KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Birgitte Possing

Opdateret: 16/06/20
Titel
Professor emerita, dr.phil., selvstændig forfatter, videnskabelig bedømmer, rådgiver og foredragsholder
Arbejde
Jægersborg Alle 158 B
2820 Gentofte
Mobil: +45 21 69 86 06

www.possing.dk
Privat
2820 Gentofte
Tlf.: +45 35 43 00 88
Mobil: +45 21 69 86 06

www.possing.dk

Født: 1952
Kompetencer
 bullet   køn, arketyper, metoder, etik og fortællemåder i historiske biografier
 bullet   historie
 bullet   kvindehistorie og biografier
 bullet   historievidenskab
 bullet   uddannelseshistorie
 bullet   køn
 bullet   kvindelighed
 bullet   historiske kvindeskikkelser
 bullet   forskningspolitik
 bullet   ledelse
 bullet   foredrag
Uddannelse
 bullet   adjungeret professor ved Københavns Universitet, 2006-12
 bullet   professorbedømt, Københavns Universitet 2006, Syddansk Universitet, 1999
 bullet   dr.phil., Københavns Universitet, 1992
 bullet   cand.mag. i historie og etnografi, Århus Universitet, 1979
Ansættelser
Birgitte Possing er professor, dr.phil. Rigsarkivet og Kulturministeriet, 2012-18
 bullet   seniorforsker på særlige vilkår, dr.phil., Rigsarkivet, 2005-12
 bullet   adjungeret professor ved Center for Komparative Kulturstudier på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, 2006-2012
 bullet   direktør, Danmarks Humanistiske Forskningscenter, 2000-05
 bullet   forskningschef, Nationalmuseet, 1998-2000
 bullet   afdelingschef, overarkivar, Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, 1991-98
 bullet   seniorstipendiat og senere forskningsstipendiat, Danmarks Lærerhøjskole, 1986-90
 bullet   historisk konsulent, skribent, foredragsholder, 1984-85
 bullet   højskolelærer, Den Nordiske Kvindehøjskole, 1983-84
 bullet   kandidatstipendiat, Århus Universitet, 1980-82
 bullet   undervisningsassistent, Aalborg Universitetscenter, 1978-80
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danmarks Grundforskningsfond, 2012-
 bullet   medlem af videnskabelig rådgivningsgruppe bag Forskningsprojektet Håb og Omsorg Ph.d., forskningsleder Susanne Malchau, Diakonissestiftelsen, 2010-13
 bullet   medlem af rådgivningspanel bag projektet "Digitalisering af Kraks Blå Bog", 2010-
 bullet   medlem af Advisory Board, WASMI, Women and Social Movements International, The State University of New York, USA, 2010-
 bullet   medlem af bestyrelsen, tænketanken KRAKA, 2010-11
 bullet   forskningsledelseskonsulent for og medlem af den videnskabelige referencegruppe bag Projekt Dansk Skolehistorie, DPU og Carlsbergfondet, 2009-14
 bullet   næstformand for og medlem af bestyrelsen, Aalborg Universitet, 2005-12
 bullet   grundlægger af The European Consortium of Humanities Centres and Institutes (ECHCI) sm m kolleger fra 5 lande, 2003
 bullet   næstformand, Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, KVUG, 2000-04
 bullet   næstformand for bestyrelsen, Dansk Polarcenter, 2000-04
 bullet   medlem af bestyrelsen, N. Zahles Skole, 1999-2010
 bullet   medlem af Fremtidsrådet, 1999-2004
 bullet   medlem af repræsentantskabet, Dansk Jødisk Museum, 1998-2004
 bullet   medlem af bestyrelsen, N. Zahles Skoles Legat, 1996-2010
 bullet   medlem af bestyrelsen, Danske Institut i Damascus, 1996-2001
 bullet   medlem af Kontaktudvalget mellem Statens Humanistiske Forskningsråd og ABM-institutionerne, 1999-2000
 bullet   næstformand for styrelsen, Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 1994-2000
 bullet   medlem af den videnskabelige referencegruppe bag projektet "RUCs Historie", 1995-96
 bullet   formand, Kulturministeriets rådgivende Forskningsudvalg, 1993-98
 bullet   medlem af Samarbejdsudvalget mellem Statens Arkiver og andre Institutioner, 1992-98
 bullet   sekretær for Kommissionen, Registrering af Litterære Kilder, 1991-98
 bullet   medlem af repræsentantskabet, Den Selvejende Institution Hald, 1993-2000
 bullet   medlem af bestyrelsen, San Cataldos Venner, 1991-2010
 bullet   medlem af Faggruppen, Den Nationale Strategi for Humanistisk Forskning, 1995-96
 bullet   medlem af bestyrelsen, KVINFO, Center for kvinde-og kønsforskning, 1995-96
 bullet   medlem af udvalget vedrørende opfølgning på OECD's anbefalinger om forskningsrådgivning, 1995-96
 bullet   medlem af Den Videnskabelige Referencegruppe bag Nordisk Kulturinstitut, 1993-95
 bullet   censor, Københavns, Århus, Aalborg og Odense Universiteter og Roskilde Universitetscenter, 1993-95
 bullet   medlem af Idrættens Forskningsråd, 1990-93
 bullet   initiativtager til Højskolehistorisk Arbejdsgruppe, Danmarks Lærerhøjskole, 1986
 bullet   medlem af bestyrelsen, Den Nordiske Kvindehøjskole, 1983-85
 bullet   medlem af en række videnskabelige udvalg på skandinaviske universiteter, 1992-2012
Udmærkelser
 bullet   Statens Kunstfonds Arbejdslegat 2018 og 2019
 bullet   Årets Faglitterære Pris fra Forfatterforeningen 2014
 bullet   årets KRAKA pris, Foreningen for Kønsforskning, 2008
 bullet   prisen "framstående kulturpersonligheter främst inom Öresundsregionen", Einar Hansens Forskningsfond, 2004
 bullet   optaget i Det Lærde Selskab, Århus Universitet, 2002
 bullet   Weekendavisens Litteraturpris, 1992
Produktion
Birgitte Possing har bl.a. skrevet ti bøger og over tres artikler i danske, nordiske og internationale faglige tidsskrifter, antologier og bøger plus anmeldelser i dagblade og tidsskrifter, bl.a.:
 bullet   Argumenter imod kvinder fra demokratiets barndom til i dag, Strandberg Publishing 2018
 bullet   “De mange veje til politisk magt og repræsentation. Et essay om en kun delvist udforsket historie”, s. 351-359, i: Kildekunst (red. Bak m.fl.), 2017
 bullet   “Kulturarvsbevaring i Danmark: Privatarkiver”, s. 162-170 i Kulturarven og dens retlige beskyttelse (red. Ditlev Tamm), DJØF’s Forlag 2016
 bullet   Understanding Biographies. On Biographies in History and Stories in Biographies, University of Southern Denmark Press, 2016
 bullet   Biography, Gender and History: Nordic Perspectives (eds. Halldorsdottir, Kiinnunen, Leskelä-Kärki & Possing), University of Turku Press, 2016
 bullet   "Frk. Isabella Brockenhuus-Løwenhielm: Social Pioner og gøgeunge i egen rede”, i (red. Bisgaard et al): Den Danske Adel fra Junigrundloven til i Dag, Gad 2015
 bullet   Ind i Biografien, Gyldendal 2015
 bullet   The Historical Biography, in The International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, Elsevier 2015
 bullet   "At fortælle om mænd og kvinder som individer. Refleksioner over den biografiske vending i historien”, i (red. Carlsson Wetterberg, Lidström & Wistrand): Berättende, liv, mening, Örebro 2014
 bullet   “Elämä pelissä. Biografin historia ja vastuu”, in (red. Hakisalo, Jalagin, Junila & Kurvinen): Historiallinen elämä, Oulu, Finland 2014
 bullet   “In Search of the Keys to a Biographical Analysis of Bodil Koch (1903-72)”, in (red. Manns & Sundewall): Methods, Interventions and Reflections: Report from the X Nordic Women’s and Gender History Conference, Stockholm 2014
 bullet   “Representing Gendered Individualities”, in (red. Manns & Sundewall): Methods, Interventions and Reflections, Stockholm 2014
 bullet   “Telling Lives: In Search of the Keys for a Biographical Analysis”, in (red. Bandak & Kuzmanovic): Qualitative Analysis in the Making, Routledge 2014
 bullet   “The Biographer’s Power and Private Archives”, in (red. Bieri): Crisis, Credibility and Corporate History, Liverpool University 2014
 bullet   "The Historical Biography", i "International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences", Elsevier 2001 & nyskrevet, 2013
 bullet   “Portraiture and Re-portraiture of the Political Individual in Europe: Biography as a Genre and as a Deconstructive Technique”, i "Living Political Biography, Narrating 20th Century European Lives", red. af Lauring-Knudsen, A.C. & Skjoldager, K.G., Aarhus University Press, 2012
 bullet   “Den farlige biografi. Om Lis Jacobsens arkiv og den historiske biografis udfordringer”, i "Fund & Forskning", Det Kgl. Bibliotek, 2012
 bullet   “Biography – an Unloved, but Much-pursued Courtesan”, i "Biographies of the Financial World, The Foundation for Economic History Research within Banking and Enterprise", red. af Pehrlinge, A. & Sjögren, H., Stockholm, 2012
 bullet   “Kolumni: Elämäkertatutkimuksen sukupuolet”, Historiallinen Aikakauskirja”, 4/2012, [“Column: Reflections on the Biographical Turn in History”, The Finnish Historical Journal], Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala, 2012
 bullet   ”Recension” af “Par i vetenskap och politik. Intellektuella äktenskap i moderniteten” Berg, A m.fl. (red.), Borea Bokförlag 2011, i "Scandia. Tidskrift för Historisk Forskning", Årgång 2012, bd. 78, hft. 2, 2012
 bullet   "Clara Zetkin (1857-1933) - et portræt", i "Arbejderhistore", SFAH 2010
 bullet   "Kunsten at skrive biografi om Henrik Ibsen", i "Den biografiske Ibsen", Ibsencenteret, Forlaget Samlaget, Oslo, 2010
 bullet   "Om Kunsten at skrive biografi", i Rubicon, Syddansk Universitet, 2009
 bullet   "Fremtidens biografier", i "Bokvennen. Norsk litterært tidskrift", 2008
 bullet   "At vække sjælen og udvikle Åndens kraft. Om hvorfor kvinder var overflødige", ss. 195-213 i "At Komme Til Sig Selv. Om danske dannelsestænkere", red. af Joakiim Garff, Forlaget Gad, 2008
 bullet   "Uden omsvøb. Portræt af Bodil Koch", Gyldendal, 2007
 bullet   "The Awakening of the Promising Souls", 2002
 bullet   "Zahle. At vække Sjælen", 2001
 bullet   "Indtil Diamanten", Det Kgl. Bibliotek, 1999
 bullet   "Kulturens Forskning", 1997
 bullet   "Indsigt. Arkivregistraturer, Det Kongelige Bibliotek", 1992, 1993, 1994
 bullet   "Viljens styrke. Natalie Zahle - En biografi", 1992
 bullet   anmelder, dagbladet "Politiken", 1987-92
 bullet   "Søg - og I Skal Finde", 1991
 bullet   "Der er en Verden ved siden af Verden", 1985
 bullet   "Arbejderkvinder og kvindearbejde i København 1870-1906", 1980
 bullet   "Socialdemokratiet, Velfærdsstaten og Kvinderne", (red. sm.m. AB Madsen oa) 1980
 bullet   "Kvindeforskning", 1980
 bullet   "Arbejderkvinder og uligeløn", Den Jyske Historiker, 1978
 bullet   medarrangør af den tværvidenskabelige, nationale kvindeforskningskonference, Hindsgavl, 1980
 bullet   redaktionssekretær, "Den Jyske Historiker", 1978-80
Sprog
 bullet   Birgitte Possing har dansk som modersmål og taler engelsk, tysk og fransk
Emneord
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Biografer
 bullet   Forskningspolitik
 bullet   Historie
 bullet   Kulturpolitik
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvindehistorie
 bullet   Køn
 bullet   Ledelse
 bullet   Uddannelseshistorie
Professioner
 bullet   Doktorer
 bullet   Forskere
 bullet   Professorer
Organisationer
Region
 bullet   København
 bullet   Region Hovedstaden



Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk