KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Mai Heide Ottosen

Opdateret: 14/08/14
Titel
Seniorforsker, programleder
Arbejde
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K
Tlf.: +45 33 48 08 00 Direct: 33 48 08 88
Fax: +45 33 48 08 33

www.sfi.dk
Privat
2900 Hellerup

Født: 1958
Kompetencer
 bullet   børneforskning og familieforskning
 bullet   børn og unges velfærd
 bullet   social integration
 bullet   samlivsformer
 bullet   skilsmisser, familieret
 bullet   nye familiemønstre
Uddannelse
 bullet   ph.d. i sociologi, Københavns Universitet, 1998
 bullet   cand.mag. i kultursociologi og kristendomskundskab, Københavns Universitet, 1987
Ansættelser
Mai Heide Ottosen er seniorforsker og programleder ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 1991-
 bullet   forsker ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2005-06
 bullet   ekstern lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 2000-
 bullet   fuldmægtig i Undervisningsministeriets gymnasieafdeling, 1987-91
 bullet   projektmedarbejder på forskningsprojekt om kulturelle dissonanser, Københavns Universitet, 1982-83
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af redaktionen for tidsskriftet "Dansk Sociologi", 1999-2011
 bullet   medlem af The European Sociological Association of Family Network, 1997-
 bullet   medlem af regeringens familie- og arbejdslivskommission, 2005-07
 bullet   medlem af lovforberedende udvalg under Familieministeren om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, 2005-06
 bullet   medlem af Socialforskningsinstituttets uddannelsesudvalg, 1992-95 og 2001-03
 bullet   bestyrelsesmedlem, Dansk Sociologforening, 1994-95
 bullet   medlem af Referencegruppe vedrørende undersøgelse om minoritetsbeskyttelse, Dansk Center for Menneskerettigheder, 1993
 bullet   redaktionsmedlem af tidsskriftet "Uddannelse", 1990-91
Udmærkelser
Produktion
Mai Heide Ottosen har alene eller sammen med medforfattere bl.a. skrevet: "Rigtige og forkerte familierelationer. Om sociale konstruktioner af genealogien", i "Dansk Sociologi", nr. 2, 2012
 bullet   "15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Rapport fra femte dataindsamling af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995", SFI, 2012
 bullet   "Delebørn i tal. En analyse af skilsmissebørns samvær baseret på SFI’s børneforløbsundersøgelse", SFI, 2012
 bullet   "Børn i deleordninger. En kvalitativ undersøgelse", SFI, 2011
 bullet   "Dom til fælles forældremyndighed. Evaluering af forældreansvarsloven", SFI, 2011
 bullet   "Børn og unge i Danmark. Velfærd og trivsel 2010", SFI 10/20, 2010
 bullet   "Anbragte børns sundhed og skolegang", København, SFI, 2008
"A Sense of One’s Place: Residentale erfaringer i arbejder- og overklassen", i "Sosiologisk Tidsskrift", vol: 17, nr: 01, Oslo, 2009
 bullet   "In The Name Of The Father, The Child And The Holy Genes. Constructions of ‘The Child’s Best Interest’ in Legal Disputes over Contact", i "Acta Sociologica", nr. 1, 2006
 bullet   "Samvær til barnets bedste? Om regler og praksis på samværsområdet", SFI, 2004
 bullet   "Samvær og børns trivsel", SFI, 2004
 bullet   "Temanummer om børn og barndom", i "Dansk Sociologi", nr. 02/2003, redigeret i samarbejde m. K. Rasmussen
 bullet   "Et differentieret fællesskab. Om relationer i børnehaver, hvor der er børn med handicap", i samarbejde med TT. Bengtsson, SFI, 2002
 bullet   "Børn og familier. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning og børn og familie", i samarbejde M.E. Christensen, SFI, 2002
 bullet   "Børn som respondenter. Om børns medvirken i survey", redigeret i samarbejde med D. Andersen, SFI, 2002
 bullet   "Biografiforskning", redigeret i samarbejde med F. Kupferberg, temanummer af "Dansk Sociologi", nr. 03/2001
 bullet   "Legal and social ties between children and cohabiting Families", Childhood, 2001
 bullet   "Samboskab, ægteskab og forældrebrud", SFI, 2000
 bullet   "Familieopfattelse blandt børn i sammenbragte familier", i "Børn og familie i det postmoderne samfund", red. af Schultz Jørgensen, P. og Dencik, L., 1999
 bullet   "Børnesagkyndig rådgivning. Evaluering af et forsøg i to statsamter", Socialforskningsinstituttet, 1999
 bullet   "Samboskab, forældreskab og samlivsbrud", "Tidsskrift for velfærdsforskning", 3, 1999
 bullet   "Sociologisk teori om social integration. Teorier af Talcott Parsons, David Lockwood, Jürgen Habermas og Anthony Giddens og disses perspektiver for det empiriske arbejde", i samarbejde med L. Zeuner, D. Bunnage, M. Nygaard Christoffersen, Socialforskningsinstituttet, 1998
 bullet   "Børn i sammenbragte familier. Et studie af forældreskab som social konstruktion", Socialforskningsinstituttet, 1997
Sprog
Mai Heide Ottosen har dansk som modersmål, behersker engelsk flydende og læser fransk og tysk
Emneord
 bullet   Børn
 bullet   Familie
 bullet   Familieret
 bullet   Forældremyndighed
 bullet   Skilsmisse
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Sociologer
Organisationer
 bullet   SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk