i Kvindernes Blå Bog, 2011
Produktion
Anne Leonora Blaakilde har bl.a. skrevet og/eller redigeret:
 bullet   Et ældreliv i "Solutopia". Pensionistmigration fra nord til syd. S. 215-33 i: Gerontologi - Perspektiver på ældre mennesker. Red. Stinne Glasdam og Frode Jacobsen.GadsForlag. 2018
 bullet   Et langt liv med Danmarks Radio. Radioens betydning for ældre menneskers hverdagsliv, set i livhistorisk perspektiv. Tidsskriftet Gerontologi, 2018, 34, 1, 22-25.
 bullet   The becoming of radio bodies. European Journal of Cultural Studies, Volume 21 Issue 3, June 2018.
 bullet   Alder, aldring og alderdom som kulturelt felt . Kapitel 21 i Kultursociologi og kulturanalyse. Red. af Pernille Tanggaard Andersen og Michael Hviid Jacobsen. Hans Reitzels Forlag, 2017. s. 525-551.
 bullet   Ny radio - ældre brugere: Om den dobbelte aldringsartikulation og aldersnormativitet i DR´s mediestrategi. S. 196-234 i Ældre mennesker i et mediesamfund. Frydenlund Academic, 2017.
 bullet   "Sluk så for det lort!" Radiomediets betydning for forhandling og konflikter mellem mennesker i et livsløbsperspektiv. Tidsskrift for Kulturforskning, Norge, vol. 16, nr. 1, 2017, s. 85 – 101.
 bullet   Temanummer: Ældre indvandrere. Tidsskriftet Gerontologi, 2017, nr. 1.
 bullet   Kulturel jonglering' på Danmarks første mangfoldighedsplejehjem, Tidsskriftet Gerontologi, 2017, nr. 1. s. 16-19. Af Anne Leonora Blaakilde, Eva Algreen-Petersen og Christine E. Swane.
 bullet   Det første mangfoldighedsplejehjem i Danmark. Forskningsrapport om erfaringer og muligheder. Af Eva Algreen-Petersen, Anne Leonora Blaakilde og Christine E. Swane. Ensomme Gamles Værn og Københavns Kommune 2016.
 bullet   Blaakilde, Anne Leonora 2015. Sensing sense and mobility at the end of the life course: a methodology of embodied interaction. Researching the Life Course. Critical Reflections from the Social Sciences. Eds. Nancy Worth and Irene Hardill. Chapter 11, 214-236. Policy Press.
 bullet   Blaakilde, Anne Leonora 2015. ”Den Store Moder”: Om ældre kvinder i dansk familiehistorie. Livshistoriske interviews og narrative analyser. Tidsskriftet Gerontologi, 2015, 2, 20-25.
 bullet   Blaakilde, Anne Leonora 2014. ”Øs af din kærlighed” – om ældre kvinder i familien. S. 24-26 i Kvinden & Samfundet. Dansk Kvindesamfund. Vinter.
 bullet   Blaakilde, Anne Leonora 2014. Børnepenge og brøkpension. Spidsen i Gerontologi, 2014:01, s. 18-19.
 bullet   "Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life" Eds. Anne Leonora Blaakilde & Gabriella Nilsson. i "Lund Studies in Arts and Cultural Sciences", vol. 4. 2013
 bullet   "Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Erfaringer fra 10 gode virkerum for sundhed i København" Udg. i samarbejde med Signe Gronwald Petersen og Maria Benavente Rasmussen, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet, 2012
 bullet   KrObjekt. Temanummer om sundhed og sygdom. Kulturstudier 2011: 2. Red. i samarbejde med Astrid Pernille Jespersen.
 bullet   "A Challenge to the Danish Welfare State: How international retirement migration and transnational health promotion clash with national policies", i "Nordic Seniors on the Move: Mobility and Migration in Later Life", Eds. Anne Leonora Blaakilde & Gabriella Nilsson, Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, vol. 4, 2013
 bullet   "Ældrebyrde - ældrestyrke" Faglighed og Viden på Dansk Magisterforenings hjemmeside. www.dm.dk/FaglighedOgViden/KulturSundhed/Artikler/ AeldrebyrdeAeldrestyrke.aspx
 bullet   "Moderne bedsteforældre og deres plads i familien. Kulturelle perspektiver på ældres rettigheder og pligter i familielivet" i "Værdig alderdom" red. af Klaus Slavensky, Forlaget Andedammen, 2011
 bullet   "Bedste tog over hvor Smilende Susie slap", Kvinfos webmagasin, 2011
 bullet   "En Krobjektiv lidelse? Forståelse og behandling af kroniske, diffuse smertelidelser med fibromyalgi som eksempel" Skrevet i samarb. med Rie Lykke Danielsen, i "Kulturstudier" vol 2., 2011
 bullet   Bedstemorsnak. Et kulturanalytisk studie af ældre kvinders liv i dansk familiekultur i det 20. århundrede. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, Det humanistiske Fakultet, 2011.
 bullet   "På bare fødder i gamle dage. Ældre græske kvinders kommentarer til familielivet før og nu", i "Kulturelle processer i Europa" Etnologiske studier red. af Flemming Hemmersam, Astrid Pernille Jespersen og Lene Otto, MTF, Danmark, Vol. 13, 2010
 bullet   "Skal du kalde mig gammel?!!" Forestillinger om alderdom ved indgangen til det 21. århundrede. Indledning i bogen Gammelfestivalen Det sidste suk: “Festivaltekster. Redigeret af Michael Svennevig. Forlaget Epigraf, 2010
 bullet   "Man får lagt 10 år til sin alder", Når danske pensionister flytter hjemmefra og bosætter sig på Costa del Sol, i "Social Kritik", nr. 114, 2008
 bullet   red. "Når pensionister flytter hjemmefra. Ressourcer og risici ved migration i det moderne ældreliv", Skriftserien fra Gerontologisk Institut 13. www.geroinst.dk, 2007
 bullet   ”Lad livets fortællinger blomstre. Livshistorie som genre og nødvendighed”, i "Reminiscens og livshistorier", red. af Jonas Havelund og Anders Møller Jensen, Munksgaard, 2006
 bullet   ">It´s just a story I´m telling you; I haven´t experienced it myself.< A Grandmother´s narratives and experiences", i "Narrating, Doing, Experiencing: Nordic Folkloristic Perspectives", red. af Annikki Kaivola-Bregenhøj, Barbro Klein & Ulf Palmenfelt, Studia Fennica, Folkloristica, Finland, 2006
 bullet   ”Familien mellem idealforestilling og virkelighed.”, i "Social Politik",nr. 5; Socialpolitisk Forening, 2005
 bullet   "Danish Folklore", i "Encyclopedia of World Folklore", red. af William M. Clements, Greenwood Press, US, 2005
 bullet   "Livet skal leves - forlæns, baglæns og sidelæns", 12 samtaler om livsløb, Gyldendal, 2005
 bullet   "Gerontologi. Livet som gammel", red. i samarbejde med Christine E. Swane og Kirsten Amstrup, Munksgaard Danmark, 2002. 2. rev. udgave udg. 2007
 bullet   “Løber tiden fra Kronos? Om kronologiseringens betydning for forestillinger om alder”, i Tidsskrift for kulturforskning: Alderens kulturelle konstruksjon. Novus forlag, Oslo, Norge, 2004
 bullet   "Bedstemoderroller, hamsterkinder og kalkunhager - nej tak", i "Teknologidebat", nr. 4, 2002
 bullet   "Ord skaber alder" og "Familieroller i forandring", i "Gerontologi. Livet som gammel", red. sammen med Kirsten Amstrup Kristensen og Christine E Swane, Munksgaard Danmark, 2002
 bullet   "Når engle bliver til hekse", i "Kvinder - køn, krop og sundhed", red. af Karin Helweg Larsen m.fl, Gyldendal, 2000
 bullet   "Den Store Fortælling om Alderdommen", Munksgaards Forlag, 1999
 bullet   klummeskribent ved "Dagbladet Information", 1998-2001
Sprog
Anne Leonora Blaakilde har dansk som modersmål og behersker skandinavisk og engelsk
Emneord
 bullet   Familie
 bullet   Folkloristik
 bullet   Gerontologi
 bullet   Kvinder
 bullet   Kønsforskning
 bullet   Ældre
Professioner
 bullet   Censorer
 bullet   Foredragsholdere
 bullet   Forskere
 bullet   Lektorer
Organisationer
 bullet   Roskilde Universitetscenter
 bullet   RUC
Region
 bullet   Region Hovedstaden
 bullet   Region SjællandPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk