KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Gudrun Gjesing

Opdateret: 21/08/18
Titel
Specialergoterapeut, freelance underviser, skribent
Arbejde
Privat
6100 Haderslev
Tlf.: +45 74 52 27 47
Mobil: +45 21 76 20 00

www.gjesing.one

Født: 1949
Kompetencer
 bullet   børn, trivsel, læring og udvikling
 bullet   fremme af børns sundhed, trivsel, aktivitet og deltagelse
 bullet   leg og indretning af udemiljøer for børn - i teori og praksis, udarbejdelse af projektbeskrivelser
 bullet   bevægekultur
 bullet   vandaktivitet for mennesker i alle aldre, inkl. personer med funktionshæmninger
 bullet   Halliwick-svømning for personer med funktionshæmninger
 bullet   børn med aktivitetsproblemer i hverdagen
 bullet   nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet
 bullet   analyse af hverdagsaktiviteter og rekvisitter
 bullet   kropumulige unger - børn i belastninger
 bullet   gør den faglige indlæring kropslig, så læring kan gå som en leg
Uddannelse
 bullet   specialistgodkendelse som "specialergoterapeut i børn", 2003
 bullet   svømmelærer, Haderslev Seminarium, 1990
 bullet   handicapsvømmeinstruktør, Halliwick-forbundet, 1981
 bullet   hensyntagende specialundervisning, Københavns Amt, 1975
 bullet   ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen, København, 1973
Ansættelser
Gudrun Gjesing er specialergoterapeut, freelance underviser, skribent
 bullet   specialergoterapeut i børn, ansat deltids på Ehlershjemmet, Observations- og behandlingsinstitution for forældre og børn, 2008-11
 bullet   freelance svømmelærer og handicapsvømmeinstruktør
 bullet   tidligere ansat på deltid på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Haderslev, Vamdrup og Kolding Kommuner
Tillidsposter og medlemskaber
 bullet   medlem af kompetencegruppen for børnegymnastik, DGI
 bullet   medlem af HASAM, Halliwick Samarbejdet i Danmark
 bullet   medlem af Børns Vilkår
Udmærkelser
 bullet   specialistgodkendelse fra Ergoterapeutforeningen
 bullet   rejselegater fra Kulturministeriet, Ellen Ipsens Mindelegat, Studierejsefonden - til rejser i Hong Kong, Kina, USA, Norge og Skotland
 bullet   legater fra Forskningsfonden under Ergoterapeutforeningen, Tips- og Lottomidler
 bullet   SIS International Rejselegat - til rejser i Kina, Sydafrika m.m.
Produktion
Gudrun Gjesing har skrevet utallige artikler og adskillige bøger bl.a.
 bullet   "Matematik i skolens uderum - sådan!", sammen med Tine Ørskov Dall, dafolo, 2009 - oversat til svensk 2011
 bullet   "Gøgl i hverdagen - sådan!", sammen med Anton Niemann Jensen, Dafolo, 2008
 bullet   "Den daglige dosis i skolegården - sådan!", sammen med Ruth Nedergaard Ørnsholt & Marianne Paschai, Kroghs Forlag/Dafolo, 2007
 bullet   kapitel i "Basisbog i Ergoterapi", Munksgaard, 2003, 2. rev. udg., 2007
 bullet   "Kroppens muligheder og kropumulige unger", Kroghs Forlag/Dafolo, 2004, 2. rev. udg. 2006, 2. udg., 2.opl. 2009
 bullet   "Nysgerrige børn i bevægelse og aktivitet", Kroghs Forlag/Dafolo, 2004
 bullet   "Vandaktivitet - mulighedernes ocean", sammen med Lise Hostrup & Inga Najbjerg Christensen, Kroghs forlag/Dafolo, 2005
 bullet   kapitel i "Ergoterapi og Børn", FADL's Forlag/Munksgaard, 2003 + kap. om "Naturlig og kulturlig bevægelsesudvikling" i 2. rev. udg. af "Ergoterapi og Børn, Munksgaard (skrevet sammen med Lise Hostrup)
 bullet   kapitel i "Sensory Integration - Theoeye Practice", edit. Bundy, Murray og Lane, Davis, 2002 + oversættelse til tysk, japansk og koreansk
 bullet   "Kropumulige unger - kroppen som basis for trivsel og udvikling", Systime, 1993, 2. udgave, 1997, 3. udgave 1999
 bullet   kapitel i "Specialundervisningshåndbogen", red. af Mogens Hansen og Poul Erik Pagaard, Gyldendal, 1999
 bullet   kapitel i "Urolige børn", red. af Jette Eeg, KL´s forlag, 1998
 bullet   kapitel i "Børn i krisesituationer", Socialministeriet, 1994
 bullet   "Korten og terrænet", Børnesygeplejerskernes blad 2005 "Naturlig og kulturlig bevægelsesudvikling - nogle refleksioner", i "Ergoterapeuten" nr. 5, 2000
 bullet   "Aqua Vitae", i "Ergoterapeuten" Norge, temanummer om "lek", nr. 3, 1999
 bullet   "Vores fænomenale krop - refleksioner om naturlig og kulturlig bevægelsesudvikling", i "Dansk Pædagogisk Forum", nr. 3, 1999
 bullet   "Børn, der er motorisk usikre", i "Sundhedsplejersken" nr. 1, 1998
 bullet   "Sanseindtryk og bevægelser gør spædbørn kloge", essay i "I Form" nr. 4, 1998
 bullet   "Legen som livslang aktivitet - indtryk fra Occupational Science Symposium om leg i Los Angeles", i "Ergoterapeuten" nr. 12, 1998
 bullet   "Kroppens fænomenale sprog", i "Dansk Pædagogisk Forum", nr. 4, 1998
 bullet   "Det sete afhænger jo som bekendt af øjnene der ser...... om kroppen som basis for trivsel, udvikling og læring", i "Sundhedsplejersken" nr 5, 1997
 bullet   har forelæst og undervist i mange lande, se www.gjesing-haderslev.dk
Sprog
Gudrun Gjesing har dansk som modersmål, læser og taler engelsk og nordisk
Emneord
 bullet   Børn
 bullet   DAMP
 bullet   Ergoterapi
 bullet   Handicappede
 bullet   Kroppen
 bullet   Leg
 bullet   Motorik
 bullet   Svømning
Professioner
 bullet   Ergoterapeuter
 bullet   Forfattere
 bullet   Undervisere
Organisationer
Region
 bullet   Region SyddanmarkPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk