KVINFOs Ekspertdatabase
 
spacer spacer spacer spacer spacer
spacer spacer
Om Ekspertdatabasen
Alfabetisk navneliste
Enkelt søgning
Avanceret søgning
Søgevejledning
Login for eksperter
Tips til eksperter
Tekniske anbefalinger
 
spacer
Tilbage til søgeresultat »

Karin Helweg-Larsen

Opdateret: 07/12/15
Titel
Seniorforsker, cand.med., speciallæge
Arbejde
Privat
2930 Klampenborg
Tlf.: +45 39 63 14 05
Mobil: +45 22 44 19 51


Født: 1940
Kompetencer
 bullet   etniske forskelle i trivsel og i risikofaktorer for helbredsproblemer
 bullet   kønsforskelle i sundhed
 bullet   udvikling i sygelighed og dødelighed i voksne befolkning
 bullet   børns helbred, sygelighed og dødelighed
 bullet   vold mod kvinder, børn og mænd i nære relationer
 bullet   overgreb mod børn og konsekvenser heraf
 bullet   menneskerettigheder, medicinsk etik og overgreb under væbnede konflikter
 bullet   ulighed i sundhed
Uddannelse
 bullet   speciallæge i samfundsmedicin, 1995
 bullet   embedslægeeksamen, 1982
 bullet   speciallæge i patologi og histologi, 1975
 bullet   autorisation til selvstændig lægevirksomhed, 1971
 bullet   medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet, 1966
Ansættelser
 bullet   seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 1995-13
 bullet   Technical Advisor, WHO regional office, Women and Child Health, vedrørende epidemiologiske aspekter af vold mod kvinder, 1997-
 bullet   læge i Medicinal Statistisk afdeling, Sundhedsstyrelsen, 1993-98, fra april 1998 konsulent i samme afdeling, Sundhedsstyrelsens 4. kontor
 bullet   lektor ved Retsmedicinsk Institut, retspatologisk afdeling, Københavns Universitet, 1980-93
 bullet   reservelæge og 1.reservelæge ved patologiafdelinger på universitetshospitalerne i København, 1972-80
 bullet   kliniske uddannelsesstillinger inden for medicin, kirurgi og børnesygdomme på universitetshospitaler i hovedstadsområdet, 1966-71
 bullet   vikar ved psykiatriske afdelinger i Hovedstadsområdet, 1964-66
Tillidsposter og medlemskaber
Karin Helweg-Larsen er medlem af Regionsrådet, RegionHovedstad, 2009- , indvalgt for Enhedslisten
 bullet   medlem af Forretningsudvalget RegionHovedstaden, 2011-
 bullet   Technical Advisor, WHO, violence against women, 1998- WHO appointed national focal point concerning injuries, 2009-
 bullet   medlem af Arbejdsgruppen om Menneskerettigheder i Lægeforeningen, 1996-99
 bullet   medlem af Lægeforeningens Etisk Udvalg, 1989-95
 bullet   cicepresident i ESPID's Permanent Working Group on Pathology, 1991-95
 bullet   vicepresident, European Society for Study and Prevention of Infant Death, ESPID, 1991-95
 bullet   member of the International Committee on Standardized Autopsy Protocol for Sudden Unexpected Infant Death, at the National Institute of Child Health and Human Development, NICHD, USA, 1992-94
 bullet   Danish delegee i EU-projektet "Prevention of Sudden Infant Death", 1993
 bullet   medlem af Universitetets Ligestillingsråd, 1987-92
 bullet   medlem af bestyrelsen i Dansk Medicinsk Selskab, 1984-90
 bullet   medlem af Fakultetsrådet, Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet, 1986-89
 bullet   medlem af bestyrelsen, Dansk Selskab for Samfundsmedicin, 1983-87
 bullet   medlem af Lægeforeningens repræsentantskab, 1971-73 og 1983-85
 bullet   consultant, Danish Ministry of Foreign Affairs, concerning integration of women´s human rights in the Constitution of Uganda, and other human rights and gender projects in Nepal, Bangladesh, Occupied Territories Palestine, Jordan and Morocco and the MENA-region
 bullet   medlem af Udenrigsministeriets Humanitære Beredsskab, 1997-
 bullet   valgobservatør i Sydafrika, 1994 og Algeriet, 1997
Udmærkelser
Produktion
Karin Helweg-Larsen har bl.a. skrevet "Is Sexual Victimization Gender Specific? The Prevalence of Forced Sexual Activity Among Men and Women in Denmark, and Self-Reported Well-Being Among Survivors", i "Interpersonal Violence" vol. 23 nr. 10, 2008
 bullet   Rapporter og bogudgivelser: Udgivet en lang række rapporter om aktuelle sundhedsproblemer i Danmark, se http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser.aspx?lg=search&searchdesc=helweg-larsen&search=*helweg-larsen* and (category=publication) and (scLanguage=da)
 bullet   udarbejdet undervisningsmateriale "Omfanget af seksuelle overgreb mod børn", SISO, Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn, 2007
 bullet   "Psykisk trivsel, psykisk sygdom. Etniske forskelle blandt unge i Danmark" sammen med Kastrup M og Flachs EM, Statens Institut for Folkesundhed, 2007
 bullet   "Etniske forskelle i kontaktmønsteret til psykiatrisk behandling. Et registerbaseret studie", sammen med Kastrup M, Baez A, Flachs EM, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Rigshopsitalets Psykiatriske Klinik og Statens Institut for Folkesundhed, 2007
 bullet   har udarbejdet rapporter, bl.a. om "Kønsforskellige i unges udøvelse af vold og udsathed for vold", Minister for Ligestilling, 2004
 bullet   "Kønsforskelle i sygdom og sundhed", Minister for Ligestilling, 2004
 bullet   "Seksuelle krænkelser af børn og unger inden for idræt. Den aktuelle forekomst og forebyggelse", Kulturministeriet, 2003
 bullet   "Kvinder - køn, krop og kultur", sammen med Beth Lilja Pedersen og Anette Tønnes Pedersen, Gyldendal Uddannelse, 2000
 bullet   "Seksuelle overgreb mod børn i Danmark", 2000
 bullet   "Fødsler og sociale forhold: sociale risikofaktorer for lav fødselsvægt, dødfødsel og spædbarnsdød i 1991-92 og udviklingen i forhold til 1982-83", sammen med Ole Olsen og Mette Madsen, DIKE, 1999
 bullet   "Abort i 25 år", sammen med Birgit Petersson og Lisbeth B. Knudsen, L & R Fakta, 1998
 bullet   "Danske kvinders sundhed og sygelighed", Danske Kvinders Nationalråd og DIKE, 1997
 bullet   "Kvinden som patient: sygeliggørelse af kvinder i en teknificeret lægeverden", sammen med Marianne Kastrup og Birgit Petersson, Lindhardt og Ringhof, 1984
 bullet   har publiceret knap 100 peer-reviewed artikler i internationale og danske tidsskrifter om bl.a. medicinsk etiske problemstillinger, kvinders liv og sundhedsrisici, vold, voldtægt, seksuelle overgreb, abort, fødselskomplikationer, spædbarnsdødelighed og kønsforskelle i sundhedsrisici, sygelighed og dødelighed Publikationsliste på: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Sprog
Karin Helweg-Larsen har dansk som modersmål og skriver og taler engelsk og fransk på præsentations- og forhandlingsniveau
Emneord
 bullet   Abort
 bullet   Bestyrelser
 bullet   Børn
 bullet   Etik
 bullet   Kvindeforskning
 bullet   Kvinder
 bullet   Kønsforskelle
 bullet   Medicin
 bullet   Menneskerettigheder
 bullet   Retsmedicin
 bullet   Sundhed
 bullet   Tortur
 bullet   Ulande
 bullet   Vold
 bullet   Voldtægt
Professioner
 bullet   Forskere
 bullet   Læger
 bullet   Speciallæger
Organisationer
 bullet   Region Hovedstaden
Region
 bullet   København
 bullet   Region HovedstadenPrinter ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer
KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk