KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Bodil Philip

Opdateret: 16/08/17
Titel
Projektleder, fhv. Fængselsinspektør
Arbejde
pensioneret
Privat
Sofienlund
5853 Ørbæk
Mobil: +45 20 40 47 67


Født: 1944
Kompetencer
 bullet   fængselsvæsenet
 bullet   kriminalforsorg
 bullet   svage indsatte
 bullet   narkotikamisbrug og indsatsen overfor unge kriminelle, kvinder
 bullet   det ukrainske fængselsvæsen
 bullet   uddannelse af personale i systemisk ledelse
Uddannelse
 bullet   studieophold i Stockholm og London, 1971-73
 bullet   cand.polit., 1971
Ansættelser
Bodil Philip er projektleder for projektet: Introducing Probation Service in Ukraine, 2017-
 bullet   fængselsinspektør på Statsfængslet i Ringe, 1989-2015
 bullet   underviser på diplomstudiet i kriminologi på VIA University College Århus, 2011-2012
 bullet   underviser som gæsteforlæser på Kiev National University, Ukraine, 2013, 2015
 bullet   sekretariatsleder i Direktoratet for Kriminalforsorgen, 1988-89
 bullet   vicefængselsinspektør på Statsfængslet ved Horserød, 1985-88
 bullet   sekretær og fuldmægtig i Direktoratet for Kriminalforsorgen, 1973-85
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af Kriminalistforeningen på Fyns' bestyrelse, 2016-
 bullet   medlem af Den Danske Helsinkikomitees sekretariat, 2014-
 bullet   medlem af Helsinkikomiteens kriminalforsorgsgruppe, 2014- med særlig interesse i det ukrainske fængselsvæsen
 bullet   næstformand for den retspolitiske/kriminalpolitiske tænketank Forsete, 2010-
 bullet   medlem af et koordinationsudvalg for det ukrainske fængselsvæsen nedsat af Europarådet, 1997-
 bullet   medlem af Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg, 1997-2015
 bullet   medlem af en ekspertgruppe under Europarådet, der afgav rapport om det ukrainske fængselsvæsen i 1997 og 2003
 bullet   medlem af Koordinationsudvalget for Nakotikamisbrug i Fyns Amt, 1994-2006
 bullet   medlem af Justitsministeriets kriminalpolitiske forskningsgruppe, 1992-97
 bullet   medlem af en arbejdsgruppe om "svage" indsatte, 1995-96
 bullet   medlem af projektgruppe vedrørende kontraktfængselsforsøgene, 1994-96
 bullet   formand for Kontraktfængselsgruppen nedsat af Direktoratet for Kriminalforsorgen, 1989-90
 bullet   medlem af redaktionen på kriminalforsorgens blad "Nyt fra Kriminalforsorgen", 1988-2008
Udmærkelser
Produktion
 bullet   What works and what is wanted in a new Probation System? v/Bodil Philip. Offentliggjort i det ukrainske tidsskrift Scientific-practical magazin of PAU 1. edition 2017
 bullet   Har afgivet høringssvar for Helsinkikomiteen og Forsete indenfor kriminalpolitiske emner
 bullet   notat vedr. Udlændinge- og udrejsecentre i Danmark, Helsinkikomiteen 2017 ved Bodil Philip og Arne Stevn
 bullet   redaktør på den Rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsetes bidrag af 28.6.16 til Justitsministeriets arbejde med udarbejdelse af en strategi for nedbringelse af børne- og ungdomskriminaliteten i Danmark.
Sprog
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Fængsler
 bullet   Jura
 bullet   Kriminalforsorg
 bullet   Kriminalitet
 bullet   Ledelse
 bullet   Narkomaner
 bullet   Stofmisbrug
 bullet   Unge
 bullet   Økonomi
Professioner
 bullet   Inspektører
 bullet   Undervisere
 bullet   Økonomer
Organisationer
Region
 bullet   Fyn
 bullet   Region SyddanmarkPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk